Mobil Vacuoline™ 100-serien er sirkulasjonsoljer av ekstra høy kvalitet. De er i første rekke beregnet på smøring av glidelagre i systemer som er designet for overflomssmøring, og særlig de som er utsatt for stor vanninntrengning, som for eksempel støtteruller på valseverk. Spesielt oppfyller de kravene til lager i valseverk, inkludert Morgans avanserte «super demulsibility»-smøremiddelspesifikasjon. Mobil Vacuoline 100-serien er laget av baseoljer og tilsetningsstoffer av høy kvalitet som sørger for veldig god vannutskilling, oksidasjonsbestandighet og motstand mot termisk nedbryting, samt rust- og korrosjonsbeskyttelse.

 

Mobil Vacuoline 100-serien motstår dannelsen av emulsjon og slam. Derfor bidrar oljene til renere systemer og filtre. Faste forurensninger separeres også lett ut slik at de kan fjernes i sentrifuge, ved filtrering eller utfelling. Oljene i Mobil Vacuoline 100-serien har høy viskositetsindeks og god demulgeringsevne som beholdes selv ved stor vanninntrengning. De anbefales til sirkulasjonssystemer med enkle og doble tanker.

 

Mobil Vacuoline 100-serien foretrekkes av valseverk over hele verden. De har sterk støtte fra viktige utstyrsprodusenter, inklusive Morgan Construction Company, Worcester, MA, USA.

 

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Produktene i Mobil Vacuoline-serien er kjent og respektert over hele verden for sin enestående ytelse og den verdensomspennende tekniske støtten som står bak merket. Den eksepsjonelle ytelsen til Mobil Vacuoline-oljene i 100-serien har ført til at de foretrekkes ved valseverk over hele verden. Erfaringen vi har tilegnet oss i tett kontakt med ledende valseverksprodusenter, inklusive Morgan Construction i USA, er blitt brukt til å sikre at oljene i Mobil Vacuoline-serien tilfredsstiller kravene fra stadig nye valseverkskonstruksjoner.

 

Når det gjelder Mobil Vacuoline 100-serien, har dette arbeidet resultert i en sammensetning som er basert på en baseolje av høy kvalitet sammen med spesielt utvalgte tilsetningsstoffer. Dette gir rust- og korrosjonsbeskyttelse og utmerket demulgeringsevne, noe som betyr utmerket beskyttelse av utstyret, veldig pålitelig drift og lang levetid for oljen. En oversikt over oljens egenskaper, nytte og potensielle fordeler er gitt nedenfor:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Veldig god demulgeringsevne

Rask utskilling av vann- og forurensninger gjennom hele levetiden til oljen betyr problemfri drift og redusert nedetid

God motstand mot oksidativ nedbryting

Lengre levetid på oljen og reduserte kostnader til oljeskift

Renere systemer og filtre samt reduserte vedlikeholdskostnader

Utmerket rust- og korrosjonsbeskyttelse

Forbedret beskyttelse og lengre levetid på utstyret

 

Bruksområder

Mobil Vacuoline 100-serien anbefales først og fremst og praktisk talt utelukkende til valseverksformål. Oljene er egnet til:

     •  Støtterullelagre i valseverk og spesielt lagersystemer, hvor det brukes enten enkle eller doble tanker

     •  Andre lagersystemer designet for overflomssmøring og liknende bruksområder i andre industrier, hvor lagrene utsettes for betydelig vannkontaminering

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

128

133

137

146

148

DIN 51517-2:2018-09

X

X

X

X

 

Primetals Technologies Morgoil® spesifikasjon for avansert smøremiddel rev 2.5a

X

X

X

X

X

Primetals Technologies Morgoil® spesifikasjon for standard smøremiddel rev 1.1

X

X

X

X

X

SMS Group X-Roll® oljelager – spesifikasjon for avansert smøremiddel (SN 180-4)

X

X

X

X

X

SMS Group X-Roll® oljelager – spesifikasjon for standard smøremiddel (SN 180-3)

X

X

X

X

X

 

Typiske produktdata

Egenskap

128

133

137

146

148

Klasse

ISO VG 150

ISO VG 220

ISO VG 320

ISO VG 460

ISO VG 680

Kobberkorrosjon, 3 timer, 100 C, klassifisering, ASTM D130

1B

1B

1B

1B

1B

Demulgeringsevne, emulsjon, 52 °C, ikke-EP-oljer, ml, ASTM D2711 (mod)

 

 

 

 

40

Demulgeringsevne, fritt vann, 52 °C, ikke-EP-oljer, ml, ASTM D2711 (mod)

40

36

39

41

 

Tetthet ved 15 °C, kg/l, ASTM D4052

0,89

0,89

0,9

0,9

0,91

Emulsjon, tid til 40/37/3, 82 °C, min, ASTM D1401

15

20

25

30

35

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

280

288

286

296

318

Skum, sekvens I, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

Skum, sekvens I, tendens, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

14,8

18,8

23,9

30,1

36,7

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

150

220

320

460

680

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-9

-6

-9

-6

-6

Rustkarakteristika, prosedyre A, ASTM D665

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS

Viskositetsindeks, ASTM D2270

96

95

95

95

91

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx