Mobil SHC Cibus 68

NSF H1-registrerte smøremidler med høy ytelse til bruk i næringsmiddelmaskiner

Datasheets

Produktbeskrivelse

Mobil SHC Cibus™-serien består av hydraulikk-, kompressor-, gir- og lageroljer med overlegen ytelse. Smøreoljene er utviklet for å gi lang levetid, fremragende beskyttelse og problemfri drift av maskiner som brukes i næringsmiddel-, drikkevare- og emballasjeindustrien. Produktene er fremstilt av FDA- og NSF-registrerte baseoljer og tilsetningsstoffer. Kombinasjonen av den naturlig høye viskositetsindeksen og det patenterte tilsetningssystemet gjør Mobil SHC Cibus-serien godt egnet til bruk på en rekke områder med høye og lave temperaturer, høy belastning og nedspyling i et omfang som ligger godt utenfor kapasiteten til vanlige mineraloljer.

 

 Smøreoljene i Mobil SHC Cibus-serien er NSF H1-registrert og overholder også Tittel 21 CFR 178.3570 fra amerikanske Food and Drug Administration (FDA) om smøremidler som kan komme i kontakt med matvarer.  De er dessuten produsert i ISO 22000-sertifiserte anlegg som også tilfredsstiller kravene i ISO 21469 for å sikre en høyest mulig standard for produktintegritet. Smøreoljene egner seg forøvrig ved fremstilling av kosher- og halal-mat, samt mat som fremstilles for andre trosretninger, og gir maksimal fleksibilitet under drift. Produktene har en svak farge, lite lukt og fremstilles uten bruk av animalske produkter og allergener fra nøtter, hvete eller gluten.

 

 Smøreoljene i Mobil SHC Cibus-serien har lav traksjonskoeffisient på grunn av molekylstrukturen i baseoljene som er brukt.   Dette gir lav væskefriksjon i belastningssonen av unormale overflater.  Lav væskefriksjon gir lavere driftstemperatur og forbedret effektivitet for utstyret, som igjen betyr redusert energiforbruk.   Det bidrar også til å gi forlenget levetid for maskindeler og mulighet for mer økonomiske maskinkonstruksjoner.  Forøvrig er tilsetningssystemet som er brukt i disse oljene valgt for å gi god slitasjebeskyttelse, utmerket oksidasjonsstabilitet, beskyttelse mot rust og korrosjon i selv fuktige miljøer, og god renslighet i systemet.   Smøreoljene er også kompatible med de paknings- og konstruksjonsmaterialene som brukes i utstyr som vanligvis smøres med mineralolje.

 

 Smøreoljene i Mobil SHC Cibus-serien kan brukes som hydraulikk-, gir-, lager- og sirkulasjonsoljer på alle bruksområder innen næringsmiddelproduksjon og kan inngå som en del av en HACCP-plan.     Produktene tilfredsstiller de strengeste krav til ytelse for en rekke komponentprodusenter som bruker ulike metallurgidesign, noe som gjør det mulig for en enkelt produktserie å smøre effektivt.  Ettersom produktene tilbyr fordeler både i form av forbedret produktivitet og NSF H1-registrering, kan Mobil SHC Cibus-oljene brukes både over og under samlebåndet, slik at man oppnår en reduksjon i lagerkostnader og reduserer risikoen for at smøremidler som ikke er H1-registrert blir brukt i områder med høy risiko for kontaminering.

 

Smøreoljene i Mobil SHC Cibus-serien har vist at de kan gi vesentlige energibesparelser gjennom sine utmerkede traksjonsegenskaper – 3,6 % i girsystemer* og 3,5 % i hydraulikksystemer** – sammenlignet med konvensjonelle oljer i statistisk validerte felt- og laboratorietester.

 

* Energieffektiviteten er kun relatert til oljeytelsen når den sammenlignes med konvensjonelle (mineralske) referanseoljer med samme viskositet i sirkulasjons- og girsystemer.   Teknologien som er brukt gir opptil 3,6 % bedre effektivitet sammenlignet med referanseoljen når den testes i en snekkegirkasse under kontrollerte forhold.    Effektivitetsforbedringene vil variere avhengig av driftsforhold og bruksområde.

 

** Energieffektiviteten er kun relatert til oljeytelsen sammenlignet med Mobil DTE™ 25.  Teknologien som brukes gir opptil 3,5 % bedre effektivitet sammenlignet med referanseoljen når den testes i en Eaton 25VMQ-vingepumpe under kontrollerte forhold.  Effektivitetsforbedringene vil variere avhengig av driftsforhold og bruksområde.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil SHC-serien er anerkjent og verdsatt verden over for sine innovative egenskaper og enestående ytelse.  Disse produktene, som er designet på molekylnivå og basert på syntetiske materialer, symboliserer vårt kontinuerlige engasjement når det gjelder å bruke avansert teknologi til å skape enestående smøreprodukter.  En av de viktigste fordelene er potensialet for effektivisering i forhold til bruk av mineraloljer.

 

Smøreoljene i Mobil SHC Cibus-serien har følgende egenskaper og potensiell nytte.

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

NSF H1-registrerte smøremidler

Muliggjør bruk innen pakking og behandling av næringsmidler

Produsert i anlegg som er ISO 22000-sertifisert og registrert i henhold til ISO 21469

Sikring av produktintegritet gjennom uavhengig verifikasjon.

Høy viskositetsindeks

Opprettholder viskositeten og filmtykkelsen ved høye temperaturer, som bidrar til å beskytte utstyret

Eksepsjonell ytelse ved lav temperatur, inkludert lavt strømforbruk ved oppstart

Høy belastbarhet

Bidrar til å beskytte og forlenge levetiden på utstyret

Reduserer nedetid og gir lengre driftsperioder

God pakningskompatibilitet

Bidrar til å redusere potensielle oljelekkasjer

Utmerket oksidasjonsstabilitet

Gir lang levetid på oljen og bidrar til å forlenge levetiden på utstyr

Utmerkede egenskaper for vannutskilling og god korrosjonsbeskyttelse

Bidrar til å hindre korrosjon i interne systemer selv ved store vannmengder

Opprettholder smøreytelsen selv etter høytrykksspyling

Tilfredsstiller en rekke utstyrskrav

Allsidig bruksområde - ett produkt kan erstatte flere

Bidrar til å redusere behovet for lagerplass og reduserer faren for feil bruk av produktet

 

Bruksområder

Anbefalinger for håndtering og lagring

 Det anbefales å lagre smøreoljene i Mobil SHC Cibus-serien innendørs og adskilt fra andre smøremidler som ikke er NSF H1-registrert.   Ideelt sett bør de lagres på et eget område innendørs som er klart merket og adskilt.  Beholdere og spann bør ikke stables under eller over andre smøremidler som ikke er NSF H1-registrert.  Ny emballasje skal være fri for skader og forseglingen skal være intakt.  Registrer leveringsdato, batchnummer og utløpsdato.  Registrer datoen når forseglingen ble brutt første gang og bruk innholdet i tide ved hjelp av egnet lagerrotasjon.  Lukk alle emballasjeåpninger etter bruk.  Ikke fyll ubrukt olje tilbake på beholderen.  Bruk tydelig merket og eget utstyr til intern transport.  Merk maskiner med navnet på det riktige NSF H1-smøremiddelet der det er hensiktsmessig.

 

Bytte av smøremiddel

 Selv om Mobil SHC Cibus-serien rent fysisk kan være forenlig med andre mineraloljebaserte produkter, som enten er eller ikke er NSF H1-registrert, kan produktenes yteevne og registreringsstatus forringes dersom de blandes.  Det anbefales derfor at systemet rengjøres og skylles grundig før et eventuelt bytte fra H1- til Mobil SHC Cibus-produkter, eller dersom utstyret er nytt, for å oppnå maksimal ytelse og sikre at H1-registreringen overholdes.

 

Bruksområder

 Mobil SHC Cibus-serien anbefales til bruk i hydraulisk utstyr, kompressorer, gir og lager som brukes i næringsmiddel-, drikkevare- og emballasjeindustrien samt i farmasøytisk industri.  Produktene er effektive på mange bruksområder, inkludert områder hvor vedlikeholdskostnader ved komponentbytte, systemrengjøring og oljebytte er høye.

 

- Mobil SHC Cibus 32, 46 og 68 er høytytende oljer som er beregnet på bruk i hydraulikk-, sirkulasjons-, kompressor- og vakuumpumper.

 

- Mobil SHC Cibus 100, 150, 220, 320 og 460 er beregnet på bruk i gir-, lager- og sirkulasjonssystemer.

 

Et egnet program til analyse av brukt olje, slik som Mobil Serv Lubricant Analysis fra ExxonMobil, kan hjelpe med å overvåke innholdet av slitasjemetaller og gi opplysninger om egnede tiltak.

 

Kun tilfeldig kontakt med mat iht. FDA 21CFR 178.3570.

 Smøreoljene i Mobil SHC Cibus-serien overholder kravene i NSF H1 som kun tillater tilfeldig kontakt med næringsmidler. Dette innebærer en maksimal grense på 10 ppm olje i næringsmidler iht. FDA 21CFR 178.3570.  Oljene skal ikke brukes dersom de kan komme i direkte kontakt med næringsmidler.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

MOBIL SHC CIBUS 32

MOBIL SHC CIBUS 46

MOBIL SHC CIBUS 68

MOBIL SHC CIBUS 100

MOBIL SHC CIBUS 150

MOBIL SHC CIBUS 220

MOBIL SHC CIBUS 320

MOBIL SHC CIBUS 460

Halal

X

X

X

X

X

X

X

X

Kosher og parve

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Produktet er registrert iht. kravene for:

MOBIL SHC CIBUS 32

MOBIL SHC CIBUS 46

MOBIL SHC CIBUS 68

MOBIL SHC CIBUS 100

MOBIL SHC CIBUS 150

MOBIL SHC CIBUS 220

MOBIL SHC CIBUS 320

MOBIL SHC CIBUS 460

NSF H1

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

MOBIL SHC CIBUS 32

MOBIL SHC CIBUS 46

MOBIL SHC CIBUS 68

MOBIL SHC CIBUS 100

MOBIL SHC CIBUS 150

MOBIL SHC CIBUS 220

MOBIL SHC CIBUS 320

MOBIL SHC CIBUS 460

godkjenning fra Canadian Food Inspection Agency

 

 

 

 

X

X

X

X

DIN 51506:2013-12 VDL

X

X

X

X

 

 

 

 

DIN 51517-2:2014-02

 

 

 

X

 

 

 

 

DIN 51517-3:2014-02

 

 

 

 

X

X

X

X

DIN 51524-2:2006-09

X

X

X

X

 

 

 

 

Eaton 35VQ25-pumpetest iht. brosjyre nr. 03-401-2010, rev. 1

X

X

X

 

 

 

 

 

FDA 21 CFR 178.3570

X

X

X

X

X

X

X

X

ISO 21469

X

X

X

X

X

X

X

X

 

Typiske produktdata

Egenskap

MOBIL SHC CIBUS 32

MOBIL SHC CIBUS 46

MOBIL SHC CIBUS 68

MOBIL SHC CIBUS 100

MOBIL SHC CIBUS 150

MOBIL SHC CIBUS 220

MOBIL SHC CIBUS 320

MOBIL SHC CIBUS 460

Klasse

ISO 32

ISO 46

ISO 68

ISO 100

ISO 150

ISO 220

ISO 320

ISO 460

Kobberkorrosjon, 3 timer, 100 ºC, klassifisering, ASTM D130

1B

1B

1B

1A

1A

1B

1B

1B

Tetthet ved 15 °C, kg/l, ASTM D4052

0,843

0,846

0,851

0,839

0,843

0,843

0,854

0,856

FZG lasteevne, A/8.3/90, DIN ISO 14635-1

>12

>12

>12

 

 

 

 

 

FZG-slitasje, A/8.3/90, skadetrinn, klassifisering, DIN 51354

 

 

 

 

>13

 

 

 

FZG-slitasjetest, skadetrinn, A/8.3/90, ISO 14635-1

 

 

 

12

 

>13

>13

>13

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

244

244

258

270

226

274

284

294

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

5,8

7,9

10,4

14,6

20,7

24,5

32,7

43,6

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

30,7

46,4

67,5

100

162

222

311

458

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-51

-50

-47

-45

-21

-24

-42

-42

Rustkarakteristika, prosedyre A, ASTM D665

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS

Viskositetsindeks, ASTM D2270

134

140

140

143

150

139

147

148

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx