Mobil Rarus™ 800-serien består av en rekke luftkompressoroljer med overlegen ytelse som primært er ment til bruk i stempelkompressorer som arbeider under krevende driftsforhold. De anbefales ikke for bruk i pusteluftkompressorer. Luftkompressoroljene er utviklet for å tilfredsstille eller overgå de strenge kravene til de ledende kompressorprodusentene. De er fremstilt av designspesifikke syntetiske baseoljer, og et høyteknologisk tilsetningssystem som sikrer eksepsjonell beskyttelse og pålitelighet av kompressorer som brukes under forhold hvor mineraloljebaserte produkter ikke er tilfredsstillende. Mobil Rarus 800-serien sørger for utmerket slitasjebeskyttelse og overlegen motstand mot oksidasjon og termisk nedbryting, hvilket gjør at disse oljene er overlegne mineraloljer. Den spesielle sammensetningen bidrar til å redusere vedlikeholdskostnader ved å minimere problemer med utstyret, samt nedstrøms avsetninger og medrivning.

 

Mobil Rarus 800-serien reduserer faren for brann og eksplosjon i vesentlig grad sammenlignet med mineraloljebaserte produkter. De danner praktisk talt ingen avsetninger, og en høy selvantennelsestemperatur bedrer både ytelse og sikkerhet. Den utmerkede evnen til å skille ut vann reduserer problemer med emulsjonsdannelse og medrivninger til nedstrømsrør og utstyr. De anbefales eller er godkjent av mange av de ledende kompressorprodusentene.

 

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Bruk av Mobil Rarus 800-serien kan gi renere kompressorer og mindre avsetninger sammenlignet med vanlige mineraloljer. Dette gir lengre driftstid mellom hvert vedlikehold. Oljenes utmerkede oksidasjons- og termiske stabilitet sørger for lengre levetid på oljen ved å holde slam og avleiringer under kontroll. Oljene har en utmerket korrosjons- og slitasjebeskyttelse som øker ytelsen og levetiden til utstyret.

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Syntetiske baseoljer med høy ytelse

Vesentlig bedret ytelse i forhold til mineralolje

Økt sikkerhet

Lav aske- og koksdannelse

Forbedret ventilytelse

Reduserte avleiringer i utløpsledninger

Redusert potensiale for branner og eksplosjoner i utløpssystemer

Forbedret kompressorytelse

Enestående oksidasjons- og varmestabilitet

Lengre levetid for oljen

Forbedret filterlevetid

Lavere vedlikeholdskostnader

Høy belastbarhet

Redusert slitasje på ringer, sylindre, lagre og gir

Utmerket vannutskillingsevne

Mindre medrivning til nedstrøms utstyr

Redusert slamdannelse i veivhus og i utløpsledninger

Redusert tilstopning av koalescere

Mindre mulighet for emulsjonsdannelse

Effektiv rust- og korrosjonsbeskyttelse

Forbedret beskyttelse av ventiler, samt mindre slitasje på ringer og sylindre

 

Bruksområder

Mobil Rarus 800-serien anbefales for en- og flertrinns luftkompressorer, men ikke pusteluftskompressorer. Produktene er særlig effektive ved kontinuerlig drift med utløpstemperaturer på opptil 200 ºC. Oljene egner seg for stempelkompressorer og roterende maskiner med lavere viskositetsklasser lik den som hovedsakelig brukes i rotasjonskompressorer. Rarus 800-serien anbefales til enheter som har en fortid med overdreven nedbryting av oljen, dårlig ventilfunksjon eller dannelse av avsetninger. De er kompatible med alle metaller som brukes i kompressorer og med konvensjonelle mineraloljebaserte oljer. Blanding med andre oljer anbefales riktignok ikke, da dette vil forringe oljens egenskaper. Oljene i Mobil Rarus 800-serien er kompatible med pakningsmateriale i fluorerte hydrokarboner, silikon, fluorsilikon, polysulfid, viton, teflon og Buna N NBR med høyt nitrilinnhold (over 36 % akrylnitril). Materialer som ikke anbefales inkluderer Buna N NBR med lavt nitrilinnhold (under 30 % akrylnitril), natur- og butylgummi, neopren, polyalkylat, styren/butadien og klorsulfonert polyetylen.

 

Oljebestandig maling påvirkes ikke av Mobil Rarus 800-serien, men lakk, PVC- og akrylmaling anbefales ikke.

 

Følgende bruksområder har vist fremragende ytelse ved bruk av oljene i Mobil Rarus 800-serien:

     •  Alle typer luftkompressorer, men spesielt anbefalt for stempelkompressorer

     •  Enheter som arbeider under krevende forhold

     •  Flertrinnsenheter med en fortid med for rask nedbryting av mineraloljebaserte produkter

     •  Smøring av sylindere og veivhus

     •  Kompressorsystemer med utsatte gir og lagre.

     •  Mobile og stasjonære kompressoranlegg.

 

Typiske produktdata

Egenskap

824

827

829

Klasse

ISO 32

ISO 100

ISO 150

Kobberkorrosjon, 3 timer, 121 C, klassifisering, ASTM D130

1B

1B

1B

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

244

270

270

Skum, sekvens I, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

Skum, sekvens I, tendens, ml, ASTM D892

10

10

10

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

5,5

10,12

13,2

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

29,5

107,5

158

Stivnepunkt, ºC, ASTM D5950

-54

-36

-33

Rustkarakteristika, prosedyre A, ASTM D665

PASS

PASS

PASS

Totalt syretall, mgKOH/g, ASTM D974

 

 

0,14

Totalt syretall, mgKOH/g, ASTM D974 (mod)

0,06

0,15

 

Viskositetsindeks, ASTM D2270

127

66

70

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx