Mobil Pegasus 1

GASSMOTOROLJE

Mobil Pegasus™ 1 er en høytytende, syntetisk gassmotorolje som er fremstilt for å oppfylle de strengeste ytelseskravene til de mest krevende støkiometriske- og magerblandingsmotorene, både med og uten turbo. Den er sammensatt av voksfrie, syntetiske baseoljer og et balansert tilsetningssystem for å gi en ytelse som ikke er mulig med konvensjonelle mineraloljebaserte gassmotoroljer. Den potensielle fordelen er bedre økonomisk resultat totalt gjennom økt levetid på motor og olje, reduserte vedlikeholdskostnader og lavere drivstoffkostnader.

 

Mobil Pegasus 1 har en unik sammensetning som minimerer askeavleiringer, avleiringer på stempelkronen og ringbeltet, skraping av foringer, samt slitasje på ventilseter og -flater. Oljen har utmerket oksidasjonsbestandighet og den syntetiske baseoljens naturlig høye viskositetsindeks sørger for en beskyttende smørefilm ved høye temperaturer, som er godt over det som er mulig med mineraloljebaserte produkter. Fordi Mobil Pegasus 1 er lite flyktig, bidrar den til å redusere oljeforbruket og forbedre ventilsmøringen betydelig. De unike viskositetsegenskapene og den lave traksjonskoeffisienten gir forbedret ytelse og mulighet for forbedret drivstofføkonomi, særlig ved varierende belastning, hastighet og temperatur.

 

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Den moderne teknologien som er brukt i Mobil Pegasus 1 gir høy motorytelse i en rekke høyeffektsmotorer. Den utmerkede oksidasjonsbestandigheten og varmestabiliteten gir lengre levetid på både motor og olje. I tillegg vil de unike egenskapene til Mobil Pegasus 1 resultere i lavere innvendig friksjon både ved oppstart og høye driftstemperaturer, noe som betyr redusert slitasje og mulighet for lavere drivstofforbruk. Bruk av produktet vil gi lavere vedlikeholdskostnader pga. forlenget levetid på oljen, lavere filterkostnader og økt motorlevetid.

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Balansert syntetisk sammensetning

Lengre oljeskiftintervaller og forlenget motorlevetid

Mulighet for lengre filterlevetid

Renere motorer

Enestående oksidasjons- og varmestabilitet

Mindre koksavsetninger rundt stempelringene

Forbedret funksjon for ventilføringene

Mindre karbon-/koksavleiringer

Utmerket ytelse ved høye og lave temperaturer

Effektiv smøring ved oppstart i kaldt vær

Lettere motorstart ved lav temperatur

Forbedret motorbeskyttelse ved høye temperaturer

Naturlig høy viskositetsindeks

God ytelse i en rekke temperaturer

Lav flyktighet

Redusert oljeforbruk

Redusert oppbygning av avleiringer på kritiske punkter i motoren

Meget god beskyttelse mot slitasje og skraping

Motvirker slitasje og skraping av sylinderfôringer og stempler, særlig i motorer med høy BMEP

Lav traksjonskoeffisient

Mulighet for lavere drivstoffkostnader

Økt motorytelse

Enklere oppstart

 

Bruksområder

     •  Mobil Pegasus 1 anbefales for en rekke gassmotormodeller.

     •  Produktet er spesielt egnet for gassdrevne, turboladede firetakts- og sugemotorer som drives ved høy hastighet og krever en olje med nominelt askeinnhold på 0,5 %.

     • Det er et utmerket smøremiddel for både støkiometriske design og design med mager blanding.

     • Oljen er ideell for kraftvarmeproduksjon og fordampningskjøling på grunn av det brede temperaturområdet, samt lengre motorbeskyttelse og levetid på oljen.

     • Mobil Pegasus 1 er fullt kompatibel med alle tetninger som vanligvis brukes i gassmotorer og med mineraloljer, men en blanding med mineraloljer vil redusere ytelsesfordelene som kan oppnås med dette enestående smøremiddelet.

     •  Kan brukes med gassmotorer som bruker alternative energikilder til drivgass og som inneholder opptil 0,3 % svovel i form av hydrogensulfid.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

MAN M 3271-1

MAN M 3271-2

MWM TR 0199-99-2105, Lube Oils for Gas Engines

VOLVO CNG FUELED BUS ENGINES

WARTSILA W25SG

INNIO Waukesha Engine 220GL Applications Using Pipeline Quality Gas

INNIO Waukesha Engine Cogeneration / Gas Compression Applications Using Pipeline Quality Gas

Caterpillar Energy Solutions TR 2105, smøreoljer for gassmotorer (CG132, CG170, CG260)

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

Caterpillar Acceptance

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 15W-40

Sulfatert aske, wt%, ASTM D874

0,5

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

238

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

13,0

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

93.8

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-48

Viskositetsindeks, ASTM D2270

137

Basetall – Xylen/eddiksyre, mg KOH/g, ASTM D2896 (*)

6,8

 

(*) bruk av andre ASTM-godkjente løsemidler kan gi forskjellige resultater.

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx