Mobilcut 230

Vannbaserte metallbearbeidingsvæsker

Mobilcut er varemerket for høytytende skjærevæsker i Mobils serie med industrismøremidler. Mobilcut-produktene har en ledende sammensetning av baseoljer, tilsetningsstoffer og emulgatorer og er klorfrie. Produktene gir pålitelig yteevne i en rekke ulike metallbearbeidingsprosesser.   Produktene er designet for å fungere i flere harde og bløte vannkvaliteter, og gir lavt skummingspotensial og langsiktig korrosjonsbeskyttelse for maskiner og komponenter.   Mobilcut-produktene krever lite vedlikehold, er naturlig stabile og designet for det moderne maskinverkstedet hvor lang levetid, utmerket maskinytelse samt helse- og miljøhensyn er viktige faktorer for økt produktivitet.   Disse produktene leveres i konsentrert form og må blandes med vann når de skal brukes.

 

Mobilcut 100 er en konvensjonell, melkeaktig emulgerbar olje som blandes lett med ulike vannkvaliteter for å danne stabile emulsjoner.   Den allsidige yteevnen gjør den egnet til forskjellige typer metallskjæring og -sliping for både jernholdige og ikke jernholdige materialer hvor økonomisk yteevne er den viktigste faktoren.   Den tilbyr utmerket emulsjonsstabilitet og langvarig korrosjonsbeskyttelse for både komponenter og maskinbearbeidingsverktøy.

 

Mobilcut 140 er en vannløselig væske med lang levetid og gode smørende tilsetninger. Dette gjør den til et ideelt valg for moderate til tunge maskinbearbeidingsoppgaver i det moderne maskinverkstedet.   Den er formulert for å gi lang levetid samtidig som den bidrar til å øke levetiden og overflatekvaliteten på verktøyet, selv ved vanskelige maskinbearbeidingsoppgaver.   Mobilcut 140 er et ideelt valg når utmerket maskinytelse er påkrevd for at stort utvalg materialer og bruksområder, samtidig som den er enkel å overvåke og vedlikeholde.

 

Mobilcut 250 er en høytytende, halvsyntetisk væske som er formulert for å forbedre yteevnen ved bearbeiding av aluminium og aluminiumslegeringer og hvor lav risiko for misfarging er viktig på sensitive komponenter.   Den inneholder et høyt nivå av smørende tilsetninger og gir høy bearbeidingsytelse for karbonstål, legert stål og gule metaller. 

 

Mobilcut 320 er en naturlig  stabil, syntetisk (mineraloljefri) skjærevæske som gir utmerket restkorrosjonsbeskyttelse, ikke-klebrige rester og utmerket utskillingsevne fra Mobil Vactra Oil Numbered-serien. Den er designet for generell sliping der en overflatefinish av høy kvalitet, utmerket kjøling og lavt skummingspotensial er de primære kravene.    Den bidrar til å opprettholde frie og åpne slipehjul for maksimal ytelse og har en markert stabilitet for lang brukstid.

  

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Mobilcut-serien inneholder produkter som er designet for å bidra til å øke produktiviteten til moderne maskinverksteder ved å gi en høy yteevne

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Danner stabile emulsjoner og løsninger

Brukervennlighet og vedlikehold

Langsiktig egenstabilitet

Øker væskens levetid og reduserer ubehagelig lukt

Lavt skummingspotensial

Forbedret yteevne selv i systemer med høyt trykk

Motstår dannelse av klebrige forurensninger

Øker renheten på maskinene

Høy korrosjonsbeskyttelse

Reduserer maskinvedlikehold og bearbeiding av materialer

God separabilitet

Forbedrer filtrerbarhet og overflatefinish

Stort utvalg av bruksområder

Mulighet til å konsolidere produkter og redusere varelager

Kompatibel med vangeoljer

Enkel separasjon og fjerning av overflateolje

Nøytral lukt

Forbedrer arbeidsmiljøet

 

Bruksområder

Mobilcut 100: Generell bearbeiding av stål og kobberlegeringer som er lette å bearbeide i lette til moderate bearbeidingsprosesser, for eksempel maling, dreining, saging, boring, drilling og opprømming.

Mobilcut 140: Bearbeiding av aluminium og lett bearbeidelig stål på bruksområder med moderat til kraftig bruk, for eksempel sliping, dreiing, saging, boring, gjenging og brotsjing der smøreevnen til en emulgerbar olje er ønsket.

Mobilcut 250: Halvsyntetisk skjærevæske som primært er beregnet på bearbeiding av aluminium og aluminiumlegeringer.   Den kan også brukes til et bredt utvalg av jernholdige materialer der en mer allsidig væske er nødvendig.

Mobilcut 320: Syntetisk (mineraloljefri) slipevæske til sliping av stål og støpejern. Ikke egnet for hardmetall (utvasking av kobolt). 

Typiske produktdata

Egenskap

100

140

250

320

Utseende, PTM 100

Brun væske

Mørkebrun væske

Mørkegrønn væske

Utseende, visuell

Lett uklar

Støpejernskorrosjon, %BRKPT, PTM 108

3

3

2,5

Emulsjonstype ved 3 % i 50 ppm vann, klassifisering, PTM 141

Halvsyntetisk

Syntetisk

Emulsjon, utseende, AMS 500.35-PROA

Melkehvit

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

32

Kinematisk viskositet ved 40 °C, cSt, PTM 143

59

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-10

-42

Egenvekt ved 20 °C, PTM 103

0,945

0,945

Egenvekt ved 15,6 ºC / 15,6 ºC, ASTM D4052

0.881

pH ved 3 % i destillert vann, PTM 104

9,4

pH ved 5 % i destillert vann, PTM 104

9

pH, emulsjon, 10 % i destillert vann, ASTM E70

10

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx