Mobil Pegasus 610

GASSMOTOROLJE

Mobil Pegasus™ 610 er en høytytende olje for bruk i naturgassmotorer. Den er primært beregnet på smøring av moderne firetaktsmotorer som drives ved middels og høy hastighet og bruker drivstoff med korroderende stoffer, som hydrogensulfid eller halogener (forbindelser som inneholder klor, fluor, o.l.). Disse motorene er som regel konstruert for en mager blanding hvor økt manifoldtrykk hindrer tilstrekkelig smøring fra å nå områdene for ventilstyringen. Dette resulterer i et lavt oljeforbruk som kan føre til raskere slitasje på ventilstyringen og -setet. Denne effekten øker også risikoen for slitasje og syreangrep på de øvre sylinderkomponentene på grunn av de syreholdige stoffene som oppstår ved drivstofforbrenningen. Mobil Pegasus 610 er en gassmotorolje med 1,0 % askeinnhold og høyt TBN-tall. Den har en eksepsjonell reservealkalitet, som er utviklet for å motvirke de negative virkningene av korroderende stoffer på motordeler. Oljens utmerkede korrosjonsbeskyttende egenskaper forebygger korrosjonsslitasje i sylindre, ventilområder og lagre, og bidrar dermed til lengre levetid for motoren og lavere vedlikeholdskostnader. Mobil Pegasus 610 har utmerket slitasje- og slipeslitasjebeskyttelse, som sikrer minimal slipeslitasje og slitasje på stempler, sylindre og stempelringer. Oljen kan også brukes til smøring av stempelkompressorer på deponier og til bruksområder hvor det benyttes biomassegass.

 

Mobil Pegasus 610 er sammensatt av mineralske baseoljer av høy kvalitet, kombinert med et avansert tilsetningssystem med 1 % askeinnhold som er utviklet for å gi motor- og kompressordeler utmerket beskyttelse. Oljen har høy kjemisk stabilitet og bestandighet mot oksidasjon og nitrering. Mobil Pegasus 610 gir usedvanlig god beskyttelse mot slitasje i ventilenhetene og motvirker dannelse av slam og avleiringer. Kombinasjonen av disse ytelsesfordelene samt de meget effektive rense- og dispergeringsegenskapene, forebygger aske- og karbonavleiringer som ellers kan føre til dårlig motorytelse og -banking.

 

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Gassmotoroljen Mobil Pegasus 610 gir ekstra beskyttelse av motoren i de tilfeller hvor drivstoffet inneholder urenheter. Oljens utmerkede vaske-/dispergeringsteknologi resulterer i renere motorer, lavere slitasjehastighet og forbedret motorytelse. Bruk av dette produktet kan resultere i reduserte vedlikeholdskostnader og forbedret produksjonskapasitet. Oljens utmerkede kjemiske stabilitet og oksidasjonsstabilitet muliggjør lengre oljeskiftintervaller og reduserte filterkostnader. Takket være den høye alkaliteten kan oljen brukes i motorer som går på drivstoff med moderate mengder korrosive stoffer.

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Høy TBN og reservealkalinitet

Hindrer slitasje og korrosjon ved bruk av forurenset gass

Beskytter ventilseter og -flater i firetaktsmotorer

Hindrer askedannelse i forbrenningskammeret og bedrer tennpluggytelsen

Fremragende slitasje- og skrapebeskyttende egenskaper

Lavere slitasje på motorkomponenter

Mindre skraping av fôringene i sterkt belastede gassmotorer

Gir utmerket beskyttelse ved innkjøring av motorer

Utmerket oksidasjons- og kjemisk stabilitet

Renere motorer

Forlengede oljeskiftintervaller

Lavere oljefilterkostnader

Utmerket oksidasjons- og nitreringsbestandighet

Effektiv korrosjonsbestandighet

Reduserer slitasje på ventilstyringen i gassdrevne firetaktsmotorer

Beskytter lager og interne komponenter

Eksepsjonelle rense-/dispergeringsegenskaper

Nøytraliserer dannelsen av syrer i oljen

Beskytter de øvre sylinder- og ventilverkkomponentene

Renere motorer

Lenger brukstid på oljefilteret

Inneholder verken sink eller fosfor

Forlenger katalysatorens levetid og ytelse

 

Bruksområder

     •  Gassmotorer som bruker drivstoff med moderate nivåer av hydrogensulfid (H2S)

     •  Motorer som bruker drivstoff med andre korroderende stoffer, slik som TOHCl (totalt organiske haloider som klorid), deponi- eller biomassegasser

     •  Gassdrevne firetaktsmotorer med gnisttenning som har svært lavt oljeforbruk

     •  Stempelkompressorer som går på naturgass med svovel eller halogener

     •  Høyeffekts- eller sugemotorer som drives ved eller over angitt kapasitet ved høye temperaturer

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

INNIO JENBACHER TI 1000-1109 (drivgass klasse C, type 2 og 3)

INNIO Waukesha deponigassmotorer

MAN M 3271-4

Rolls-Royce Solutions Augsburg (tidligere MTU Onsite Energy) Gas Engine Series 400 - alle motorer med bio-, kloakk- og deponigass.

GUASCOR Alle motortyper som ikke går på naturgass (unntatt 86EM og 100EM)

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Kvalitet

SAE 40

Basetall – Xylen/eddiksyre, mg KOH/g, ASTM D2896

11,1

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-18

Sulfatert aske, wt%, ASTM D874

1,0

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

257

Viskositetsindeks, ASTM D2270

98

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

131

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

13,3

Tetthet 15 ºC, kg/l, BEREGNET

0,888

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx