Datasheets

Produktbeskrivelse

Mobil SHC 600-serien består av gir- og lageroljer med veldig høy ytelse. Oljene er utviklet for å gi usedvanlig god beskyttelse av utstyret, problemfri drift og levetid på oljen, og derav bidra til økt produktivitet for kunden. Disse vitenskapelig utviklede oljene er fremstilt ved bruk av Mobils nyeste, beskyttede og patentanmeldte SHC-teknologi for å gi enestående og balansert ytelse på krevende bruksområder ved høye og lave temperaturer. Produktene i Mobil SHC 600-serien byr på utmerkede egenskaper ved lave temperaturer, i tillegg til forbedret luftutskillingsevne for de lavere viskositetsklassene.   De motstår mekanisk skjæring, selv i tungt belastede gir og lagre, slik at det praktisk talt ikke blir noe av tap av viskositet.

 

Produktene i Mobil SHC 600-serien har lav traksjonskoeffisient i forhold til mineraloljer på grunn av baseoljenes molekylstruktur. Dette gir lav væskefriksjon i belastningssonen i for eksempel rullelagre og gir.  Lav væskefriksjon gir lavere driftstemperatur og forbedret effektivitet for girene, noe som betyr redusert energiforbruk.   Produktene i Mobil SHC 600-serien har vist opptil 3,6 % forbedring i energieffektiviteten i kontrollerte laboratorietester (*).   Sammensetningen til produktene i Mobil SHC 600-serien gir også usedvanlig god motstand mot oksidasjon og dannelse av avleiringer ved økte temperaturer, i tillegg til veldig god rust- og korrosjonsbestandighet, slitasjebeskyttelse, demulgeringsevne, skumkontroll og luftutskillingsevne, samt kompatibilitet med forskjellige metaller.  Oljene i Mobil SHC 600-serien opprettholder god kompatibilitet med pakninger og andre materialer i utstyr som vanligvis smøres med mineraloljer.

 

Smøremidlene i Mobil SHC 600-serien er egnet for bruk i en rekke utstyr, ikke bare som problemløsere ved høye temperaturer, men også på grunn av de andre fordelene de byr på.

 

(*) Energieffektiviteten refererer kun til ytelsen til Mobil SHC 600-oljene sammenlignet med konvensjonelle (mineralske) referanseoljer med samme viskositetsklasse i sirkulasjons- og girsystemer.   Teknologien som er brukt gir opptil 3,6 % bedre effektivitet sammenlignet med referanseoljen når den testes i en snekkegirkasse under kontrollerte forhold.    Effektivitetsforbedringene varierer etter driftsforholdene og bruksområde.

 

Egenskaper og fordeler

Smøremidlene i Mobil SHC-serien er anerkjent og verdsatt verden over for sine innovative egenskaper og enestående ytelse. Disse molekyldesignede syntetiske produktene, som er utviklet av våre forskere, symboliserer et kontinuerlig engasjement når det gjelder å bruke avansert teknologi for å skape kvalitetsprodukter.  En nøkkelfaktor i utviklingen av Mobil SHC 600-serien har vært den tette kontakten mellom våre forskere og spesialister samt ledende utstyrsprodusenter for å sikre at produktene våre leverer eksepsjonell ytelse på stadig nye områder.

 

Vårt samarbeid med utstyrsprodusenter har bidratt til å bekrefte resultatene fra våre egne laboratorietester, som viser den usedvanlige ytelsen til smøremidlene i Mobil SHC 600-serien.  Blant fordelene, som er kommet frem gjennom samarbeidet med utstyrsprodusentene, er mulighet for effektivitetsforbedringer på opptil 3,6 % sammenlignet med mineraloljer (*).  Disse fordelene er særlig tydelige i utstyr hvor lav virkningsgrad er en uunngåelig følge av konstruksjonen, slik som i snekkegir med høy utveksling.

 

For å motstå høy termisk belastning valgte våre forskere spesielle baseoljer til smøremidlene i Mobil SHC 600-serien, på grunn av deres utmerkede oksidasjonsbestandighet og varmestabilitet. I tillegg valgte de et balansert tilsetningssystem for å få maksimalt ut av baseoljenes fordeler og oppnå lang brukstid for oljen, avleiringsbestandighet og beskyttelse mot termisk og kjemisk nedbrytning.  Denne sammensetningen gir flytegenskaper ved lav temperatur som ikke kan oppnås med mineralprodukter og er en stor fordel for fjerntliggende utstyr som brukes i lave temperaturer. Oljene i Mobil SHC 600-serien byr på følgende egenskaper og fordeler:

(*) Energieffektiviteten refererer kun til ytelsen til Mobil SHC 600-oljene sammenlignet med konvensjonelle (mineralske) referanseoljer med samme viskositetsklasse i sirkulasjons- og girsystemer.   Teknologien som er brukt gir opptil 3,6 % bedre effektivitet sammenlignet med referanseoljen når den testes i en snekkegirkasse under kontrollerte forhold.    Effektivitetsforbedringene varierer etter driftsforholdene og bruksområde.

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Suveren oksidasjons- og varmebestandighet ved høy temperatur

Forbedrer utstyrets arbeidskapasitet ved høye temperaturer

Lang levetid på oljen og bidrar til reduserte vedlikeholdskostnader

Minimerer avleiringer for å gi problemfri drift og lang levetid på filtre

Høy viskositetsindeks og fravær av voks

Opprettholder viskositeten og filmtykkelsen ved høye temperaturer

Gir eksepsjonell ytelse ved lav temperatur, inklusive oppstart

Lav traksjonskoeffisient

Reduserer friksjonen og kan øke effektiviteten til glidende maskinelementer som gir, med mulighet for redusert kraftforbruk og lavere driftstemperaturer

Bidrar til å minimere effekten av mikroglidning i rullelagre, som gir mulighet for lenger levetid på rulleelementet

Høy belastbarhet

Beskytter og forlenger levetiden på utstyret, samt bidrar til å redusere uventet nedetid og forlenger driftsperiodene

Balansert tilsetningskombinasjon

Gir utmerket ytelse når det gjelder rust- og korrosjonsbeskyttelse, vannutskillingsevne, skumkontroll og luftutskillingsevne, noe som sikrer problemfri drift i mange industrisammenhenger i tillegg til reduserte driftskostnader

 

Bruksområder

Selv om oljene i Mobil SHC 600-serien generelt er kompatible med mineraloljer, kan en blanding redusere ytelsen deres.  Får å oppnå optimalt resultat anbefales det derfor at systemet rengjøres nøye før man går over til Mobil SHC 600-serien. Oljene i Mobil SHC 600-serien er kompatible med de fleste NBR, FKM og de fleste andre elastomeriske tetningsmaterialene som brukes sammen med mineraloljer.   Det er mulighet for store variasjoner i elastomerene som brukes i dag.  For best resultat, snakk med utstyrsleverandøren din, tetningsprodusenten eller den lokale Mobil-representanten for å bekrefte kompatibiliteten.

 

 Mobil SHC 600-serien anbefales til en rekke gir og lagre som utsettes for høye eller lave temperaturer, eller hvor drifts- eller oljetemperaturen er slik at konvensjonelle smøremidler ikke kan brukes eller hvor det ønskes forbedret effektivitet.  De er spesielt effektive på bruksområder hvor vedlikeholdskostnadene for reservedeler, systemrengjøring og oljeskift er høye. De spesifikke bruksområdene krever valg av egnet viskositetsklasse og inkluderer:

     •  Livstidsfylte girkasser, særlig snekkegir med høy utveksling / lav virkningsgrad   

     •  Girkasser som er plassert slik at oljeskift er vanskelig

     •  Bruksområder med lav temperatur, som skiheiser hvor oljeskift i sesongen kan unngås

     •  Mikserlagre og valstapplagre som utsettes for høye temperaturer

     •  Plastkalandere

     •  Krevende sentrifugedrift, inkludert sentrifuger til sjøs

     •  A/C-friksjonsgir i lokomotiver

     •  Mobil SHC 626, 627, 629 og 630 er egnet til oljekjølte skruekompressorer som brukes til naturgass, deponigass, CO2 og andre prosessgasser

     • Mobil SHC 629, 630, 632, 634, 636 og 639 er godkjent av Siemens AG for bruk i Flender-girkasser

 

Spesifikasjoner og godkjennelser  

Dette produktet har følgende godkjennelser:

624

625

626

627

629

630

632

634

636

639

Flender

 

 

 

 

X

X

X

X

X

 

GE D50E32 AC Traction Motor

 

 

 

 

 

 

 

X

 

 

SEW-Eurodrive

X

 

X

 

X

X

X

X

X

X

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

624

625

626

627

629

630

632

634

636

639

Fives Cincinnati P-34

 

 

 

 

 

 

 

 

X

 

Fives Cincinnati P-63

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

Fives Cincinnati P-76

 

 

 

X

 

 

 

 

 

 

Fives Cincinnati P-77

 

 

 

 

X

 

 

 

 

 

Fives Cincinnati P-78

 

 

 

 

 

 

 

 

 

X

Fives Cincinnati P-80

 

 

X

 

 

 

 

 

 

 

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

624

625

626

627

629

630

632

634

636

639

AGMA 9005-F16

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

DIN 51517-3:2018-09

 

 

 

X

X

X

X

X

X

X

ISO L-CKB (ISO 12925-1:2018)

X

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ISO L-CKD (ISO 12925-1:2018)

 

X

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Typiske produktdata

Egenskap

624

625

626

627

629

630

632

634

636

639

Klasse

ISO 32

ISO 46

ISO 68

ISO 100

ISO 150

ISO 220

ISO 320

ISO 460

ISO 680

ISO 1000

Utseende, AMS 1738

Oransje

Oransje

Oransje

Oransje

Oransje

Oransje

Oransje

Oransje

Oransje

Oransje

Kobberkorrosjon, 24 t, 121 ºC, klassifisering, ASTM D130

1B

1B

1B

1B

1B

1B

1B

1B

1B

1B

Tetthet ved 15 °C, kg/m3, ASTM D4052

0,85

0,85

0,86

0,86

0,86

0,87

0,87

0,87

0,87

0,87

Emulsjon, tid til 37 ml vann, 54 ºC, min, ASTM D1401

10

15

15

 

 

 

 

 

 

 

Emulsjon, tid til 37 ml vann, 82 ºC, min, ASTM D1401

 

 

 

15

20

20

20

20

20

25

FE8-slitasjetest, V50 rulleslitasje, mg, DIN 51819-3

 

 

 

2

2

2

2

2

2

2

FZG-slitasjetest, skadetrinn, A/8.3/90, ISO 14635-1 (mod)

11

12

12

12

13

13+

13+

13+

13+

13+

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

236

225

225

235

220

220

225

228

225

222

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

6,3

8,5

11,6

15,3

21,1

28,5

38,5

50,7

69

98,8

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

32

46

68

100

150

220

320

460

680

1000

Stivnepunkt, ºC, ASTM D5950

-57

-54

-54

-48

-48

-48

-48

-45

-45

-42

Roterende trykkbeholder oksidasjonstest, min, ASTM D2272

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

2500

Rustkarakteristika, prosedyre B, ASTM D665

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS

Stabilitetstest av turbinolje, levetid til 2,0 mg KOH/g, t, ASTM D943

10 000+

10 000+

10 000+

10 000+

10 000+

10 000+

10 000+

10 000+

10 000+

10 000+

Viskositetsindeks, ASTM D2270

148

161

165

162

166

169

172

174

181

184

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx