MOBIL SUPER 3000 XE1 5W30

Syntetisk motorolje

Mobil Super 3000 XE1 5W-30

Mobil Super 3000 XE1 5W-30 er en høytytende, syntetisk motorolje med lavt askeinnhold som er utviklet for å bidra til å forlenge levetiden på samt opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonssystemer i både diesel- og bensindrevne biler.

 

Egenskaper og fordeler

Mobil Super 3000 XE1 5W-30 bidrar til å opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonssystemer i både diesel- og bensindrevne biler. Oljen muliggjør forlenget drift ved høye temperaturer uten oljefortykning og oljenedbrytning pga. av oksidasjon. Produktet sørger for utmerket flyteevne ved lave temperaturer og sørger for hurtig oljesirkulasjon i motoren.

 

Spesifikasjoner

Bidrar til å opprettholde effektiviteten til utslippsreduksjonssystemer i både diesel- og bensindrevne biler.

Muliggjør forlenget drift ved høye temperaturer uten oljefortykning og oljenedbrytning pga. av oksidasjon.

Sørger for utmerket flyteevne ved lave temperaturer og sørger for hurtig oljesirkulasjon i motoren.

 

Bruksområder

Mobil Super 3000 XE 5W-30 er utviklet for å tilfredsstille de aller nyeste motoroljespesifikasjonene som kreves av ledende produsenter, og er fullt forenlige med de nyeste dieselpartikkelfiltrene og alle bensinkatalysatorer. Oljen leverer fremragende ytelse både ved veldig lave og veldig høye driftstemperaturer, og gir langvarig motorbeskyttelse mot slitasje, slamdannelse og avleiringer. Den er det produktet som anbefales for bruk i kjøretøy fra BMW som krever BMW LL-04-spesifikasjonen.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

MB-godkjenning 229.52

BMW Longlife 04

MB-godkjenning 229.31
MB-godkjenning 229.51

 

Dette produktet innfrir eller overgår kravene til:

ACEA C3

API SL

API SM

API SN

API SN PLUS

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Klasse

SAE 5W-30

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

12,0

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

69,2

Tetthet ved 15 ºC, g/cm3, ASTM D4052

0,85

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-39

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

232

Sulfatert aske, wt%, ASTM D874

0,8

Fosfor, wt%, ASTM D4951

0,08

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx