Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20

Høytytende motorolje

mobil super 3000 formula vc 0w-20 1l

Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20 er en høytytende motorolje som er formulert for å tilfredsstille Volvo Car Corporations spesifikasjon «Motor Oil Volvo VCC RBS0-2AE 0W-20».


Egenskaper og fordeler

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20 er en motorolje med lavt askeinnhold og en HTHS-viskositet på under 2,75 cP.

Viktige egenskaper og fordeler:

•  Veldig gode egenskaper ved lave temperaturer sørger for pålitelig og rask oppstart i kaldt vær.


Bruksområder

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20 brukes i firesylindrede bensin og dieselmotorer produsert etter 2014, som krever spesifikasjonen Volvo VCC RBS0-2AE 0W-20. Denne spesifikasjonen definerer motoroljer for bruk i vedlikehold av bensin- og dieselmotorer med direkteinnsprøyting og Volvo-motorarkitektur.

Se brukerhåndboken for anbefalte viskositetsklasser og spesifikasjoner.


Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende produsentgodkjennelser:

VOLVO RBS0-2AE 0W-20

 

Typiske produktdata

Egenskap

Grad

SAE 0W-20

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

41,6

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

8,4

Sulfatert aske, wt%, ASTM D 874

0,8

Fosfor, wt%, ASTM D4951

0,09

Viskositetsindeks, ASTM D 2270

183

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-57

Flammepunkt, ºC, ASTM D92

230

Tetthet ved 15.6 °C, kg/l, ASTM D4052

0,835

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx