Mobil Super™ 3000 Formula P 0W-30

Høytytende motorolje

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 er spesielt utviklet for å tilfredsstille de nyeste kravene til Peugeot Citroën, Peugeot Citroën Automobiles B71 2312. Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 gir fordeler når det gjelder drivstofføkonomi sammenlignet med Mobil Super 3000 Formula P 5W-30. Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 er en høytytende motorolje med lavt askeinnhold som er utviklet for å bidra til lengre levetid og opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonssystemet i eksosanlegget på både diesel- og bensindrevne biler.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 gir utmerket slitasjebeskyttelse og motorrenhet ved høye og lave temperaturer.

Viktige egenskaper og fordeler:

•  Lavt aske-, fosfor- og svovelinnhold bidrar til å forlenge levetiden og opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonssystemer i både diesel- og bensinmotorer.

•  Oljen er fullt forenlig med de fleste dieselpartikkelfiltre og bensinkatalysatorer.

•  Bidrar til å oppnå drivstofføkonomi (iht. ACEA C2).

•  Veldig gode egenskaper ved lave temperaturer sørger for pålitelig oppstart i kaldt vær og hurtig beskyttelse av motoren og det elektriske systemet.

•  Høytytende slitasjebeskyttelse.

•  Aktive rensemidler gir mindre avleiringer og slamdannelse, samt en ren og lang levetid på motoren.

 

Bruksområder

Mobil Super 3000 Formula P 0W-30 kan brukes til alle diesel- og bensinmotorer som krever Peugeot Citroën B71 2312.

 

Spesifikasjoner og Godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

PSA B71 2312

PSA B71 2302

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

FIAT FIAT 9.55535-GS1

ACEA C2

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 0W-30

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

9,7

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

51,8

Tetthet ved 15,6 °C, g/ml, ASTM D4052

0,84

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-42

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

234

Aske, sulfatert, wt%, ASTM D874

0,5

Fosfor, mg/kg, ASTM D5185

0,08

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx