Mobil Super™ 3000 Formula P 5W-30

Helsyntetisk motorolje

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30

De syntetiske oljene i Mobil Super™ 3000-serien er utviklet for å gi enestående beskyttelse.

 

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 er en høytytende motorolje med lavt askeinnhold som er utviklet for å bidra til å forlenge levetiden samt opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonssystemer i både diesel- og bensindrevne personbiler, lette nyttekjøretøy og varebiler.

 

Dette produktet anbefales til bruk i kjøretøy fra Renualt, Citroen og en rekke europeiske biler og lette nyttekjøretøy som må oppfylle eller overskride kravene i ACEA C2.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 gir utmerket slitasjebeskyttelse ved høye og lave temperaturer og sørger for bedre motorrenhet.

 

Viktige egenskaper og fordeler:

 

•  Lavt aske-, fosfor- og svovelinnhold bidrar til å forlenge levetiden og opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonssystemer i både diesel- og bensinmotorer. 

 

•  Oljen er forenlig med dieselpartikkelfiltre og bensinkatalysatorer. 

 

•  Bidrar til å oppnå drivstofføkonomi (iht. ACEA C2).

 

•  Veldig gode egenskaper ved lave temperaturer sørger for pålitelig oppstart i kaldt vær og hurtig beskyttelse av motoren og det elektriske systemet.

 

•  Høytytende slitasjebeskyttelse.

 

•  Aktive rensemidler gir mindre avleiringer og slamdannelse, samt en ren og lang levetid på motoren.

 

Bruksområder

Mobil Super 3000 Formula P 5W-30 anbefales for en rekke moderne bilmotorer, spesielt høytytende bensinmotorer, turbo-diesel injeksjonsmotorer med common rail og andre typer dieselmotorer, som finnes i de nyeste passasjerbilene, SUV-ene og mindre varebilene.

 

     •  Personbiler og lette nyttekjøretøy eller varebiler fra Peugeot-Citroen

 

     •  Personbiler og lette nyttekjøretøy eller varebiler som krever en ACEA C2-olje, bl.a. varebiler fra Iveco og Fiat

 

     •  Bensin- og dieselmotorer med dieselpartikkelfilter (DPF) og katalysatorer

 

     •  Normale til unntaksvis vanskelige kjøreforhold (inkludert bykjøring)

 

Les alltid brukerhåndboken for å kontrollere anbefalt viskositetsklasse og spesifikasjoner for det aktuelle kjøretøyet.  Ikke anbefalt for totakts- eller flymotorer, med mindre det er spesielt godkjent av produsenten.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende produsentgodkjennelser:

Peugeot/Citroën Automobiles B71 2290

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

API CF

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API SN

ACEA C2

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 5W-30

Tetthet ved 15 C, g/ml, ASTM D4052

0,85

Flammepunkt, ºC, ASTM D92

226

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

10,5

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

60

Fosfor, wt%, ASTM D4951

0,08

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-39

Sulfatert aske, wt%, ASTM D874

0,7

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx