Mobil Vactra™ Oil-serien er kvalitetssmøremidler for vanger, spesifikt fremstilt for å imøtekomme kravene for nøyaktighet, vannholdige skjærevæskers separasjonsevne og beskyttelse av presisjonsutstyr for verktøymaskiner.

 

Mobil Vactra Oil-serien er fremstilt av baseoljer av høy kvalitet og sikrer balansert ytelse med et avansert additivsystem som gir kontrollerte friksjonsegenskaper, enestående væskekompatibilitet for vannholdige skjærevæsker og korrosjonsbeskyttelse av deler og utstyr. De unike tilsetningsstoffene gir fremragende friksjonsegenskaper for en lang rekke materialer, inkludert stål mot stål og stål mot polymer og reduserer rykkvis gange (stick-slip) og gnisning. Dette gir en jevn, ensartet bevegelse, og forbedrer maskinens produktivitet og nøyaktighet, i tillegg til å forlenge verktøyets levetid og forsterke overflatekvaliteten. Mobil Vactra Oil-serien er optimalisert for å gi fremragende separasjon fra mange skjærevæsker, samtidig som de minimerer korrosjonseffekten av skjærevæsker med høy pH på smurte overflater.

 

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Mobil Vactra Oil-serien er utviklet og spesielt designet for å gi maskiner en ekstra beskyttelsesmargin ved å tilfredsstille de strenge kravene til vanger. Oljene har utmerket smøreevne og lastbæringsevne, og bidrar i vesentlig grad til forbedret produksjon av kvalitetsdeler. Mobil Vactra Oil-serien sørger for utmerket separasjon fra kjølevæsker og mange vannholdige skjærevæsker, noe som reduserer potensielle negative virkninger av kontaminasjon og bidrar til å øke både smøremiddelets og skjærevæskens brukstid og ytelse.

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Kontrollerte friksjonsegenskaper

Bidrar til å fjerne «stick-slip» fenomenet ved å muliggjøre stabil nøyaktighet ved maskinbearbeiding

Flermaterielle egenskaper

Egnet for en lang rekke materialkombinasjoner, noe som gir mulighet for produktkonsolidering

Kjølevæske- og vannholdige skjærevæskeseparasjon

Hjelper med å øke levetiden og ytelsen til mange vannholdige skjærevæsker

Vedheft

Hindrer at smøremidlet fjernes fra kritiske overflater

Langvarig rust- og korrosjonsbeskyttelse

Bidrar til redusert nedbryting av glidende overflater, i nærvær av vann og vannholdige skjærevæsker

 

Bruksområder

Mobil Vactra Oil-serien anbefales for smøring av vanger i metallbearbeidingsmaskiner. De er beregnet for bruk i kombinasjon med støpejern, stål og ikke-metalliske materialer. Mobil Vactra Oil-serien kan påføres for hånd, trykksmøres eller fylles på i sirkulasjonssystemet.

     • Produktene i Mobil Vactra Oil-serien passer til bruksområder som krever Fives Cincinnati-spesifikasjonene P53, P47 og P50.

     •  Mobil Vactra Oil nr. 1 og nr. 2 anbefales for horisontale vanger på små og mellomstore maskiner.   De er også egnet for sirkulasjonssystemer i store maskiner og som hydraulikkolje i moderat belastede maskiner.

     •  Mobil Vactra Oil nr. 3 og nr. 4 anbefales vanligvis for store maskiner hvor det kreves høyt trykk og god presisjon.   De anbefales også for vertikale og skrånende vanger der avrenning kan være et problem, og for moderat belastede gir i metallbearbeidingsmaskinen.

     •  Mobil Vactra Oil-serien kan brukes til smøring av kuleløpsskruer, lineære føringer, dreiebenker og overføringsskruer.

     •  Mobil Vactra Oil-serien anbefales for bruksområder hvor oljekontaminasjon av den vannholdige skjærevæsken forkorter væskens levetid.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser  

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Fives Cincinnati P-47

 

X

 

 

Fives Cincinnati P-50

 

 

 

X

Fives Cincinnati P-53

X

 

 

 

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

DIN 51502 CGLP

X

X

X

X

ISO L-GA (ISO 6743-13:2002)

 

X

X

X

ISO L-GB (ISO 6743-13:2002)

 

X

X

X

 

Typiske produktdata

Egenskap

Nr. 1

Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

Klasse

ISO 32

ISO 68

ISO 150

ISO 220

Kobberkorrosjon, 3 timer, 100 C, klassifisering, ASTM D130

1B

1B

1B

1B

FZG-slitasjetest, skadetrinn, A/8.3/90, ISO 14635-1

13

13

13

13

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

216

228

248

240

Kinematisk viskositet ved 40 C, mm2/s, ASTM D445

32

68

156

221

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-30

-9

-6

-6

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx