Mobil Pegasus 505

Gassmotorolje

Mobil Pegasus™ 505 er en førsteklasses olje for motorer som går på naturgass. Den er formulert med spesielt utvalgte baseoljer med høy stabilitet. Dette smøremiddelet gir en utmerket ytelse og økonomi over et vidt spekter av motortyper, driftsbetingelser og drivstoffkvaliteter.Mobil Pegasus 505 utnytter avansert teknologi for å gi utmerket rensende og dispergerende beskyttelse i tillegg til beskyttelse mot skrapeslitasje ved høye temperaturer. Den inneholder askefrie og metallholdige rensestoffer og er forsterket med oksidasjons- og slitasjehindrende stoffer. Oljen hjelper til med å minimere koks- og askeavsetninger.Mobil Pegasus 505 bekjemper korrosiv slitasje i sylindre og lagre ved å nøytralisere syrer. Den vil minimere slitasjen på ringer, foringer og lagre samt begrense avrunding av ventilseter i turboladede firetaktsmotorer som går på gass. Denne oljen gir uovertruffen motorrenhet og levetid for filtre.

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Mobil Pegasus 505 gassmotorolje gir renere motorer, mindre slitasje og bedre motorytelse. Resultatet er mindre vedlikeholdsutgifter og bedre produksjonskapasitet. Oljens utmerkede oksidasjonsbestandighet og kjemiske stabilitet muliggjør lengre oljeskiftintervaller og reduskjon av filterkostnader.

EgenskaperFordeler
Fremragende beskyttelse mot slitasje og gangingMindre slitasje på motorkomponenteneMindre oppskraping av foringene i høyt belastede gassmotorerUtmerket beskyttelse ved innkjøring av motorer med høyt BMEP
Utmerket oksidasjonsbestandighet og kjemisk stabilitetRenere motorer
Lengre intervaller mellom oljeskift
Utmerket beskyttelse mot oksidasjon og nitrering
Mindre koksavleiring og avsetninger i stempeltoppene
Lavt askeinnholdBeskytter ventilsetene og –flatene i firetaktsmotorerHindrer askedannelse i forbrenningskamrene, og bedrer tennpluggytelsenMindre effekttap som følge av tenningsbank ved avsetninger i forbrenningskammeret
Fremragende korrosjonsbeskyttelseReduserer ventilstyringsslitasjen i firetaktsmotorer
Beskytter lager og indre komponenter
Baseoljer av høy kvalitetRedusert ventilblokkering med lengre tid mellom hver rengjøring

Bruksområde

      Anbefalt av Exxonmobil til bruk i:

  • Veivhus og sylindre i gnisttente to- og firetakts gassmotorer
  • Tungt belastede firetaktsmotorer som trenger beskyttelse mot skraping
  • Stempelkompressorsylindere for komprimering av naturgass
  • Høyeffektsmotorer eller motorer som opererer ved eller over angitt kapasitet ved høye temperaturer

Typiske produktdata

Mobil Pegasus 505 
SAE-grad40
Viskositet, ASTM D 445 
cSt ved 40 ºC126
cSt ved 100 ºC13,1
Viskositetsindeks, ASTM D 227097
Sulfataske, vkt.%, ASTM D 8740,5
Basetall, mg KOH/g, ASTM D 28962,7
Stivnepunkt, ºC, ASTM D 97-15
Flammepunkt,ºC, ASTM D 92238
Tetthet ved 15 ºC, kg/L0,886

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.