Mobil Pegasus 805

Gassmotorolje

Mobil Pegasus™ 805 er en høytytende gassmotorolje som er utviklet for å oppfylle de strenge kravene som stilles av moderne høyeffekts firetaktsmotorer, samt redusere utslipp og forbedre drivstoffeffektiviteten.   Disse gassmotorene utsettes normalt for høye belastninger og temperaturer. Mobil Pegasus 805 er laget av kvalitetsbaseoljer og et tilsetningssystem basert på avansert teknologi som gir eksepsjonell oksidasjonsstabilitet, nitreringsbestandighet og termisk stabilitet. Oljens rensemiddel- og dispergeringssystem kontrollerer dannelsen av sotavleiringer, lakk og slam, noe som gir renere motorer, lengre levetid på oljen og reduserte filterkostnader.

 

Mobil Pegasus 805 er også designet for å gi utmerket beskyttelse mot stempelskraping, slipeslitasje, samt slitasje på sylinderfôringer og stempelringer.  Oljen har utmerket motstand mot skumming, god demulgeringsevne og korrosjonsbeskyttelse. De lave nivåene av sink og fosfor gjør at oljen er kompatibel med motorer som er utstyrt med katalysatorer.

 

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Mobil Pegasus 805 er designet for å gi lengre motorlevetid og lavere vedlikeholdskostnader. Oljen tilfredsstiller en rekke maskinprodusenters krav og er derfor et godt valg når det brukes firetaktsmotorer med høy hastighet fra ulike maskinprodusenter. Den unike, innovative teknologien gjør det mulig å kontrollere slitasje på ventilmekanismekomponenter og reduserer potensialet for slipeslitasje, ripedannelse og fremskyndet stempel- og ringslitasje. Sluttresultatet er lavere kostnader ved bruk og vedlikehold av gassmotorene dine.

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Utmerket oksidasjons- og nitreringsbestandighet

Renere motorer

Lengre brukstid for olje og filter

Bedre motorytelse

Fremragende beskyttelse mot slitasje og slipeslitasje

Redusert ripedannelse, skrapeslitasje og slitasje av stempler og foringer

Høyt beskyttelsesnivå for fullt belastede motorer

Reduserte vedlikeholdskostnader

Tilsetningssystem med spissteknologi

Utmerket beskyttelse av ventilmekanismekomponenter

Reduserte nivåer av aske fra forbrenningskammer

Forbedret levetid på tennplugger

Veldig effektiv korrosjonsbeskyttelse

Beskytter interne motorkomponenter mot vann, kjølevæske og sure materialer

Nøytraliserer syrer som dannes ved forbrenning eller nedbrytning av olje

Utmerket rense- og dispergeringsevne

Beskytter ventilmekanismekomponenter

Reduserer aske- og karbonavleiringer i forbrenningskamre

Bedrer tennpluggenes levetid og ytelse

Reduserer kostnadene til filterbytte

 

Bruksområder

     •  Caterpillar, Superior, Waukesha og andre turboladede motorer, sugemotorer og  firetaktsmotorer som drives ved middels til høy hastighet og krever oljer med lavt askeinnhold

     •  Motorer som er utsatt for slitasje på ventilseter

     •  Støkiometriske firetaktsmotorer og motorer konstruert for mager blanding

     •  Motorer med katalysator

     •  Motorer der det brukes forskjellige drivstoffer med lavt svovel- eller klorinnhold

     •  Feltsystemer der sur gass (med et lavt H2S-innhold) brukes som drivstoff

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

Caterpillar Energy Solutions TR 2105, smøreoljer for gassmotorer (CG132, CG170, CG260)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class A fuel gas, Type 2, 3, 4 & 6)

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class B fuel gas, Type 4 & 6)

INNIO Waukesha Engine 220GL Applications Using Pipeline Quality Gas

INNIO Waukesha Engine Cogeneration / Gas Compression Applications Using Pipeline Quality Gas

MAN Energy Solutions Augsburg (Heritage MAN B&W) firetaktsmotorer med middels hastighet for LNG-drift

MTU Gas Engines S4000 L32, L33 using natural gas

MWM TR 0199-99-2105, Lube Oils for Gas Engines

Perkins Gas Engine Oil - Natural Gas

Wartsila 220SG

Wartsila 28SG

Wartsila 32DF

Wartsila 34SG

Rolls-Royce Solutions Augsburg (former MTU Onsite Energy) Gas Engines Series 400 - all engines with natural gas and propane gas

INNIO Jenbacher TI 1000-1109 (Class C fuel gas, Type 4A, 4B & 4C) 
MTU Gas Engines S4000 L61, L62, L63 using natural gas 

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

Caterpillar

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 40

Sulfatert aske, wt%, ASTM D874

0,5

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

262

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

13,5

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

130

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-12

Viskositetsindeks, ASTM D2270

99

Tetthet ved 15,6 °C, kg/l, ASTM D4052

0,890

(*)Basetall – Xylen/eddiksyre, mg KOH/g, ASTM D2896

6,4

 

(*) bruk av andre ASTM-godkjente løsemidler kan gi forskjellige resultater.

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx