Mobil Super™ 3000 0W-16

Helsyntetisk motorolje

Mobil Super™ 3000 0W-16

Mobil Super™ 3000 0W-16 er en helsyntetisk motorolje med ekstremt lav viskositet, som er utviklet for å forbedre motoreffektiviteten og gi utmerket slitasjebeskyttelse i veldig effektive forbrennings- og hybridbiler.

 

Mobil Super 3000 0W-16 retter seg mot nye motorteknologier hvor bilprodusentene søker å oppnå optimal drivstofføkonomi. Den er foretrukket for utvalgte bensin- og hybridmotorer fra Honda, Lexus og Toyota, som er designet for å fungere optimalt med 0W-16-oljer.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Super 3000 0W-16 er utviklet for å bidra til lang levetid på motoren og gir veldig god beskyttelse mot slam, motorrust og korrosjon under krevende driftsforhold, og gir optimal viskositet og flyteevne over et bredt temperaturområde.

 

• Designet for moderne og veldig effektive bensin- og hybridmotorer

• Oppfyller eller overgår de nyeste bransjestandardene til ILSAC og API

• Beskytter mot fortenning med lav hastighet i bensinmotorer med direkte innsprøytning og turbolading

• Utmerket slitasjebeskyttelse og bidrar til å forlenge motorens levetid

• Muliggjør drift ved høye temperaturer uten oljefortykning og oljenedbrytning pga. oksidasjon

• Muliggjør enkel motorstart i kaldt vær og redusert oppvarmingstid for å beskytte kritiske motordeler

 

Bruksområder

Mobil Super 3000 0W-16 er egnet for moderne, høyeffektive bensinhybrider fra japanske og koreanske produsenter som krever en SAE 0W-16-viskositetsklasse og én eller flere av spesifikasjonene som oljen støtter.

 

• Mobil Super 3000 0W-16 oppfyller eller overgår de nyeste SP-kravene til American Petroleum Institutes og den nye GF-6B-kategorien fra ILSAC for oljer med lav viskositet, for å bidra til å håndtere LSPI (Low Speed Pre-Ignition) i mindre, turboladede bensinmotorer med direkte innsprøyting samt bidra til drivstoffeffektivitet.

 

• GF-6B-kategorien, i motsetning til GF-6A-kategorien, er ikke bakoverkompatibel med tidligere ILSAC-kategorier (GF-1 til GF-5). Mobil Super 3000 0W-16 skal derfor kun brukes når det anbefales å bruke 0W-16-spesifikasjonen i brukerhåndboken.

 

Se brukerhåndboken for anbefalte viskositetsklasser og spesifikasjoner.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API SP

ILSAC GF-6B

API SN

API SN PLUS

API SN PLUS RESOURCE CONSERVING

API SN Resource Conserving

API SP Resource Conserving

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 0W-16

Tetthet ved 15 C, g/ml, ASTM D1298

0,831

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

238

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

7,3

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

38,2

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-54

Viskositetsindeks, ASTM D2270

160

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx