Oljene i Mobil SHC™ 500-serien er hydraulikkoljer med utmerket ytelse som består av syntetisk fremstilte, voksfrie, hydrokarbonbaseoljer kombinert med et nøye utviklet, superstabilisert tilsetningssystem. De er av eksepsjonelt høy kvalitet, har høy skjærstabilitet og kan brukes over et bredt temperaturområde. Oljene har  god pumpbarhet, selv ved lave temperaturer. I tillegg gir de maksimal slitasjebeskyttelse for vinge-, stempel- og tannhjulspumper som drives under høyt trykk. Produktenes svært høye viskositetsindeks bidrar til utmerket ytelse både ved høye og lave temperaturer. Dette gjør at de er særdeles godt egnet for utstyr med varierende oppstarts- og driftstemperaturer.   Oljene i Mobil SHC 500-serien har veldig god skjærstabilitet, og kan derfor brukes ved høye trykk og temperaturer over lengre perioder, uten at smøreevnen forringes.

 

De sørger for lang levetid på olje og filter samt optimal utstyrsbeskyttelse, noe som reduserer kostnader til vedlikehold og i forbindelse med produktavhending. De er utviklet i samarbeid med de største utstyrsprodusentene for å oppfylle de strenge kravene som stilles til tungt belastede hydraulikksystemer som bruker høytrykks- og høyeffektspumper, samt å møte de kritiske kravene til andre hydraulikksystemkomponenter, slik som servoventiler med liten klaring, og numerisk styrte (NC) høypresisjons maskinverktøy. Disse produktene oppfyller de strengeste kravene til ytelse for en rekke hydraulikksystemer og komponentprodusenter ved å bruke ulike metallegeringer. På denne måten er det mulig å bruke ett enkelt produkt med fremragende ytelsesegenskaper i et bredt utvalg av utstyr. Oljene er utviklet for å fungere i systemer som drives under krevende driftsforhold hvor det er behov for god slitasjebeskyttelse og sterk oljefilm. Samtidig kan de også brukes i systemer hvor det generelt anbefales å bruke ikke-slitasjebeskyttende hydraulikkoljer.

 

Energy Efficiency logo

 

* Energieffektivitetsdesignen er et varemerke som tilhører Exxon Mobil Corporation Energy og refererer kun til væskeytelsen ved sammenligning med standard hydraulikkvæsker fra ExxonMobil. Teknologien som brukes gir opptil seks prosent økning i hydraulikkpumpeeffektivitet sammenlignet med Mobil DTE 20-serien når den testes i standard hydraulikkutstyr. Energieffektiviteten til dette produktet er basert på tester av væsken som er gjennomført i henhold til gjeldende bransjestandarder og protokoller. Effektivitetsforbedringene varierer avhengig av driftsforhold og bruksområde.

 

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Hydraulikkoljene i Mobil SHC 500-serien har fremragende ytelse ved lave og høye temperaturer, noe som gir en ekstra grad av utstyrsbeskyttelse i forhold til tilsvarende mineraloljebaserte produkter. Deres utmerkede egenskaper når det gjelder oksidasjonsstabilitet muliggjør lengre intervaller for oljeskift og filterbytte, samtidig som det sikrer eksepsjonelt rene systemer og problemfri drift. Oljenes sterke slitasjebeskyttende egenskaper og utmerkede filmstyrke resulterer i særdeles god utstyrsytelse. Dette bidrar til å redusere uplanlagt nedetid og sikre optimal driftstid, som igjen kan føre til mulige forbedringer i produksjonskapasitet. Deres kontrollerte demulgeringsevne gjør at oljene fungerer godt i systemer hvor det er kommet inn små mengder vann, i tillegg til at de effektivt skiller ut store mengder vann.

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Designspesifikke syntetiske baseoljer

Bidrar til lengre serviceintervaller

Renere system og redusert ventilklebing i ventiler med liten klarering sammenlignet med konvensjonelle produkter

Bidrar til bedre filtrerbarhet

Eksepsjonell slitasjebeskyttelse

Bidrar til å redusere slitasje på komponenter

Bidrar til å beskytte systemer med ulike metallegeringer

Høy viskositetsindeks

Ytelse over et bredt temperaturområde

Bidrar til å sikre beskyttelse av utstyret ved lave oppstartstemperaturer

Bidrar til å beskytte systemkomponenter ved høye driftstemperaturer

Utmerket oksidasjonsstabilitet

Bidrar til å gi lang levetid på olje og utstyr, som kan forlenge filterlevetiden

Utmerket korrosjonsbeskyttelse

Bidrar til å hindre innvendig korrosjon i hydraulikksystemet

Bidrar til å redusere negative virkninger av fukt i systemene

Bidrar til å gi korrosjonsbeskyttelse i komponenter med ulike metallegeringer

Høy kompatibilitet med flere ulike metaller

Bidrar til å optimalisert lagerhold

Tilfredsstiller en mengde utstyrskrav

Ett produkt kan erstatte flere, noe som bidrar til å optimalisere lagerhold og redusere faren for feilfylling

Fremragende luftutskillingsegenskaper

Bidrar til å redusere skumming og skummingens negative effekter

Kontrollert demulgeringsevne

Beskytter og smører systemer hvor det finnes mindre mengder fuktighet

Skiller lett ut større mengder vann

Innovative renholdsegenskaper

Bidrar til å redusere avleiringer og mulig slamdannelse i systemet

Bidrar til å beskytte kritiske komponenter som servoventiler, forbedret systemrespons og begrense ventilklebing

 

Bruksområder

     •  Hydraulikksystemer som er utsatt for dannelse av avleiringer, slik som numerisk styrte (NC) maskiner, spesielt der det brukes servoventiler med liten klaring

     •  Systemer med komponenter av flere metaller

     •  Vinge-, stempel- og girpumper som arbeider under høyt trykk

     •  Systemer hvor lave oppstartstemperaturer og/eller svært høye driftstemperaturer er vanlig

     •  Hvor små mengder vann er uunngåelig

     •  I systemer med tannhjul og lagre

     •  Systemer som krever en høy grad av belastbarhet og slitasjebeskyttelse

     •  Bruksområder hvor korrosjonsbeskyttelse ved  bruk av tynn oljefilm er en fordel, slik som systemer som inneholder fuktighet

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

524

525

526

DENISON HF-0

X

X

X

DENISON HF-1

X

X

X

DENISON HF-2

X

X

X

 

Typiske produktdata

Egenskap

524

525

526

527

Klasse

ISO 32

ISO 46

ISO 68

ISO 100

Brookfield-viskositet ved -18 °C, mPa.s, ASTM D2983

923

1376

2385

4500

Kobberkorrosjon, 3 timer, 100 ºC, klassifisering, ASTM D130

1B

1B

1B

1B

Tetthet ved 15 °C, kg/l, ASTM D4052

0,853

0,852

0,854

0,858

Emulsjon, tid til 40/37/3, 54 ºC, min, ASTM D1401

20

20

20

Emulsjon, tid til 40/37/3, 82 ºC, min, ASTM D1401

20

FZG-slitasje, skadetrinn, DIN 51354

9

10

11

11

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

234

238

240

243

Skum, sekvens I, stabilitet, ml, ASTM D892

0

50

0

0

Skum, sekvens I, tendens, ml, ASTM D892

50

50

50

50

Skum, sekvens II, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

Skum, sekvens II, tendens, ml, ASTM D892

50

0

50

50

Skum, sekvens III, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

Skum, sekvens III, tendens, ml, ASTM D892

50

50

50

50

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

6,4

8,54

11,52

15,94

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

32

46

68

100

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-56

-54

-53

-52

Rustkarakteristika, prosedyre B, ASTM D665

PASS

PASS

PASS

PASS

Viskositetsindeks, ASTM D2270

144

154

158

160

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx