Mobil Pegasus 1005

Førsteklasses gassmotorolje

Mobil Pegasus™ 1005 er en høytytende gassmotorolje som er utviklet for å gi moderne, drivstoffeffektive firetaktsmotorer med lavt utslipp bedre beskyttelse, og samtidig opprettholde en overlegen ytelse i eldre motormodeller. Mobil Pegasus 1005 er det siste tilskuddet på Mobil Pegasus stamtavle over gjennomprøvde oljer for motorer som går på naturgass med en balansert og holdbar sammensetning.

 

Mobil Pegasus 1005 benytter baseoljer av høy kvalitet og et avansert system av tilsetningsstoffer, for å gi fremragende oksidasjonsstabilitet, nitreringsbestandighet og termisk stabilitet. Mobil Pegasus 1005 har en balansert sammensetning som gir utmerkede slitasjehemmende egenskaper og beskytter tungt belastede ventilstyringsenheter, stempler, foringer, lagre og girenheter, samtidig som den opprettholder kompatibiliteten med katalysatormaterialet. Rense- og dispergeringssystemet reduserer dannelsen av karbon- og lakkavsetninger for å minimere oljeforbruket og opprettholde motorrenheten, selv under perioder med lengre oljeskiftintervaller.

 

Mobil Pegasus 1005 kan hjelpe brukerne med å oppnå lengre motorlevetid og -renhet med forbedret pålitelighet og derav høyere produktivitet.

 

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Mobil Pegasus 1005 er blant Mobils ledende industrismøremidler, og har et ry for innovasjon, teknologilederskap og høy ytelse.

Mobil Pegasus 1005 har følgende egenskaper og potensielle fordeler:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Lengre levetid på oljen

Lengre oljeskiftintervaller reduserer antall oljeskift og oljeinnkjøp, skaper mindre oljeavfall og arbeid, samt bidrar til å holde driftskostnadene lave og øke motorens tilgjengelighet

Økt motortilgjengelighet gir høyere produktivitet

Keep Clean-ytelse

Bidrar til å kontrollere dannelsen av avleiringer i forbrenningskammeret og på stempler for å oppnå maksimal motoreffektivitet og -pålitelighet

Bidrar til å kontrollere avleiringer i varmevekslere for å oppnå maksimal varmeproduksjon

Lavt oljeforbruk

Lav oljeflyktighet reduserer avleiringer i motor- og eksossystemet til et minimum, forlenger katalysatorens levetid og varmevekslerens rengjøringsintervaller

Reduserer behovet for etterfylling av olje og innkjøp av smøremidler

Eksepsjonell slitasjebeskyttelse

Bidrar til å kontrollere slitasje på kritiske motorkomponenter

Maksimerer motorens pålitelighet og ytelse

 

Bruksområder

Mobil Pegasus 1005 er utviklet for bruk i:

     •  Caterpillar, MWM GmbH (tidligere Deutz Power Systems), Jenbacher, Rolls Royce-Bergen, Wartsila, Waukesha og andre turboladede, naturlig aspirerte, middels hurtige til hurtige firetaktsmotorer som krever olje med lavt askeinnhold

     •  lean-burn og støkiometriske firetaktsmotorer som drives ved høy belastning og temperatur

     •  hurtige, gassdrevne firetaktsmotorer som brukes i kraftvarmeproduksjon

     •  naturgassmotorer som er utstyrt med katalysator

     •  motorer hvor det brukes forskjellige drivstoffer med lavt svovel- eller klorinnhold

     •  feltsystemer hvor sur gass med et H2S-innhold på ‹ 0,1 % (1000 ppm) kan brukes som drivstoff

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

Caterpillar Energy Solutions TR 2105, smøreoljer for gassmotorer (CG132, CG170, CG260)

Caterpillar / MaK firetaktsmotor med middels hastighet (gassdrevet) inkl. GCM-34

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (drivgass klasse A, type 2 og 3, lengre oljeskiftintervaller)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (drivgass klasse A, type 4B og 6E)

INNIO Waukesha-motor 220 GL ved bruk av rørledningsgass

INNIO Waukesha-motor til kraftvarmeproduksjon/gasskompresjon ved bruk av rørledningsgass

MAN M 3271-2

MTU Gas Engines S4000 L61, L62, L63, L64 som går på naturgass

MTU Gas motorserie 4000 Mx5xN som går på naturgass

MWM TR 0199-99-2105, smøreoljer for gassmotorer

PERKINS GAS ENGINE OIL - NATURGASS

Bergen Engines AS (tidligere Rolls-Royce Bergen) C-type gassmotorer

Wartsila 175SG

Wartsila 220SG

Wartsila 25SG

Wartsila 28SG

Wartsila 32DF (kontinuerlig naturgassdrift)

Wartsila 34SG

Wartsila 50DF (kontinuerlig naturgassdrift)

Wartsila 50SG

Rolls-Royce Solutions Augsburg (tidligere MTU Onsite Energy) Gas Engine Series 400 - naturlig aspirerte motorer med natur- og propangass

Bergen Engines AS (tidligere Rolls-Royce Bergen) K-type gassmotorer

Bergen Engines AS (tidligere Rolls-Royce Bergen) B 35:40 gassmotorer

Rolls-Royce Solutions Augsburg (tidligere MTU Onsite Energy) Gas Engine Series 500 - alle motorer med bio-, kloakk- og deponigass

Rolls-Royce Solutions Augsburg (tidligere MTU Onsite Energy) Gas Engine Series 500 - alle motorer som går på naturgass og annen renset gass

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

API CF

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

Caterpillar

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 40

Basetall – Xylen/eddiksyre, mg KOH/g, ASTM D2896

5,4

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-25

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

13,4

Viskositetsindeks, ASTM D2270

106

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

265

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

121

Aske, sulfatert, wt%, ASTM D874

0,5

Tetthet ved 15,6 C, g/cm3, ASTM D4052

0,855

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx