Mobil Super™ 3000 Formula P 5W-30

Motorolje med høy ytelse

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 er en lav-aske motorolje med høy ytelse utformet for å sørge for å forlenge levetiden og bevare effektiviteten til bilens eksosrensesystem i både diesel- og bensinmotorer.

Egenskaper og fordeler

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 gir utmerket slitasjebeskyttelse ved høye og lave temperaturer og opprettholder rene motorer.

Viktige egenskaper og fordeler:

  • Formel med lav aske, lav fosfor og lav svovel hjelper til med å forlenge levetiden og opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonssystemer i både diesel- og bensinmotorer.
  • Fullt ut kompatibel med de fleste dieselpartikkelfilter og katalytiske konvertere.
  • Bidrar til å oppnå drivstofføkonomi (etter ACEA C2).
  • Utmerkede egenskaper ved lave temperaturer for pålitelig start i kaldt vær gir rask beskyttelse av motoren og det elektriske systemet.
  • Slitasjebeskyttelse på høyt nivå.
  • Aktive rengjøringsagenter reduserer oppbygging av avleiringer og slam for å gi lang og ren levetid for motoren.

Bruksområder

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 er anbefalt for mange moderne bilmotorer, spesielt bensinmotorer med høy ytelse, turbo-diesel injeksjon med common rail og andre dieselmotorer, som man finner i de nyeste passasjerbiler, SUVer og mindre vans.

Ikke anbefalt for 2-takts eller flymotorer, med mindre det er spesielt godkjent av produsenten.

Spesifikasjoner og godkjennelser

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 møter eller overgår følgende industrispesifikasjoner:  
ACEA C2
API SN

 

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 har følgende utstyrsprodusentgodkjennelser:  
Peugeot/Citroën biler B71 2290


Typiske egenskaper

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30  
Viskositet, ASTM D 445  
cSt ved 40 ºC 60
cSt ved 100 ºC 10,5
Sulfatert aske, vkt%, ASTM D 874 0.7
Fosfor 0,08
Flammepunkt, ºC, ASTM D 92 226
Densitet ved 15 ºC kg/l, ASTM D 4052 0.85
Flytepunkt, ºC, ASTM D 97 -39

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via internett.  Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt.  Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.