Mobil Vacuoline™ 1400-serien er oljer med ekstra høy ytelse spesielt utviklet for å tilfredsstille kravene til verktøymaskiner som bruker samme olje til smøring av både hydraulikksystemer og vanger. De er sammensatt av mineralbaseoljer av høy kvalitet og unike tilsetningsstoffer. Dette gir utmerkede smøreegenskaper som motvirker rykkvis gange og vibrasjoner på hardt belastede og vertikale styreskinner. De har høy oksidasjonsstabilitet og termisk stabilitet, noe som øker oljens brukstid. I tillegg bidrar oljene til å holde de smurte overflatene rene og fri for korrosjon og avleiringer. Dette kan ellers svekke kvaliteten og nøyaktigheten på sluttproduktet. Oljene i Mobil Vacuoline 1400-serien oljer har en optimal balanse mellom disse kravene.Disse produktene er et resultatet av innovativ teknologi som reduserer friksjonen for å oppnå akseptabel kvalitet på sluttproduktene slik dagens moderne, høyproduktive verktøymaskiner krever og som gir så lite driftsstopp som mulig. Oljene har god oksidasjonsstabilitet og motvirker dannelse av lakk og avleiringer i vanger og i hydrauliske systemer.  I tillegg reduserer deres utmerkede lastbærende evne slitasjen på komponenter og forlenger utstyrets levetid.  

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Oljene i Mobil Vacuoline 1400-serien er utviklet for å gi ekstra beskyttelse av maskiner. De tilfredsstiller kravene fra hydrauliske systemer samtidig som de oppfyller de strenge kravene som vanger stiller. Deres usedvanlig gode oksidasjonsstabilitet og termiske stabilitet holder maskinene renere og reduserer behovet for hyppig vedlikehold. Oljenes dobbeltvirkende egenskaper går ikke på bekostning av kravene til hydraulikksystemenes ytelse eller kravene om eliminasjon av rykkvis gange og vibrasjoner på vangene. De kan derfor brukes effektivt i begge systemer. De reduserer eventuelle problemer som måtte oppstå på grunn av at smøremidler, vann eller vannbaserte kjølemidler blandes.

Egenskaper Fordeler
Lav friksjon Motvirker rykkvis gange og vibrasjoner på vangerForbedrer presisjonen på komponenteneGir jevn kvalitet på sluttproduktet
God oksidasjonstabilitet og termisk stabilitet Tillater lengre vedlikeholdsintervaller
Reduserer dannelsen av avleiringer og slam
Holder de smurte overflatene rene
Beskytter mot rust og korrosjon Holder vangene i utmerket standReduserer behovet for vedlikehold på grunn av rust og korrosjon
Separerer vann og vannbaserte midler Reduserer de negative effektene av disse materialene på arbeidsflateneForlenger levetiden og øker ytelsen på vannholdige kjølemidlerForenkler fjerningen av vann og vannbaserte kjølemidler fra hydrauliske systemer og forlenger brukstiden
Gode adhesjonsegenskaper Skylles ikke bort fra vangeneBeskytter overflatene mot rust og korrosjonSikrer jevn og nøyaktig kvalitet på sluttproduktet
God lastbærende evne Reduserer slitasje
Forlenger utrustningens levetid
Kompatibel med flere metaller Beskytter jernholdige komponenter og andre komponenter
Egner seg for to bruksområder Eliminerer muligheten for krysskontaminering og feil bruk av oljen
Reduserer behovet for ekstra oljer

 

Bruksområder

  • Verktøymaskiner med felles system for hydraulikk og vanger
  • Bruksområder hvor kontaminering av vangeolje med hydraulikkolje kan gi dårlig ytelse
  • Maskiner med separate systemer for vanger og hydraulikk hvor en olje ønskes for begge systemer
  • Områder hvor tradisjonelle, mineralske oljer ikke i tilstrekkelig grad beskytter vangeoverflatene

Typiske egenskaper

 

Mobil Vacuoline 1405 Mobil Vacuoline 1409 Mobil Vacuoline 1419
ISO viskositetsgrad 32 68 220
Viskositet, ASTM D 445
cSt ved 40 ºC 32 68 215
cSt ved 100 ºC 5,3 8,57 19,0
Viskositetsindeks, ASTM D 2270 96 96 96
Kobberkorrosjon, 3 h ved 100 ºC, ASTM D 130 1B 1B 1B
Rustegenskaper, ASTM D 665A Pass. Pass. Pass.
Stivnepunkt, ºC, ASTM D 97, (maks.) -12 -6 -6
Flammepunkt, ºC, ASTM D 92 210 218 257

 

Helse og sikkerhet

Med bakgrunn i de opplysninger som er tilgjengelige, forventes det ikke at dette produktet vil ha noen skadelige helsevirkninger, hvis det brukes til det formål det er beregnet til og når anbefalingene i Helse-, miljø- og sikkerhetsdatabladet (HMS) følges. HMS-datablad fås på forespørsel ved våre salgskontorer eller via Internett.  Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn de det er beregnet til. Ved destruksjon av et brukt produkt må nødvendige miljøhensyn tas.