Giroljene Mobil SHC Gear 1500, 3200 og 6800 er høytytende smøremidler for tungt belastet utstyr som er primært utviklet for alle typer lukkede gir, samt glide- og rullelagre.  Oljene er utviklet for å gi særdeles god beskyttelse av utstyret, levetid på oljen og problemfri drift, og bidrar til å øke kundenes produktivitet. Disse vitenskapelig framstilte syntetiske oljene er utviklet fra syntetiske baseoljer med eksepsjonelle varme- og oksidasjonsegenskaper, samt utmerket flyteevne ved lav temperatur. Kombinasjonen av en naturlig høy viskositetsindeks og et unikt tilsetningssystem gjør at disse produktene kan levere enestående ytelse under driftsforhold med ekstremt høye og lave temperaturer.  De syntetiske baseoljenes egenskaper bidrar også til produktenes utmerkede ytelse ved lave temperaturer. De gir utmerket beskyttelse mot oppskrapning og sjokkbestandighet. De syntetiske baseoljene har veldig lave traksjonsegenskaper som gir lav væskefriksjon i lastsonen på den typen overflater du finner i for eksempel gir og kulelagre. Redusert væskefriksjon gir lavere driftstemperaturer og forbedret gireffektivitet.

 

Mobil SHC Gear 1500, 3200 og 6800 brukes i et bredt spekter av lukkede gir, samt radial- og rullelager. Oljene har veldig høy viskositet og kan derfor oppfylle smørebehovene til gir og lagre som brukes ved veldig lav hastighet og høy belastning/temperatur, noe som gjør dem optimale i situasjoner hvor vanlige produkter drives i grenseområdet. Det kan være situasjoner hvor et oljebad eller resirkuleringssystem brukes til å påføre oljen.

 

Mobil SHC Gear 1500, 3200 og 6800 foretrekkes av mange OEM-kunder og kunder over hele verden, på grunn av oljenes omfattende bruksområde og suverene ytelse i krevende situasjoner.

 

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Mobil SHC Gear 1500, 3200 og 6800 er blant topproduktene i Mobil SHC-serien, som er verdenskjent for sin ytelse og innovasjon.    Disse vitenskapelig utformede, syntetiske smøremidlene er et eksempel på hvordan vi benytter avansert teknologi for å utvikle enestående smøremidler. Oljene Mobil SHC Gear 1500, 3200 og 6800 gir fordeler som det ikke er mulig å oppnå med mineraloljer, spesielt under driftsforhold med ekstremt høye og lave temperaturer, foruten ytelsesegenskaper og kundefordeler.

 

Våre utviklere har brukt en egenutviklet tilsetningskombinasjon som forsterker baseoljene, slik at de gir utmerket beskyttelse mot oppskraping og slitasje, selv i situasjoner med sjokkbelastning. De ferdige produktene har vist enestående ytelse i OEM-evalueringer, tester hos kunder og kommersiell bruk. Disse høye viskositetsklassene er spesielt effektive i situasjoner med lav hastighet, høy belastning og høy temperatur, og gir utmerket gir- og lagerbeskyttelse, lengre levetid for oljen og utmerket allsidig bruk sammenlignet med vanlige produkter.

 

Spesifikke egenskaper og potensielle fordeler ved bruk av Mobil SHC Gear 1500, 3200 og 6800 inkluderer:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Fremragende belastbarhet og slitasjehemmende egenskaper

Bidrar til lengre levetid for gir og reduserte vedlikeholdskostnader

Tilgjengelig i utgaver med veldig høye viskositetsklasser, uten at det går på bekostning av egenskaper eller yteevne

Sørger for utmerket beskyttelse av EHL-film i gir og lagre, selv ved lave hastigheter, høy belastning og høye temperaturer.

 

Kan brukes til å konvertere all-loss-systemer til sirkulasjon

 

Kan erstatte fett på enkelte bruksområder, noe som resulterer i konsolidering av fabrikkprodukter

Høy viskositetsindeks

Problemfri drift over et veldig bredt temperaturområde, spesielt ved veldig lave temperaturer.

Lave traksjonsegenskaper

Kan bidra til bedre gireffekt og lavere driftstemperaturer fører til lavere driftskostnader

Fremragende varme-/oksidasjonsbestandighet og lang levetid for produktet

Bidrar til å redusere smøremiddelforbruket, samt til å redusere produkt- og utskiftningskostnader

Lys farge

Bidrar til å redusere behovet for rengjøring av giret før inspeksjoner, noe som er med på å redusere vedlikeholdskostnadene

 

Bruksområder

Viktig ved bruk av oljene: Selv om Mobil SHC Gear 1500, 3200 og 6800 kan blandes med mineraloljebaserte produkter, kan blanding forringe oljenes ytelse. For å oppnå et optimalt resultat anbefales det derfor at systemet rengjøres og skylles nøye før man går over til Mobil SHC Gear 1500, 3200 eller 6800.

 

Mobil SHC Gear 1500, 3200 og 6800 anbefales til alle typer lukkede stål-mot-stål tannhjulsgir. De kan brukes til både sirkulasjons- og dyppsmøringssystemer. De anbefales spesielt for girsett som arbeider under tunge belastninger eller sjokkbelastninger og lave hastigheter hvor grensesmøring kan være rådende. Bruksområder for denne produktfamilien er:

• Mobil SHC Gear 1500, 3200 og 6800 – lukkede sylindriske, skrå og koniske industrigir, spesielt de med lav hastighet og/eller høy belastning. 

• Mobil SHC Gear 1500, 3200 og 6800 – glide- og rullelagre, spesielt de som brukes ved lav hastighet og/eller høy belastning.

• Mobil SHC Gear 3200 og 6800 – gir i DC-banemotorer.

• Mobil SHC Gear 3200 og 6800 – til visse bruksområder med åpne gir, som f.eks. smøring av tannhjul eller spesielt konstruerte sirkulasjonssystemer.

 

Typiske produktdata

Egenskap

1500

3200

6800

Klasse

ISO 1500

ISO 3200

Kobberkorrosjon, 3 t, 100 ºC, klassifisering, ASTM D 130

1B

1B

1B

Tetthet ved 15,6 °C, kg/l, ASTM D1298

0,88

0,89

0,9

FZG-slitasjetest, skadetrinn, A/8.3/90, ISO 14635-1 (mod)

13+

13+

13+

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

230

230

230

Skum, sekvens I, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

Skum, sekvens I, tendens, ml, ASTM D892

0

0

0

Skum, sekvens II, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

Skum, sekvens II, tendens, ml, ASTM D892

0

0

0

Skum, sekvens III, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

Skum, sekvens III, tendens, ml, ASTM D892

0

0

0

Firekuletest, belastbarhetsindeks, kgf, ASTM D2783

48

48

48

Firekuletest, sveiselast, kgf, ASTM D2783

250

250

250

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

113

183

365

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

1500

3200

8200

Stivnepunkt, ºC, ASTM D5950

-18

-9

-6

Rustkarakteristika, prosedyre B, ASTM D665

PASS

PASS

PASS

Viskositetsindeks, ASTM D 2270

165

165

180

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx