Mobil Outboard Plus

Påhengsmotorolje

Mobil Outboard Plus er en høytytende totaktsolje som er utviklet for mange høytytende, vannkjølte påhengsmotorer.  Mobil Outboard Plus holder motoren ren og er skånsom mot miljøet. Oljen er forblandet slik at den er lettere å blande i drivstoffet. 

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Mobil Outboard Plus er sammensatt av rensede konvensjonelle mineraloljer og et askefritt tilsetningssystem med dispergeringsmiddel som gir veldig god beskyttelse mot avleiringer i utløpskanalen, korrosjon og slitasje.  I tillegg begrenses beleggdannelsen på tennpluggen og problemer med fortenning til et minimum for å sikre feilfri drift.  Produktet er ideelt for bruk i både moderne og eldre totaktsmodeller.  Nøkkelegenskaper og -fordeler inkluderer:

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

God varme- og oksidasjonsstabilitet samt avleiringskontroll

Renere motorer resulterer i mindre ringklebing og sylinderslitasje, lengre levetid på motoren og mer pålitelig drift

Utmerket slitasjebeskyttelse

Lengre levetid for kritiske komponenter og motoren

Utmerkede korrosjonsbeskyttende egenskaper

Lengre levetid for motoren

Gir renere forbrenning og mindre avleiringer i forbrenningsområdet

Reduserer belegg på tennpluggene og i utløpskanalene, som bidrar til å redusere problemer med fortenning, forlenge levetiden på tennplugger og ventiler, samt gi økt drivstoffeffektivitet

Veldig gode egenskaper ved høye og lave temperaturer

Bredt utvalg av bruksområder for ulike temperaturer

Ikke giftig for dyrelivet i havet

Ingen langvarige bivirkninger på dyrelivet i havet

Bruksområder

Mobil Outboard Plus anbefales av ExxonMobil for bruk i moderne, høytytende, vannkjølte totaktsmotorer samt mindre eller eldre påhengsmotorer. ExxonMobil anbefaler også bruk av Mobil Outboard Plus i totaktsmotorer fra Johnson, Mercury, OMC, Evinrude, Mariner, Force, Mercruiser, Yamaha, Suzuki, Nissan og Tohatsu, eller hvor det anbefales å bruke en NMMA TC-W-, TC-WII- eller TC-W3-olje.

I tillegg anbefales bruk av oljen i lette til moderat belastede, luftavkjølte totaktsmotorer i motordrevne gressklippere, motorsager, løvblåsere og kantklippere.

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API TC

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

I/A

Farge, visuell

Blå

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

8,8

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

52,9

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-36

Flammepunkt, Pensky-Martens lukket kopp, °C, ASTM D93

100

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx