Mobil Super™ 3000 0W-16

Helsyntetisk motorolje

Mobil Super™ 3000 0W-16 er en helsyntetisk motorolje med ekstremt lav viskositet som er utviklet for å forbedre motoreffektiviteten og gi utmerket slitasjebeskyttelse i veldig effektive forbrennings- og hybridbiler.

 

Mobil Super 3000 0W-16  retter seg mot nye motorteknologier hvor bilprodusentene søker å oppnå optimal drivstofføkonomi. Den er foretrukket for utvalgte bensin- og hybridmotorer fra Honda, Lexus og Toyota som er designet for å fungere optimalt med 0W-16-oljer.

 

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Mobil Super 3000 0W-16 er utviklet for å bidra til lang levetid på motoren og gir veldig god beskyttelse mot slam, motorrust og korrosjon under krevende driftsforhold ved lave temperaturer, og har optimal viskositet og flyteevne over et bredt temperaturområde.

 

• Designet for moderne og veldig effektive bensin- og hybridmotorer

• Oppfyller eller overgår de nyeste bransjestandardene til ILSAC og API

• Beskytter mot fortenning med lav hastighet i bensinmotorer med direkte innsprøytning og turbolading

• Utmerket slitasjebeskyttelse og bidrar til å forlenge motorens levetid

• Muliggjør drift ved høye temperaturer uten oljefortykning og oljenedbrytning pga. av oksidasjon

• Muliggjør enkel motorstart i kaldt vær og redusert oppvarmingstid for å beskytte kritiske motordeler

 

Bruksområder

Mobil Super 3000 0W-16 er egnet for moderne, høyeffektive bensinhybrider fra Ford, samt for japanske og koreanske kjøretøyer som krever en SAE 0W-20-viskositetsklasse og én eller flere av spesifikasjonene som oljen støtter.

 

• Mobil Super 3000 0W-16 oppfyller eller overgår de nyeste SP-kravene til American Petroleum Institutes og den nye GF-6B-kategorien fra ILSAC for oljer med lav viskositet, for å bidra til å håndtere LSPI (Low Speed Pre-Ignition) i mindre, turboladede bensinmotorer med direkte innsprøyting samt bidra til drivstoffeffektivitet.

 

• GF-6B-kategorien, i motsetning til GF-6A-kategorien, er ikke bakoverkompatibel med tidligere ILSAC-kategorier (GF-1 til GF-5). Mobil Super 3000 0W-16 skal derfor kun brukes når det anbefales å bruke 0W-16-spesifikasjonen i brukerhåndboken.

 

Se brukerhåndboken for anbefalte viskositetsklasser og spesifikasjoner.  

 

Spesifikasjoner og godkjennelser  

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API SP

ILSAC GF-6B

API SJ

API SL

API SM

API SN

API SN PLUS

API SN PLUS RESOURCE CONSERVING

API SN Resource Conserving

API SP Resource Conserving

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 0W-16

Tetthet ved 15 C, g/ml, ASTM D1298

0,831

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

238

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

7,3

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

38,2

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-54

Viskositetsindeks, ASTM D2270

160

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx