Mobil Super™ 3000 Formula F 0W-30

Helsyntetisk motorolje

Mobil Super 3000 Formula F 0W-30

Mobil Super 3000 Formula F 0W-30 er en helsyntetisk motorolje som er utviklet for å oppfylle Ford-spesifikasjonen «WSS-M2C950-A». Oljen er designet for å gi lang levetid og god beskyttelse til dieselmotorer i en rekke nylig produserte personbil- og lette nyttekjøretøymodeller fra Ford.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Super 3000 Formula F 0W-30 oppfyller de tekniske kravene i Fords standard WSS-M2C950-A basert på OEM-motortester. Bruk av dette produktet er ment å gi følgende fordeler:

 

• Økt drivstofføkonomi1

• Lengre levetid for dieselpartikelfiltre2

• Bedre egenskaper ved lave temperaturer3

 

   1. Basert på 950-A 0W-30-spesifikasjonen sammenlignet med 913-D 5W-30-oljen

   2. Basert på ACEA C2-spesifikasjonen

   3. Basert på 0W-30-spesifikasjonen sammenlignet med 5W-30-oljen

 

Bruksområder

Mobil Super 3000 Formula F 0W-30 oppfyller Ford-spesifikasjonen «WSS-M2C950-A», og kan brukes til dieselmotorer i en rekke nylig produserte personbil- og lette kjøretøymodeller fra Ford.

Se brukerhåndboken for anbefalte viskositetsklasser og spesifikasjoner.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

MOBIL SUPER 3000 FORMULA F 0W-30 møter eller overgår følgende industrispesifikasjoner:

ACEA C2

ACEA A5/B5

 

Dette produktet har følgende godkjennelser:

STJLR.03.5007

VW VWC 53035

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

FORD WSS-M2C950-A

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 0W-30

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

9,6

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

44,7

Viskositetsindeks, ASTM D2270

204

Tetthet ved 15,6 C, g/ml, ASTM D4052

0,842

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-42

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

232

Aske, sulfatert, wt%, ASTM D874

0,77

Totalt basetall, mg KOH/g, ASTM D2896

8

Mini roterende viskositetsmåler, tilsynelatende viskositet, -40 °C, mPa.s, ASTM D4684

20613

HTHS-viskositet ved 150 ºC , 1x10(6) sek(-1), mPa.s, ASTM D4683

2,96

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx