Mobil Pyrotec HFC 46

Brannsikker hydraulikkolje

Mobil Pyrotec HFC er en vannglykolbasert hydraulikkoljeteknologi med forbedret brannsikkerhet, som beskytter utstyr under krevende bruksforhold. Oljen er spesielt utviklet med hensyn på hydraulikksystemer som bruker lamell-, tannhjuls- og stempelpumper, f.eks. innen stål-, aluminium- og støpeindustrien. Den har høy skjærstabilitet, og gir forbedret korrosjonsbestandighet og tetningskompatibilitet som sørger for svært god pumpesmøring og kan bidra til å forlenge utstyrets levetid.

 

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Mobil Pyrotec HFC 46 har følgende mulige fordeler:

  • Naturlig brannbestandighet
  • Utmerkede slitasjebeskyttende egenskaper som bidrar til å forlenge levetiden på komponenter
  • Lang levetid på oljen som følge av høy oksidasjonsbestandighet
  • FM-godkjent som en brannsikker industriolje

 

Bruksområde

Mobil Pyrotec HFC 46 anbefales for bruk i:

- Hydrauliske systemer som bruker lamell-, tannhjuls- og stempelpumper.
- Hydrauliske systemer og oljesirkulasjonssystemer som drives under forhold hvor brann kan oppstå

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

 

  Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til: 

FM Global Approvals Class 6930

ISO L-HFC (ISO 12922:2020)

 

 

 

Typiske egenskaper

 

Mobil Pyrotec HFC 46  
Viskositet, ASTM D 445, cSt ved 40 ºC   46
Viskositetsindeks, ASTM D 2270 195
Stivnepunkt, ºC, ASTM D 97 (maks.) -50
Kobberkorrosjon, 24 timer ved 50 ºC ISO 2160 1B
Farge, optisk Rød

 

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx