MobilCut 260-New

Vannbasert metallbearbeidingsvæske

Mobilcut er varemerket for høytytende skjærevæsker i Mobils serie med industrismøremidler. Alle Mobilcut-produktene er fri for klorerte og formaldehydbaserte slippmidler (FAD).  Mobilcut 260-New er en høytytende væske som emulgerer lett i vann og danner en stabil melkeaktig emulsjon. Produktet er designet for en rekke vannkvaliteter og spesielt hardt vann. Det har god motstand mot skumdannelse i bløtt vann, selv i høytrykkssystemer.  Selv om det kun inneholder en veldig liten mengde stabilisatorer, er det ekstremt tolerant mot smuss og forurensning. Produktet gir derfor lengre levetid for kjølevæsken i forhold til konvensjonelle, emulgerbare oljer, samtidig som det er lett å pleie og vedlikeholde. I tillegg er Mobilcut 260-New borfri.  Det gir en enestående og varig korrosjonsbeskyttelse, foruten  veldig gode fuktighets- og renseegenskaper. Baseoljeutvalget sammen med EP-tilsetningsstoffer og smøremidler gir en høy grad av bearbeidingsytelse og veldig høy kvalitet på sluttproduktet for aluminium og metallets legeringer.  Mobilcut 260-New har vist seg å ikke ha en spesiell dermatologisk relevans.

 

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Mobilcut 260-New er en vannbasert skjærevæske som er designet for å bidra til å øke produktiviteten til moderne maskinverksteder ved å sørge for høy yteevne.

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Passer for en rekke materialer, inkludert aluminium- og kobberlegeringer samt aluminium.

Ingen flekker på ferdige arbeidsstykker

Bredt spekter av maskinbearbeidingsområder

Mulighet til å konsolidere produkter og redusere varelager

Høy korrosjonsbeskyttelse

Reduserer maskinvedlikehold og bearbeiding av materialer

Ekstremt tolerant overfor smuss og forurensninger

Enkel å bruke og vedlikeholde, mindre risiko for ubehagelig lukt og lengre levetid

 

Bruksområder

Mobilcut 260-New gir bedre resultat ved bearbeiding av aluminium og aluminiumslegeringer, samt  når lav risiko for misfarging er viktig for sensitive komponenter. 

Mobilcut 260-New er også egnet for bearbeiding av stål og kobberlegeringer.  Under bearbeiding av kobberlegeringer, kan fargene på emulsjonen bli grønn, men det blir ingen flekker på arbeidsstykkene.

Minimumskonsentrasjonen skal være på 6 %. For vanskelige bruksområder eller materialer kan konsentrasjonen økes med opptil 8-12 %.

Vannhardheten bør helst ligge mellom 15-25 °dH.  Emulsjonen er stabil under bruk ved en vannhardhet på opptil 60 °dH. Væsketypen er en melkeaktig emulsjon. Mineraloljeinnholdet er typisk 45 %.  Væskens refraktometerfaktor er på 1,0.

 

Anbefalte konsentrasjoner for typiske bearbeidingsprosesser:

 

Lavlegert stål – fresing, dreiearbeid: 6-9 %

Stållegering med karbon, vanskelig maskinbearbeiding: 8-12 %

Aluminium, aluminiumbearbeiding: 8-12 %

 

Typiske produktdata

Egenskap

Utseende, AA.Lab.101

Gulaktig, litt uklar

Utseende, 5,0 % i vann med 20° dH, AA.Lab.101

Melkeaktig

Kinematisk viskositet ved 20 °C, mm2/s, ASTM D7042

190

Tetthet 15 °C, kg/m3, DIN EN ISO 12185

957

pH-verdi 5,0 % i vann med 20° dH, DIN 51369

9,9

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx