Mobil Super™ 2000 X1 10W-40

Førsteklasses halvsyntetisk motorolje for personbiler

Mobil Super 2000 X1 10W-40

Mobil Super™ 2000 er førsteklasses motoroljer som er utviklet for å gi veldig god beskyttelse.

 

Mobil Super™ 2000 x1 10W-40 er beregnet på bensin- og dieseldrevne kjøretøy som benyttes i bytrafikk i en rekke ulike temperaturer, inkludert personbiler, lette nyttekjøretøyer og varebiler. God slitasjebeskyttelse og motorrenhet bidrar til å forlenge motorens levetid.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Super 2000 X1 10W-40 gir:

• Effektiv forebygging av slam

•  God motorrenhet

•  Kraftig slitasjebeskyttelse

•  Beskyttelse ved høye temperaturer

 

Bruksområder

Produktene i Mobil Super 2000-serien er satt sammen for å gi en større grad av trygghet enn konvensjonelle oljer. Mobil Super 2000 x1 10W-40 anbefales spesielt for:

 

     •  Eldre motorteknologier

     •  Bensinmotorer og dieselmotorer uten dieselpartikkelfilter (DPF)

     •  Personbiler, SUV-er, lette lastebiler og varebiler

     •  Kjøring på motorvei og køkjøring i byen

     •  Normale, til av og til svært vanskelige kjøreforhold

 

Les alltid brukerhåndboken for å kontrollere anbefalt viskositetsklasse og spesifikasjoner for det aktuelle kjøretøyet.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser  

Dette produktet har følgende godkjennelser:

VW 501 01

VW 505 00

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

API CF

MB 229.1

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API SL

API SM

API SN

API SJ

API SN PLUS

ACEA A3/B3

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 10W-40

Tetthet ved 15 ºC, g/ml, ASTM D4052

0,867

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

234

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

14,2

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

95

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-33

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx