Mobil Super 3000 Formula D1 5W30

Helsyntetisk motorolje

Mobil Super™ 3000 Formula D1 5W-30 er en helsyntetisk, høytytende motorolje som gir veldig god beskyttelse ved høye temperaturer selv under krevende driftsforhold.

Oljen er designet for å gi lang levetid på motoren og utmerket beskyttelse i kjøretøy uansett alder, og overgår våre konvensjonelle, syntetiske blandede produkter. Den gir veldig god beskyttelse mot slam, motorrust og korrosjon under krevende driftsforhold i lave temperaturer, og har optimal viskositet og flyteevne over et bredt temperaturområde.

Mobil Super 3000 Formel D1 5W-30 er klassifisert av American Petroleum Institute (API) som «Resource Conserving», dvs. et ressursbesparende motorsmøremiddel og oppfyller eller overgår ILSAC GF-5. Disse påstandene er bakoverkompatibel med tidligere ytelsesnivåer som API SM, SL og SJ og tidligere ILSAC-kategorier.

Mobil Super 3000 Formel D1 5W-30 er godkjent på grunnlag av General Motors dexos1™-standarden under lisensen D10312HD015.

Datasheets

Egenskaper og fordeler

• Bidrar til å forlenge motorens levetid

• Utmerket slitasjebeskyttelse for kjøretøy i alle aldre

•  Utmerket beskyttelse ved høye temperaturer for å bidra til å holde motoren kald

•  Muliggjør forlenget drift ved høye temperaturer (opptil 400 ºF) uten oljefortykning og oljenedbrytning

• Hjelper med å kontrollere oljeforbruk og -tap

• Muliggjør enkel oppstart og rask oljesirkulasjon ved kaldstart for å beskytte kritiske motordeler

• Beskyttelse utover våre konvensjonelle, syntetisk blandede produkter

• Oppfyller eller overgår de nyeste industrispesifikasjonene

• API SN-ressursbesparende

Bruksområder

Mobil Super 3000 Formula D1 5W-30 og 10W-30 anbefales for bensindrevne biler og lette lastebiler som krever en olje med API SN-, SM-, SL- eller SJ-spesifikasjon. Oljen oppfyller ILSAC GF-5 (API-sertifiseringsmerke).

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

Dexos1 Gen2

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API SM

API SN

Chrysler MS-6395

ILSAC GF-5

Typiske produktdata

Egenskap

Klasse

SAE 5W-30

Kaldstartsimulator, tilsynelatende viskositet ved -30 °C, mPa.s, ASTM D5293

5000

Tetthet ved 15 ºC, g/ml, ASTM D4052

0,852

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

212

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

10,5

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

61,1

Mini roterende viskositetsmåler, tilsynelatende viskositet, -35 °C, mPa.s, ASTM D4684

20 500

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-39

Viskositetsindeks, ASTM D 2270

162

Helse og sikkerhet

http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspxHelse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på