Mobil Outboard Plus

Totaktsolje med høy ytelse for utenbordsmotorer

Mobil Outboard Plus er utviklet av høyrenset, tradisjonelle mineraloljer og et tilsetningssystem med dispergeringsmiddel uten aske. Det gir enestående beskyttelse mot eksosavleiringer, korrosjon og slitasje. Det blir også mindre tilsøling av tennplugger, som gir feilfri drift. Produktet er ideelt til bruk både i moderne og eldre totakts-motormodeller. Sentrale egenskaper og fordeler er bl.a.:

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Mobil Outboard Plus er produsert av høyraffinerte, konvensjonelle mineraloljer kombinert med et askefritt, dispergerende tilsetningssystem. Dette gir fremragende beskyttelse mot slitasje, korrosjon og avsetninger i eksosportene. Tennpluggproblemer og glødetenning holdes også på et minimum for å sikre feilfri drift. Oljen er ideell til både moderne og eldre totaktsmotorer. De viktigste egenskaper og fordeler er:

EgenskaperFordeler og mulige gevinster
Oksidasjonsstabilitet og termisk stabilitet samt kontroll med avsetningerRenere motor gir forlenget levetid for tennplugger, redusert stempelklemming og redusert fastbrenning av stempelringer samt mer pålitelig drift
Fremragende slitasjebeskyttelseLengre levetid for kritiske komponenter og selve motoren
Utmerkede korrosjonsbeskyttende egenskaperLengre motorlevetid
Gir renere forbrenning og reduserer avsetninger i forbrenningsrommetReduserer belegg på tennpluggene og avsetninger i eksosportene. Derved minimeres glødetenning, tennpluggenes levetid forlenges og drivstoffet utnyttes bedre.
Gode egenskaper ved høye og lave temperaturerBredt brukstemperaturområde
Ikke giftig for vannlevende organismerIngen langsiktige effekter på livet i havet

 

Bruksområde

  • Mobil Outboard Plus anbefales av ExxonMobil til bruk i moderne, høytytende, vannkjølte to-taktsmotorer samt til mindre eller eldre utenbordsmotorer. ExxonMobil anbefaler også Mobil Outboard Plus til bruk i to-taktsmotorer produsert av Johnson, Mercury, OMC, Evinrude, Mariner, Force, Mercruiser, Yamaha, Suzuki, Nissan og Tohatsu eller der NMMA TC-W, TC-WII eller TC-W3 anbefales.
  • ExxonMobil anbefaler også Mobil Outboard Plus til bruk i lett til moderat belastede luftkjølte to-taktsmotorer som i f.eks. elektriske gressklippere, motorsager, løvblåsere og gresstrimmere.

Spesifikasjoner og godkjennelser

Mobil Outboard Plus møter eller overskrider industrispesifikasjonene til: 
API TCX
NMMA TC-W3X

 

Typiske produktdata

Mobil Outboard Plus 
Viskositet, ASTM D 445 
cSt ved 40ºC52,9
cSt ved 100ºC8,8
Sulfated Ash, wt%, ASTM D 874N/A
Flytepunkt, ºC, ASTM D 97-36
Flammepunkt, ºC, ASTM D 92114
Density @15º C kg/l, ASTM D 4052N/A
FargeRød

 

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.