Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20

Høytytende motorolje

mobil super 3000 formula vc 0w-20 1l

Mobil Super™ 3000 Formula VC 0W-20 er en høytytende motorolje som er formulert for å tilfredsstille Volvo Car Corporations spesifikasjon «Motor Oil Volvo VCC RBS0-2AE 0W-20».

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20 er en motorolje med lavt askeinnhold og en HTHS-viskositet på under 2,75 cP.

Viktige egenskaper og fordeler:

•  Veldig gode egenskaper ved lave temperaturer sørger for pålitelig og rask oppstart i kaldt vær.

 

Bruksområder

Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20 passer for moderne, høyeffektive bensin-, diesel- og hybridbiler fra Volvo, samt for japanske og koreanske kjøretøyer som krever en olje med SAE 0W-20-viskositetsklasse og én eller flere av spesifikasjonene som oljen støtter.

 

• Mobil Super 3000 Formula VC 0W-20 oppfyller eller overgår kravene i bransjestandarden ACEA C5 for å bidra til drivstoffeffektivitet og beskytte etterbehandlingssystemer for eksos.

 

• Oljen passer ikke for eldre motorer som er designet for motoroljer med høyere viskositet.

 

Se brukerhåndboken for anbefalte viskositetsklasser og spesifikasjoner.  

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende produsentgodkjennelser:

VOLVO RBS0-2AE 0W-20

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Grad

SAE 0W-20

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

41,6

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

8,4

Sulfatert aske, wt%, ASTM D 874

0,8

Fosfor, wt%, ASTM D4951

0,09

Viskositetsindeks, ASTM D 2270

183

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-57

Flammepunkt, ºC, ASTM D92

230

Tetthet ved 15.6 °C, kg/l, ASTM D4052

0,835

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx