Produktene i Mobil SHC™ PM-serien er høytytende, syntetiske smøreoljer som er spesielt utviklet for sirkulasjonssystemene til krevende industrielle papirmaskiner.  Oljene i Mobil SHC PM-serien er laget for å gi veldig god beskyttelse av gir og lagre som utsettes for de mest krevende driftsforholdene. De har veldig lave stivnepunkter og en naturlig høy viskositetsindeks (VI) som bidrar til å sikre god oppstart ved lav temperatur, samtidig som de har utmerkede viskositetsegenskaper ved veldig høye temperaturer. Væskene er veldig skjærstabile og beholder viskositetskontrollen selv når de utsettes for kraftige mekaniske skjærkrefter i tungt belastede lagre og gir. De har en lav traksjonskoeffisient og høy viskositetsindeks som kan bidra til lavere energiforbruk og reduserte driftstemperaturer for komponenter.

ExxonMobils produktutviklere valgte å bruke baseoljer i utviklingen av den siste Mobil SHC-teknologien som finnes i oljene i Mobil SHC PM-serien på grunn av deres eksepsjonelle termiske/oksidative motstandspotensial, og kombinerte dem med et balansert tilsetningssystem som utfyller baseoljenes iboende fordeler for å oppnå høy ytelse.  Oljene tåler de høye damptrykkene, temperaturene og maskinhastighetene som er vanlig i papirmaskiner og kalandere med høy kapasitet. Deres fremragende hydrolytiske stabilitet og filtrerbarhet sikrer utmerket ytelse i våte miljøer og effektiv filtrering selv med meget fine filtre. De skiller lett ut vann og bevarer fargen over lange driftsperioder under krevende driftsforhold.

 

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Oljene i Mobil SHC PM-serien representerer et teknologisk fremskritt innen smøring av papirmaskiner. Deres utmerkede egenskaper med hensyn på slitasjeforebygging, oksidasjonsstabilitet, kjemisk stabilitet, rust- og korrosjonsbeskyttelse, fargestabilitet og filtrerbarhet bidrar ikke bare til lengre vedlikeholdsintervaller, men kan gi bedre maskinytelse og øke produksjonskapasiteten. Dette kan føre til mindre behov for vedlikehold og lengre levetid på utstyret.

 

Spesifikasjoner

Fordeler og potensiell nytte

God ytelse over et bredt temperaturområde

Enklere oppstart og forbedret smøring ved kaldstart

Ekstra beskyttelsesmargin ved høye temperaturer

Bedre kontroll over matehastighetene

Eksepsjonell slitasjebeskyttelse

Bedre ytelse i lagre og gir

Enestående oksidasjons- og termisk stabilitet

Lengre levetid for oljen

Lavere utgifter til filterbytte

Renere systemer

Reduksjon av avleiringer i systemet

Effektiv vannseparasjon

Bidrar til enklere fjerning av vann

Reduserer dannelsen av uønskede emulsjoner i systemene

Lav traksjonskoeffisient

Redusert energiforbruk

Lavere driftstemperaturer

Redusert slitasje

Utmerket filtrerbarhet

Holder oljeledningene og systemene for strømningsregulering fri for avleiringer

Bedre oljestrømning og kjøling

Lavere utgifter til filterbytte

Høy grad av beskyttelse mot rust og korrosjon

Beskytter gir og lagre i våte miljøer

Sørger for damprombeskyttelse i de områdene i lager- og girhulrom som ligger over normalt oljefuktede overflater

 

Bruksområder

     •  Smøring av sirkulasjonssystemer i kraftige industrielle papirmaskiner

     •  Bruksområder som omfatter sirkulasjonssystemer som arbeider i et bredt temperaturområde, som f.eks. kalandere

     •  Systemer som raskt må startes og komme i gang

     •  Sirkulasjonssystemer som smører gir og lagre

 

Typiske produktdata

Egenskap

150

220

320

460

Klasse

ISO 150

ISO 220

ISO 320

ISO 460

Kobberkorrosjon, 24 t, 100 ºC, klassifisering, ASTM D130

1B

1B

1B

1B

Tetthet ved 15 °C, kg/l, ASTM D1298

0,857

Emulsjon, tid til 40/40/0, 82 ºC, min, ASTM D1401

15

25

30

30

FZG 4-kvadratbelastning, skadetrinn, DIN 51354

11

FZG-slitasjetest, skadetrinn, A/8.3/90, ISO 14635-1

11

11

11

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

220

220

220

220

Hydrolytisk stabilitet, endring i syretall, mg KOH/g, ASTM D2619

0

0

0

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

18,9

25,6

34,7

44,8

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

158

225

325

465

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-39

-36

-33

-27

Rustkarakteristika, prosedyre B, ASTM D665

PASS

PASS

PASS

PASS

Egenvekt, 15 ºC / 15 ºC, ASTM D1298

0,863

0,865

0,874

Viskositetsindeks, ASTM D 2270

124

127

130

137

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx