Mobil Pegasus 605 Ultra 40

Gassmotorolje

Mobil Pegasus™ 605 Ultra 40 er den nyeste generasjonen av gassmotoroljer og primært beregnet på smøring av moderne mellom- og høyhastighets firetaktsmotorer som går på en deponigass som inneholder forurensninger som hydrogensulfid, haloider eller siloksaner. Oljens formel er nøye balansert for å gi lengre oljeskiftintervaller, kontrollere dannelsen av karbon- og lakkavleiringer, og har veldig god slitasje- og skrapebeskyttelse.

 

Datasheets

Egenskaper og fordeler

•  Fremragende oksidasjonsstabilitet, nitreringsbestandighet og termisk stabilitet som bidrar til lengre levetid på oljen, renere motorer, reduserte filterkostnader og motstand mot dannelse av avleiringer

•  Fremragende beskyttelse mot slitasje og gnaging bidrar til mindre slitasje på motorkomponentene, mindre skraping av fôringene i tungt belastede gassmotorer og utmerket beskyttelse ved innkjøring av motorer

•  Fremragende rense- og dispergeringssystem beskytter de øvre sylinder- og ventilsystemkomponentene, bidrar til renere motorer og lengre levetid på filtre

•  Optimalisert TBN og reservealkalitet beskytter ventilseter og -flater i firetaktsmotorer, forbedrer tennpluggytelsen og reduserer effekttap fra motorbank

 

Programmer

     •  Motorer som bruker drivstoff med korroderende stoffer, slik som TOHCl (totalt organiske haloider som klorid), og deponi- eller biomassegass

     •  Gassmotorer som bruker drivstoff med moderate nivåer av hydrogensulfid (H2S)

     •  Gnisttente, gassdrevne firetaktsmotorer med veldig lavt oljeforbruk

     •  Mellom- og høyhastighets firetaktsmotorer utstyrt med katalysatorer som krever en gassmotorolje med lavt askeinnhold

     •  Stempelkompressorer som bruker naturgass med svovel- eller klorforbindelser

 

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

INNIO Waukesha deponigassmotorer

MWM TR 0199-99-2105, smøreoljer for gassmotorer

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (drivgass klasse B, type 2 og 3)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (drivgass klasse B, type 4A, 4B og 4C)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (drivgass klasse B, type 6 opptil versjon E)

INNIO JENBACHER TI 1000-1109 (drivgass klasse C, type 2 og 3)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (drivgass klasse C, type 4A og 4B)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (drivgass klasse C, type 6 opptil versjon E)

Caterpillar Energy Solutions TR 2105, smøreoljer for gassmotorer (CG132, CG170, CG260)

MAN M 3271-4

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (katalysatorgodkjent)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (drivgass klasse C, type 4A, 4B og 4C)

Rolls-Royce Solutions Augsburg (tidligere MTU Onsite Energy) Gas Engine Series 400 – alle motorer med SCR-katalysator og renset biogass (fra nedbrytnings- eller kloakkgass) og renset deponigass

MAN M 3271-5

MTU Gas Engines Series 4000 L62FB and L32FB som bruker biogass med et redusert effektuttak på 83 kW/takt elektr.

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

CATERPILLAR

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Kvalitet

SAE 40

Aske, sulfatert, wt%, ASTM D874

0,6

Tetthet ved 15,6 C, kg/l, ASTM D1298

0,850

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

268

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

15

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

138

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-21

Viskositetsindeks, ASTM D2270

110

Basetall – Xylen/eddiksyre, mg KOH/g, ASTM D2896

5,7

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx