Mobil Super™ 3000 Formula RN 5W-30

Mobil Passenger Vehicle Lube, Norway

Mobil Super™ 3000 Formula RN 5W-30 er en høytytende, syntetisk motorolje med lavt askeinnhold som oppfyller kravene i RN17 – Renaults nyeste spesifikasjon for moderne bensin- og dieselbiler.  Oljen er spesielt egnet for å bidra til å forlenge levetiden og opprettholde effektiviteten til partikkelfiltre og katalysatorer i diesel- og bensinkjøretøyer som har vært på markedet siden midten av 2018, for å imøtekomme de nyeste europeiske utslippsreglene.

 

Datasheets

Egenskaper og fordeler

• Egnet for bruk i de fleste bensin- og dieseldrevne personbilene og lette nyttekjøretøyene fra Renault.

 

•  Bidrar til å opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonssystemer i både diesel- og bensindrevne biler.

 

• Bidrar til å holde motoren fri for avleiringer for optimal effektivitet og lang levetid.

 

•  Muliggjør forlenget drift ved høye temperaturer uten skadelig oljefortykning og oljenedbrytning.

 

•  Har en fremragende flyteevne ved lave vintertemperaturer, som sørger for enklere oppstart og hurtig oljesirkulasjon i motoren.

 

Bruksområder

RN17 er bakoverkompatibel med RN0700- og RN0710-spesifikasjonene, noe som gjør at Mobil Super 3000 Formula RN 5W-30 foretrekkes for de aller fleste Renault-motorer.

Mobil Super 3000 Formula RN 5W-30 anbefales spesielt for:

• dieselkjøretøy med partikkelfiltre som kan brukes iht. siste utgave av Euro 6d-TEMP (ved bruk av WLTC drivsyklus) - unntatt nye dieselmotorer 1.5L dCI K9K 2018 og dieselkjøretøy med partikkelfiltre som krever RN0720.

• dieselkjøretøy uten partikkelfiltre hvor RN0710-spesifikasjonen kreves

• bensinkjøretøy, lufttrykk eller turboladet, med eller uten partikkelfiltre, hvor RN0700- eller RN0710-spesifikasjonen kreves – unntatt bensindrevne Renault Sport og Alpine med eller uten partikkelfiltre.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

RENAULT RN17

MB-Approval 226.52 

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

ACEA C3

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 5W-30

Utseende, AMS 1738

Brun væske

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

64,4

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

12,3

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-42

Flammepunkt, Pensky-Martens lukket kopp, °C, ASTM D93

212

Sulfatert aske, wt%, ASTM D874

0,8

Fosfor, wt%, ASTM D4951

0,08

Svovel, wt%, ASTM D2622

0,2

Tetthet ved 15 ºC, g/ml, ASTM D1298

0,852

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx