MOBIL PEGASUS 801

Gassmotorolje

Mobil Pegasus 801™ er en SAE 40 premium gassmotorolje beregnet for smøring av alle typer gassmotorer som går ved lave, middels høye eller høye hastigheter, der det anbefales askefrie oljer eller oljer med lavt askeinnhold. Den holder motoren svært ren og sikrer meget høy motorytelse, ved å bidra til å hindre dannelse av karbon- og askeavleiringer på stempler, stempelringer, innløps- og utløpskanaler, ventiler, ventilspindler og i forbrenningskamrene. Mobil Pegasus 801 reduserer også faren for karbonavleiringer på innsugningsspaltene i totaktsgassmotorer. Den forebygger motorslitasje og beskytter ventilflater, -seter og -styringer i turboladede firetaktsmotorer. Mobil Pegasus 801 gir usedvanlig god beskyttelse mot oppskraping, også under krevende bruksforhold, og gir dessuten fremragende beskyttelse mot korrosjon i indre motordeler. Mobil Pegasus 801 kan gi lengre filter- og oljelevetid, og mulighet for lengre intervaller mellom motorvedlikehold og -overhaling.

Mobil Pegasus 801 er siste generasjons askefrie, selvrensende og slitasjeforebyggende gassmotorolje, og er sammensatt av høyraffinerte baseoljer og et avansert system av tilsetningsstoffer. Den har utmerket kjemisk og termisk stabilitet, som sikrer renere motorer og bedre motorytelse. Mobil Pegasus 801 holder motoren svært ren og gir optimal beskyttelse mot slitasje selv under de mest krevende bruksforhold, uten å forårsake økt askeavleiring.

 

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Mobil Pegasus 801 er svært velegnet både for to- og firetaktsgassmotorer, og er et godt valg når det anbefales askefrie oljer eller oljer med lavt askeinnhold. Det avanserte tilsetningssystemet beskytter motorer med høyt BMEP mot skraping og slitasje, spesielt under kritiske innkjøringsperioder. Dette kan bidra til lengre motorlevetid og lavere vedlikeholdsutgifter. Mobil Pegasus 801 har vist utmerkede egenskaper i en rekke motorer over et meget bredt spekter av ulike driftsforhold. Med Mobil Pegasus 801 kan man holde seg til en enkelt olje selv når driften foregår med flere forskellige motortyper. Dette forenkler lagerdriften og reduserer faren for feilfylling.

EgenskaperFordeler
Utmerket oksidasjonsbestandighetLengre motor- og filterlevetid
Renere motorer
Lengre filterlevetid
Avansert teknologi med meget lavt askeinnholdMindre karbonavleiringer på innsugningsspaltene (totaktsmotorer)
Mindre aske- og karbonavsetninger i ventiler og brennkammer
Lengre levetid for tennplugger
Fremragende beskyttelse mot slitasje og oppskrapingMindre motorslitasje
Lengre motorlevetid
Utmerket beskyttelse ved innkjøring av motorer med høy BMEP
Lengre levetid for stempler, stempelringer og foringer
Utmerket nitreringsbestandighetMindre slamdannelse i motoren
Lengre filterlevetid
Mindre avleiringer i motoren
Meget god korrosjonsbeskyttelseBeskytter motorkomponentene mot korrosjonsslitasje
Lenger motorlevetid og lavere vedlikeholdskostnader

Bruksområde

  • Mobil Pegasus 801 er beregnet for smøring av veivhus, motor- og kompressorsylindere i gnisttente to- og firetaktsgassmotorer som går på rent drivstoff.
  • Ideell for motorer som driver elektriske generatorer eller for gasskompressorer som brukes til samling, transport, lagring og distribuering av naturgass.
  • Kokekjølte motorer.
  • Motorer i avsidesliggende strøk, som går praktisk talt uten tilsyn over lang tid. Slike motorer kjøres ofte ved eller over maksimal angitt effekt, i periodisk vekslende drift med andre motorer. Høy driftssikkerhet er derfor ekstremt viktig.
  • Mobil Pegasus 801 er særdeles velegnet som universalolje for naturgassmotorer, spesielt i turboladede motorer, der det trenges beskyttelse mot skraping på sylinderforinger og stempelskjørt.
  • Når tørr natur- eller petroleumsgass som ikke inneholder korroderende stoffer komprimeres, smøres kompressorsylindrene som regel med samme olje som motorhuset. Mobil Pegasus 801 er velegnet for slik bruk.

Spesifikasjoner og godkjennelser

Mobil Pegasus 801 anbefales der det kreves 
Askefrie motoroljer eller motoroljer med lavt askeinnhold 
Utmerket beskyttelse mot skraping 
En olje som passer for flere typer gassmotorer 

 

Typiske produktdata

Pegasus 801 
SAE-grad40
Viskositet, ASTM D 445 
cSt ved 40 ºC125
cSt ved 100 ºC13,2
Viskositetsindeks, ASTM D 227097
Sulfataske, vkt.%, ASTM D 8740,13
Basetall, mg KOH/g, ASTM D 28962,2
Stivnepunkt, ºC, ASTM D 97-15
Flammepunkt, ºC, ASTM D 92249
Tetthet ved 15 ºC kg/l, ASMT D 12980,886

 

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.