Mobil Vacuoline 500-serien består av allsidige smøremidler for en rekke industriutstyr.  Mobil Vacuoline 500-serien er høytytende sirkulasjonsoljer beregnet på bruksområder med tung belastning og er utviklet for behovene til No-twist-valseverk. Oljenes allsidige ytelse gjør dem imidlertid egnet til smøring av gir og lagre i mange sirkulasjonssystemer. Oljene i Mobil Vacuoline 500-serien er fremstilt for å tilfredsstille de kritiske behovene til No-twist-valseverk fra Morgan Construction Company som arbeider under høy hastighet, samt sirkulasjonsoljekravene til Danielli-valseverk.

 

De er sammensatt av baseoljer av høy kvalitet og et egenutviklet tilsetningssystem for å gi overlegen fukteevne, ekstra oljetetthet og en tynn film for rust- og korrosjonsbestandighet.    Mobil Vacuoline 500 sørger for veldig god oksidasjons- og varmebestandighet samt høy slitasjebeskyttelse. Serien har en utmerket demulgeringsevne som lar vann og andre kontaminanter lett skilles ut fra oljen i systemets reservoar.  Mobil Vacuoline 500-serien er tilgjengelig i seks viskositetsklasser.

 

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Mobil Vacuoline 500-serien er velkjent og vel ansett verden over pga. sin enestående ytelse, samt forsknings- og utviklingsekspertisen og den verdensomspennende tekniske støtten som står bak merket. Den høyst allsidige ytelsen til oljene i Mobil Vacuoline 500-serien har gjort at de har vært foretrukket av mange brukere over hele verden i flere tiår.

 

Mobil Vacuoline 500-serien er fremstilt for smøring av sirkulasjonssystemer på No-twist-valseverk, girkasser i industrien og på skip, samt i hydraulikksystemer, foruten i en lang rekke hjelpeutstyr.

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

God rust- og korrosjonsbestandighet gjennom bruk av en balansert, høytytende smøremiddelsammensetning

Færre uplanlagte driftsstopp og lavere vedlikeholdskostnader

Enestående slitasjebeskyttelse

Utmerket beskyttelse av kritiske gir og lagre

Utmerket vannutskillingsegenskaper

Rask vannutskilling for jevn og effektiv drift, redusert nedetid og uforminsket slitasjebeskyttelse

Stor motstandsevne mot oksidasjon og termisk nedbryting

Lang levetid for oljen og mindre kostnader ved uforutsette produksjonsavbrudd

Allsidig bruksinnsats

Kostnadsbesparelser ifm. lagerhold

 

Bruksområder

Disse oljene er primært beregnet på smøring av glidelagre, rullelagre, parallelle aksler og koniske drev. De egner seg som smøremidler til flere formål i systemer som ikke er utsatt for støtbelastning og ikke har behov for smøremidler med høytrykkstilsetninger. Mobil Vacuoline 500-serien har en god demulgeringsevne som opprettholdes under forhold hvor vannet er sterkt kontaminert.  Oljene i Mobil Vacuoline 500-serien brukes med innretninger som anvender plaskesmøring, oljebad og oljeringer, samt alle andre bruksmetoder som inkluderer pumper, ventiler og hjelpeutstyr. De anbefales til bruk i hydraulikksystemer som  krever oljer med høy viskositet. De er spesielt bestandige mot langvarig eksponering for høye temperaturer og fungerer bra i sirkulasjonssystemer med kortvarige oljeopphold.

 

Typiske bruksområder inkluderer:

     •  No-twist-valseverk

     •  sylindriske, koniske, skrå- og pilgir med middels belastning

     •  sirkulasjonssystemer

     •  Mobil Vacuoline 525, 528 og 533 kan også brukes i hydraulikksystemer med gir-, vinge-, radial- og aksialstempelpumper, hvor hydraulikkoljer med høy viskositet og slitasjehemmende egenskaper er nødvendig

     •  enkelte kompressorer og vakuumpumper som håndterer luft og inerte gasser, forutsatt at utløpstemperaturen ikke overstiger 150 °C, men ikke for bruk i luftkompressorer til pusteapparater

 

Spesifikasjoner og godkjennelser  

Dette produktet har følgende godkjennelser:

Danieli type 21-0.597654.F BGV No Twist Stand Block-TMB/TFS Rev 15

 

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

Morgan No-Twist®-spesifikasjonen for valseolje

 

Typiske produktdata

Egenskap

525

528

533

537

546

548

Klasse


ISO 150

ISO 220

ISO 320

ISO 460

ISO 680

Kobberkorrosjon, 3 timer, 100 ºC, klassifisering, ASTM D130

1A

1A

1A

1A

1A

1A

Demulgeringsevne, totalt fritt vann, ikke-EP-oljer, ml, ASTM D2711

39

38

36

39

35

36

Tetthet ved 15 °C, kg/l, ASTM D1298

0,88

0,89

0,89

0,89

0,9

0,92

Emulsjon, tid til 37 ml vann, 54 ºC, min, ASTM D1401

15


Emulsjon, tid til 37 ml vann, 82 ºC, min, ASTM D1401


15

15

15

15

15

Emulsjon, tid til 40/37/3, 82 ºC, min, ASTM D1401


10

15

20

25


FZG-slitasjetest, skadetrinn, A/8.3/90, ISO 14635-1

12

12

12

12

12

12

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

264

272

284

288

286

286

Skum, sekvens I, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

0

Skum, sekvens I, tendens, ml, ASTM D892

10

5

5

10

5

0

Skum, sekvens II, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

0

Skum, sekvens II, tendens, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

0

Skum, sekvens III, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

0

Skum, sekvens III, tendens, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

0

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

10,7

14,4

18,8

24,4

29,4

36,9

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

89

146

215

309

453

677

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-24

-21

-15

-12

-12

-9

Rustkarakteristika, prosedyre A, ASTM D665

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS

Rustkarakteristika, prosedyre B, ASTM D665

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS

Viskositetsindeks, ASTM D2270

99

96

96

96

95

89

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx