Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20

Høytytende motorolje

mobil super 3000 formula vc 0w-20 1l

Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20 er en høytytende motorolje som er utviklet for å tilfredsstille Volvo Car Corporations spesifikasjon «VCC RBS0-2AE 0W-20».

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20 er en motorolje med lavt askeinnhold og en HTHS-viskositet over 2,75 cP.

 

Viktige egenskaper og fordeler:

 

•  Oppfyller eller overgår kravene i bransjestandarden ACEA C5 for å bidra til drivstoffeffektivitet og beskytte etterbehandlingssystemer for eksos.

 

•  Oppfyller eller overgår API SP-industristandarden for å beskytte nedbyggede TDI-bensinmotorer fra støt og/eller slitasje under bruk ved lav hastighet og høyt dreiemoment.

 

•  Veldig gode egenskaper ved lave temperaturer sørger for pålitelig og rask oppstart og beskyttelse i kaldt vær.

 

Bruksområder

Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20 passer for moderne, høyeffektive bensin-, diesel- og hybridbiler fra Volvo, samt for japanske og koreanske kjøretøyer som krever en olje med SAE 0W-20-viskositetsklasse og én eller flere av spesifikasjonene som oljen støtter.

 

• Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20 passer ikke for eldre motorer som er designet for motoroljer med høyere viskositet.

 

Se brukerhåndboken for anbefalte viskositetsklasser og spesifikasjoner.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

VOLVO RBS0-2AE 0W-20

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

API SP

ACEA C5

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 0W-20

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-42

Tetthet ved 15 °C, g/ml, ASTM D1298

0,844

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

222

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

42,1

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

8,7

Viskositetsindeks, ASTM D2270

196

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx