Mobil Rarus™ 800-serien består av en rekke luftkompressoroljer med overlegen ytelse som primært er ment til bruk i stempelkompressorer som arbeider under krevende driftsforhold. De anbefales ikke for bruk i pusteluftkompressorer. Luftkompressoroljene er utviklet for å tilfredsstille eller overgå de strenge kravene til de ledende kompressorprodusentene. De er fremstilt av designspesifikke syntetiske baseoljer, og et høyteknologisk tilsetningssystem som sikrer eksepsjonell beskyttelse og pålitelighet av kompressorer som brukes under forhold hvor mineraloljebaserte produkter ikke er tilfredsstillende. Mobil Rarus 800-serien sørger for utmerket slitasjebeskyttelse og overlegen motstand mot oksidasjon og termisk nedbryting, hvilket gjør at disse oljene er overlegne mineraloljer. Den spesielle sammensetningen bidrar til å redusere vedlikeholdskostnader ved å minimere problemer med utstyret, samt nedstrøms avsetninger og medrivning.

Mobil Rarus 800-serien reduserer faren for brann og eksplosjon i vesentlig grad sammenlignet med mineraloljebaserte produkter. De danner praktisk talt ingen avsetninger, og en høy selvantennelsestemperatur bedrer både ytelse og sikkerhet. Den utmerkede evnen til å skille ut vann reduserer problemer med emulsjonsdannelse og medrivninger til nedstrømsrør og utstyr. De anbefales eller er godkjent av mange av de ledende kompressorprodusentene.

 

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Bruk av Mobil Rarus 800-serien kan gi renere kompressorer og mindre avsetninger sammenlignet med vanlige mineraloljer. Dette gir lengre driftstid mellom hvert vedlikehold. Den utmerkede oksidasjonsstabiliteten og termiske stabiliteten gjør at levetiden til oljen trygt kan økes ved at slam og avsetninger holdes under kontroll. Oljene har en utmerket korrosjons- og slitasjebeskyttelse som øker ytelsen og levetiden til utstyret.

EgenskaperFordeler og potensiell nytte
Syntetiske baseoljer med høy ytelseVesentlig bedre ytelse i forhold til mineralolje
Økt sikkerhet
Lav aske- og koksdannelseForbedret ventilytelse
Reduserte avleiringer i utløpsledninger
Redusert potensiale for branner og eksplosjoner i utløpssystemer
Forbedret kompressorytelse
Enestående oksidasjons- og termisk stabilitetLengre levetid for oljen 
Forbedret levetid for filter
Lavere vedlikeholdskostnader
Høy lastbærende evne Redusert slitasje på ringer, sylindre, lagre og gir
Utmerket evne til å separere vannMindre medrivning til nedstrøms utstyr
Redusert slamdannelse i veivhus og i utløpsledninger
Redusert tilstopning av koaleskere
Mindre mulighet for emulsjonsdannelse
Effektiv rust- og korrosjonsbeskyttelseForbedret beskyttelse av ventiler, samt mindre slitasje på ringer og sylindre

 

Bruksområde

Mobil Rarus 800-serien anbefales for en- og flertrinns luftkompressorer, men ikke pusteluftskompressorer. Produktene er særlig effektive ved kontinuerlig drift med utløpstemperaturer på opptil 200 ºC. Oljene egner seg for stempelkompressorer og roterende maskiner når man benytter de lavere viskositetsgradene lik den som hovedsakelig brukes i rotasjonskompressorer. Rarus 800-serien anbefales til enheter som har en fortid med overdreven nedbryting av oljen, dårlig ventilfunksjon eller dannelse av avsetninger. De er kompatible med alle metaller som brukes i kompressorer og med konvensjonelle mineraloljebaserte oljer. Blanding med andre oljer anbefales riktignok ikke, da dette vil forringe oljens egenskaper. Oljene i Mobil Rarus 800-serien er kompatible med pakningsmateriale i fluorerte hydrokarboner, silikon, fluorsilikon, polysulfid, viton, teflon og Buna N NBR med høyt nitrilinnhold (over 36 % akrylnitril). Materialer som ikke anbefales inkluderer Buna N NBR med lavt nitrilinnhold (under 30 % akrylnitril), natur- og butylgummi, neopren, polyalkylat, styren/butadien og klorsulfonert polyetylen.

Oljebestandig maling påvirkes ikke av Mobil Rarus 800-serien, men lakk, PVC- og akrylmaling anbefales ikke.

Følgende bruksområder har vist fremragende ytelse ved bruk av oljene i Mobil Rarus 800-serien:

  • Alle typer luftkompressorer, men spesielt anbefalt for stempelkompressorer
  • Enheter som drives under krevende forhold
  • Flertrinnsenheter som har vist seg å ha overdreven oljenedbrytning ved bruk av mineraloljebaserte produkter
  • Smøring av sylindere og veivhus
  • Kompressorsystemer med utsatte gir og lagre
  • Mobile og stasjonære kompressoranlegg

 

Typiske egenskaper

Mobil Rarus 800-serien 824827829
ISO-viskositetsgrad32100150
Viskositet, ASTM D 445    
cSt ved 40 ºC29.5107.5158
cSt ved 100 ºC5.510.1213.2
Viskositetsindeks, ASTM D 22701276670
Totalt syretall, ASTM D 974, mgKOH/g0.060.150.14
Kobberkorrosjon, ASTM D 130, 3 timer ved 121 ºC1B1B1B
Rustkarakteristika, Pros. A, ASTM D 665 GodkjentGodkjentGodkjent
Skumsekvens I, ASTM D 89210/010/050/0
Stivnepunkt, ASTM D 97, ºC-54-36-40
Flammepunkt, ºC, ASTM D 92244270270

 

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det formålet det er tiltenkt og i henhold til de anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet ved avhending av produktet.