Mobil Super™ 3000 Formula F 5W-20

Høytytende motorolje

Mobil Super 3000 Formula F 5W-20

Mobil Super 3000 Formula F 5W-20 er utviklet for å oppfylle Ford-spesifikasjonen «Ford WSS-M2C948-B». Ford WSS-M2C948-B er et    spesifikt krav for tresylindrede EcoBoost 1,0 l-motorer. Oljen, som oppfyller Ford WSS-M2C948-B, kan brukes til de fleste bensinmotorer fra Ford, som beskrevet for hvert bruksområde.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Super 3000 Formula F 5W-20 er en motorolje med standard askeinnhold og en HTHS-viskositet på under 2,9 cP. Produktet er testet i industriutstyr, slik at du kan stole på at det vil levere pålitelig ytelse for kjøretøyets motor.

 

Bruksområder

Mobil Super 3000 Formula F 5W-20 kan brukes til alle bensinmotorer fra Ford med unntak av Ford KA (fra MÅ 2009) og Ford Focus RS (MÅ 2004.75).

 

Se brukerhåndboken for anbefalte viskositetsklasser og spesifikasjoner.  

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API SN

Ford WSS-M2C948-B

 

Typiske produktdata

Egenskap

Klasse

SAE 5W-20

Sulfatert aske, wt%, ASTM D874

0,8

Tetthet ved 15 ºC, g/cm3, ASTM D1298

0,851

Flammepunkt, ºC, ASTM D92

230

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

7,9

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

42,4

Fosfor, wt%, ASTM D4951

0,08

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-36

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx