Mobil Super 2T

Høytytende totaktsolje

Mobil Super 2T er en høytytende totaktsolje til bruk i motorsykler, snøscootere og motorsager med en mager drivstoff-/oljeblanding. Mobil Super 2T er forblandet slik at den er lettere å blande i drivstoffet. 

 

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Mobil Super 2T kombinerer mineraloljer av høy kvalitet med et sterkt tilsetningsstoff for å gi god generell rengjøring og ytelse.  Nøkkelegenskaper og -fordeler inkluderer:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

God slitasjebeskyttelse

Bidrar til å gi lang levetid på motoren

Varme- og oksidasjonsstabilitet samt avleiringskontroll

Renere motorer resulterer i lengre levetid på tennplugger og ventiler, redusert ringklebing og forebygging av problemer med fortenning

Gode korrosjonsbeskyttende egenskaper

Bidrar til å gi lang levetid på motoren

Reduserer fortenning

Forbedret drivstoffeffektivitet og lengre levetid på stempler

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API TC

JASO FB

ISO-L-EGB

 

Typiske produktdata

Egenskap

Sulfatert aske, wt%, ASTM D874

0,05

Tetthet ved 15 °C, kg/l, ASTM D4052

0,878

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

132

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

8,7

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

63

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-12

Viskositetsindeks, ASTM D2270

110

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx