MOBIL SHC GEAR 320 WT

Avansert girolje for vindturbiner

Mobil SHC™ Gear 320 WT er en helsyntetisk girolje for vindturbiner som er utviklet for å gi optimal beskyttelse av girkasser i vindturbiner og lengre levetid på smøremiddelet, selv under ekstreme forhold.

ExxonMobils neste generasjons polyalfaolefin (PAO)-teknologi er valgt for sin eksepsjonelle oksidasjonsmotstand og varmeegenskaper. Denne eksklusive, syntetiske baseoljen er grunnlaget for den nye og balanserte giroljesammensetningen, som gir fordeler når det gjelder mikropitting, viskositetsindeks, luftutskilling og flytegenskaper ved lave temperaturer sammenlignet med andre syntetiske giroljer.

 

Mobil SHC GEAR 320 WT avansert girolje for vindturbiner inneholder en avansert, vitenskapelig utviklet og patentert tilsetningsteknologi som er designet for å gi balansert ytelse på alle områder. Spesielt gir Mobil SHC Gear 320 WT god beskyttelse mot materialtretthet ved mikropitting, samt utmerket rust- og korrosjonsbeskyttelse.

 

I forbindelse med bransjens fokus på White Etching Cracks (WEC), som skaper problemer i noen tilfeller av vindturbindrift, har Mobil SHC Gear 320 WT dessuten gjennomgått en omfattende vitenskapelig studie for å evaluere produktets ytelse og relasjon til WEC.  Mobil SHC Gear 320 WT avansert smøremiddel for vindturbingir er den første smøreoljen som er uavhengig sertifisert av det verdensledende sertifiseringsorganet DNV-GL for å ikke bidra til oljerelaterte virkninger av White Etching Cracks (WEC).

 

Mobil SHC Gear 320 WT avansert smøremiddel for vindturbingir er godkjent av de største utstyrsprodusentene for bruk i utstyret deres og oppfyller de viktigste bransjekravene, inkludert renslighetsnivået som kreves av IEC 61400-4 (designkrav for girkasser i vindturbiner).

 

Datasheets

DNV logo

Egenskaper og fordeler

De syntetiske Mobil SHC-oljene er globalt anerkjent og verdsatt for sin innovasjon og fremragende ytelse. Mobil SHC Gear 320 WT avansert smøremiddel for vindturbingir er utviklet i nært samarbeid med de viktigste produsentene av vindturbiner, girkasser og lager for å sikre eksepsjonell ytelse i takt med den raske utviklingen i girkassedesign for vindturbiner.

 

Våre forskere har designet en egenutviklet kombinasjon av tilsetningsstoffer som motstår tradisjonelle girslitasjemekanismer, som f.eks. sliteslitasje, og beskytter mot mikropitting med veldig lav tilbøyelighet til dannelse av slam og avleiringer. Den eksklusive bruken av neste generasjons syntetiske PAO-baseoljer og bruk av en ny måte å blande på, gir balanserte ytelsesfordeler når det gjelder mikropitting, viskositetsindeks, luftutskilling og flytegenskaper ved lave temperaturer.

 

MOBIL SHC Gear 320 WT avansert girolje for vindturbiner gir følgende egenskaper og fordeler:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Utmerket beskyttelse mot mikropittingslitasje og høy motstand mot vanlig slitasje

Bidrar til å forlenge levetiden til tannhjul og lagre i lukkede gir som arbeider under ekstreme forhold med tanke på belastning, hastighet og temperatur

Bidrar til å redusere ikke-planlagt nedetid og vedlikehold – spesielt viktig for girkasser som det er vanskelig å komme til

Uavhengig sertifisert for ikke å bidra til oljerelaterte virkninger av White Eching Cracks (WEC)

Bidrar til å redusere uplanlagt nedetid og vedlikehold i forbindelse med for tidlig lagersvikt og utskifting av girkassen

Utmerket skumbeskyttelse, selv etter finfiltrering

Bidrar til å redusere risikoen for søl og miljøpåvirkning Reduserer/fjerner forekomsten av turbinutkobling på grunn av falske oljenivåalarmer

Utmerket motstand mot nedbrytning ved høye temperaturer

Bidrar til å redusere oljeforbruket og vedlikeholdskostnadene på grunn av lengre levetid på oljen og oljeskiftintervaller

Fremstilt med en egenutviklet EP-teknologi med lavt svovelinnhold som gir mindre avleiringer og slamdannelse, samt kompatibilitet med utstyrskomponenter

Gir bedre beskyttelse av utstyr og lengre oljeskiftintervaller for optimale vedlikeholdskostnader

Utmerket renslighetsnivå, bedre enn -/14/11 (ISO 4407)

Bidrar til uavbrutt, problemfri drift under alle driftsforhold

Bidrar til å redusere ytterligere filtrering på stedet og tilhørende kostnader

Flere utstyrsgodkjenninger og utmerket kompatibilitet med mineraloljebaserte giroljer

Har tillit fra et bredt spekter av vindturbinprodusenter

Gjør det mulig å konsolidere og forenkle lagerstyringen av girolje og utstyrsoptimalisering ved blandet turbindrift

 

Bruksområder

Mobil SHC Gear 320 WT avansert girolje for vindturbiner anbefales til smøring av hovedgirkassen i vindkraftverk. Oljen anbefales spesielt for bruk hvor det forekommer mikropitting (spesielt tungt belastede girkasser med overflateherdede tannhjul som er vanlige i vindturbiner). Oljen kan også brukes i gir hvor det er ekstremt høye og/eller lave temperaturer og på bruksområder hvor korrosjon er et stort problem. Sammenlignet med kjemien til vanlige giroljer kan Mobil SHC Gear 320 WT avansert girolje for turbiner forbedre smøringen av lagrene til girkassens rulleelementer.

 

Mobil SHC Gear 320 WT anbefales for driftstemperaturer på mellom -35 ºC og 100 ºC.

 

Typiske bruksområder inkluderer:

• vindturbiner, spesielt slike som er utsatt for tung belastning og sjokkbelastning, samt de som er plassert i avsidesliggende strøk eller brukes under ekstreme temperaturforhold

• hjelpegirkasser i vindturbiner, som f.eks. girmotorer for pitch- og yaw-mekanismer

 

Viktig ved bruk av oljene: Selv om Mobil SHC Gear 320 WT er kompatibel med mineraloljebaserte produkter, anbefales det at systemene rengjøres grundig og spyles før det byttes til Mobil SHC Gear 320 WT for å oppnå maksimale ytelsesfordeler.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

CN Gpower

Delijia

DNV-GL

Eickhoff

Envision

GE Renewable Energy

Goldwind

Hitachi

Ishibashi Manufacturing

Mitsubishi Heavy Industries

Mitsui Miike Machinery

Moventas

Nordex

Senvion

Suzlon

Wikov

Winergy

ZF Wind Power

NGC

YHI(Taiyuan Heavy Industry)

Siemens Gamesa Renewable Energy

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

AGMA 9005-F16

DIN 51517-3:2018-09

IEC 61400-4 :2012(E)

ISO L-CKD (ISO 12925-1:2018)

ISO L-CKSMP (ISO 12925-1:2018)

Ikke giftig for vannlevende organismer i henhold til fareevalueringsprosedyren GESAMP

ISO L-CTPR (ISO 12925-1:2018)

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

ISO 320

Tetthet ved 15,6 C, g/ml, ASTM D4052

0,851

Emulsjon, tid til 37 ml vann, 82 ºC, min, ASTM D1401

15

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

256

Skum, sekvens II, tendens, ml, ASTM D892

0

Skum, sekvens II, stabilitet, ml, ASTM D892

0

FZG Mikropitting, skadetrinn, klassifisering, FVA 54

>10

FZG Mikropitting, GFT-klasse, klassifisering, FVA 54

Høy

FZG-slitasje, A/8.3/90, skadetrinn, klassifisering, DIN 51354

14+

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

44,7

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

343

Stivnepunkt, ºC, ASTM D5950

-45

Rustkarakteristika, prosedyre B, ASTM D665

PASS

Viskositetsindeks, ASTM D2270

189

ISO 4406 renslighet, klasse, ISO 4407

-/14/11

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx