Mobil Rarus SHC™ 1020-serien er oljer med overlegen ytelse. De er primært beregnet til smøring av rotasjons- og vinge/lamellbaserte luftkompressorer som arbeider under krevende driftsforhold. De er særlig godt egnet til krevende drift der mineraloljebaserte produkter ikke holder mål, som ved forhold med høye sluttkompresjonstemperaturer og når det ønskes lange oljeskiftintervaller. Oljene er laget med voksfrie, syntetiske hydrokarboner spesielt utvalgt til formålet og et høyteknologisk tilsetningssystem som sikrer en eksepsjonell oksidasjonsbeskyttelse og motstand mot termisk nedbryting som er langt overlegen mineraloljebaserte luftkompressoroljer. De gir enestående beskyttelse og pålitelighet for kompressorer som arbeider under forhold hvor andre luftkompressoroljer ikke strekker til. Mobil Rarus SHC 1020-serien gir en utmerket slitasjebeskyttelse, enestående motstand mot oksidasjon og termisk nedbryting som er svært overlegen mineraloljer. Den spesielle sammensetningen er med på å redusere vedlikeholdskostnadene ved å minimere problemer med utstyret, avsetninger og olje som følger med luften. Den høye viskositetsindeksen sikrer effektiv smøring ved høye temperaturer.

Mobil Rarus SHC 1020-serien reduserer faren for brann og eksplosjon vesentlig i forhold til mineraloljebaserte produkter. De danner praktisk talt ingen avsetninger og har høy selvantennelses-temperatur noe som bedrer både ytelse og sikkerhet. Den utmerkede evnen til å skille ut vann reduserer problemer med filtre og koalisatorer og dermed behovet for hyppig vedlikehold.
 

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Bruk av Mobil Rarus SHC 1020-serien kan gi renere kompressorer og mindre avsetninger sammenlignet med konvensjonelle mineraloljer. Dette gir lengre driftstid mellom hvert vedlikehold. Den utmerkede oksidasjonsstabiliteten og termiske stabiliteten gjør at levetiden til oljen trygt kan økes ved at slam og avsetninger holdes under kontroll. Oljene har en utmerket korrosjons- og slitasjebekyttelse. Dette øker ytelsen og levetiden til utstyret.

EgenskaperFordeler
Syntetiske baseoljer med høy ytelseVidt temperaturområdeVesentlig bedret ytelse i forhold til mineraloljeØkt sikkerhetØkt levetid
Enestående oksidasjonsstabilitet og termisk stabilitetRedusert koksdannelse
Lenger levetid for oljen
Forbedret filterlevetid
Lavere vedlikeholdskostnader
Evne til høy belastningRedusert slitasje på gir og lagre
Utmerket evne til å separere vannLavere medriving til annet utstyrRedusert slamdannelse i veivhus og i utløpsledningerRedusert tilstopning av mellom- og etterkjølereMindre mulighet for emulsjonsdannelse
Effektiv rust- og korrosjonsbeskyttelseForbedret beskyttelse av indre deler i kompressoren

Bruksområde

Mobil Rarus SHC 1020-oljene er i første rekke beregnet til rotasjons og vinge/lamellkompressorer. De er særlig effektive ved kontinuerlig drift med utløptemperaturer opp til 200 ºC. Mobil Rarus SHC 1020-serien anbefales til enheter som har en fortid med rask nedbryting av oljen, dannelse av avsetninger eller dårlig ventilfunksjon. De er kompatible med alle metaller som brukes i kompressorer og med konvensjonelle mineraloljebaserte luftkompressoroljer. Imidlertid vil innblanding med andre oljer reduserer den totale ytelsen.

Mobil Rarus SHC 1020-serien anbefales ikke til pusteluftkompressorer og bør ikke brukes i ettrinns kompressorer som opererer ved trykk på over 90 psi.


Mobil Rarus SHC 1020-serien har vist utmerket ytelse i følgende kompressorbruksområder:
 

  • Primært anbefalt til rotasjonskompressorer
  • Meget effektive til skruekompressorer med oljekjøling
  • Enheter som arbeider under krevende forhold
  • Flertrinnsenheter med en fortid med for rask nedbryting av mineraloljebaserte produkter
  • Kompressorsystemer med utsatte gir og lagre
  • Mobile og stasjonære kompressoranlegg

 

Typical Properties

Mobil Rarus SHC 1020-serienMobil Rarus SHC 1024Mobil Rarus SHC 1025Mobil Rarus SHC 1026
ISO viskositetsgrad (ISO VG)324668
Viskositet, ASTM D 445   
cSt ved 40ºC31,54466,6
cSt ved 100ºC5,77,210,1
Viskositetsindeks, ASTM D 2270, min127131136
Kobberkorrosjon, ASTM D130, 24 h ved 100ºC1B2A1B
Rustkarakteristikk Proc A, ASTM D 665Pass.Pass.Pass.
Stivnepunkt, ASTM D 97, ºC, maks.-48-45-45
Flammepunkt, ºC, ASTM D 92245246246
Tetthet 15ºC/15ºC, ASTM D 12980,8460,8490,856

 

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.