Mobil Rarus™ 400-serien består av askefrie, høytytende luftkompressoroljer, som er fremstilt for å tilfredsstille de strenge kravene fra ledende kompressorprodusenter. De er sammensatt med mineralske baseoljer av høy kvalitet og et system av høytytende tilsetningsstoffer. Dette betyr eksepsjonell ytelse og pålitelighet for kompressorer som arbeider under både lette og krevende forhold. Smøremidlene gir utmerket slitasjebeskyttelse samt mulighet for reduserte vedlikeholdskostnader ved å redusere problemer med utstyr, dannelse av avleiringer og medriving av olje til et minimum. Med sin høye FZG-verdi er smøremidlene i Mobil Rarus 400-serien utmerkede i kompressorsystemer med gir og lagre. De er også et utmerket valg til veivhus- og sylindersmøring.

 

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Bruk av oljene i Mobil Rarus 400-serien kan gi renere kompressorer og mindre avleiringer sammenlignet med vanlige mineraloljer, noe som gir lengre driftstid mellom hvert vedlikehold. Oljenes utmerkede oksidasjons- og termiske stabilitet sørger for lengre levetid på oljen ved å holde slam og avleiringer under kontroll. Oljene har en utmerket korrosjons- og slitasjebeskyttelse som øker ytelsen og levetiden til utstyret.

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Lav aske- og koksdannelse

Forbedret ventilytelse

Reduserte avleiringer i utløpsledninger

Redusert potensiale for branner og eksplosjoner i utløpssystemer

Forbedret kompressorytelse

Enestående oksidasjons- og varmestabilitet

Lengre levetid for oljen

Forbedret filterlevetid

Lavere vedlikeholdskostnader

Høy belastbarhet

Redusert slitasje på ringer, sylindre, lagre og gir

Utmerket vannutskillingsevne

Mindre medrivning til nedstrøms utstyr

Redusert slamdannelse i veivhus og i utløpsledninger

Redusert tilstopning av koalescere

Mindre mulighet for emulsjonsdannelse

Effektiv rust- og korrosjonsbeskyttelse

Forbedret beskyttelse av ventiler, samt mindre slitasje på ringer og sylindre

 

Bruksområder

Mobil Rarus 400-serien anbefales både til ett- og flertrinns luftkompressorer. De er spesielt effektive ved kontinuerlig drift ved  høy temperatur. Maksimal trykkluftstemperatur er 220 °C ifølge DIN 51506. Oljene egner seg for stempelkompressorer og roterende maskiner med lavere viskositetsklasser lik den som hovedsakelig brukes i rotasjonskompressorer. Oljene i Rarus 400-serien anbefales til enheter som har en fortid med overdreven nedbryting av oljen, dårlig ventilfunksjon eller dannelse av avleiringer. De er kompatible med alle metaller som brukes i kompressorer og med mineraloljekompatible elastomerer som brukes i tetninger, pakninger og O-ringer.

 

Oljene i Mobil Rarus 400-serien er ikke beregnet eller anbefalt til pusteluftskompressorer.

 

Følgende kompressortyper har vist utmerkede resultater ved bruk av oljene i Mobil Rarus 400-serien:

     •  Veivhus og sylindere i stempelkompressorer for luft.

     •  Skruekompressorer.

     •  Vingekompressorer.

     •  Aksial- og sentrifugalkompressorer.

     •  Kompressorsystemer med utsatte gir og lagre.

     •  Mobile og stasjonære kompressoranlegg.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

424

425

426

427

429

DIN 51506:1985-09 VDL

X

X

X

X

X

 

Typiske produktdata

Egenskap

424

425

426

427

429

Klasse

ISO 32

ISO 46

ISO 68

ISO 100

ISO 150

Sulfatert aske, wt%, ASTM D874

‹0,01

<0,01

<0,01

<0,01

<0,01

Kobberkorrosjon, 3 timer, 100 ºC, klassifisering, ASTM D130

1B

1B

1A

1B

1A

Tetthet ved 15 °C, kg/l, ASTM D1298

0,866

0,873

0,877

0,879

0,866

FZG-slitasjetest, skadetrinn, A/8.3/90, ISO 14635-1

12

11

12

11

11

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

236

238

251

264

269

Skum, sekvens I, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

20

Skum, sekvens I, tendens, ml, ASTM D892

10

20

0

30

430

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

5,4

6,9

9,2

11,6

14,7

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

32

46

68

104,6

147,3

Rustkarakteristika, prosedyre A, ASTM D665

PASS

PASS

PASS

Rustkarakteristika, prosedyre B, klassifisering, ASTM D665

PASS

PASS

PASS

Rustbeskyttelse, prosedyre B, klassifisering, ASTM D665

PASS

PASS

Viskositetsindeks, ASTM D2270

105

105

105

100

100

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx