MobilCut 320-New

Vannbasert metallbearbeidingsvæske

Mobilcut er varemerket for høytytende skjærevæsker i Mobils serie med industrismøremidler. Mobilcut-produktene har en ledende sammensetning av baseoljer, tilsetningsstoffer og emulgatorer og er klorfrie. Produktene gir pålitelig yteevne i en rekke ulike metallbearbeidingsprosesser. Produktene er designet for å fungere i flere harde og bløte vannkvaliteter, og gir lavt skummingspotensial og langsiktig korrosjonsbeskyttelse for maskiner og komponenter. Mobilcut-produktene krever lite vedlikehold, er naturlig stabile og designet for det moderne maskinverkstedet hvor lang levetid, utmerket maskinytelse samt helse- og miljøhensyn er viktige faktorer for økt produktivitet. Disse produktene leveres i konsentrert form og må blandes med vann når de skal brukes. Alle Mobilcut-produktene er fri for formaldehydbaserte slippmidler (FAD).

Mobilcut 320-New er en syntetisk metallbearbeidingsvæske av høy kvalitet som er designet for generelle slipearbeider med stål og støpejern, hvor høy overflatekvalitet, utmerket kjøling og lav skummingstendens prioriteres. 

 

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Mobilcut-serien er designet for å bidra til å øke produktiviteten til moderne maskinverksteder ved å gi en høy yteevne

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Danner stabile emulsjoner og løsninger

Brukervennlighet og vedlikehold

Langvarig egenstabilitet

Øker væskens levetid og reduserer ubehagelig lukt

Lavt skummingspotensial

Forbedret yteevne selv i systemer med høyt trykk

Motstår dannelse av klebrige forurensninger

Gir økt maskinrenhet

Høy korrosjonsbeskyttelse

Reduserer maskinvedlikehold og bearbeiding av materialer

God separabilitet

Gir bedre filtrerbarhet og overflatefinish

Stort utvalg av bruksområder

Mulighet til å konsolidere produkter og redusere varelager

Kompatibel med vangeoljer

Enkel separasjon og fjerning av overflateolje

Nøytral lukt

Forbedrer arbeidsmiljøet

 

Bruksområder

Mobilcut 320-New: Syntetisk (mineraloljefri) slipevæske, som primært anbefales til sliping av stål og støpejern. Ikke egnet for hardmetall. Væsketypen er en kjemisk løsning. Vannhardhetsområdet er på 5-20 °dH, med mulighet for å gå opp til 40 °dH under bruk. Væskens refraktometerfaktor er på 1,4.

 

Anbefalte konsentrasjoner for typiske bearbeidingsprosesser:

 

Sliping av lavlegert stål: 5-8 %

Sliping av stållegering med karbon: 8-10 %

Rund- og plansliping: 5-8 %

 

Typiske produktdata

Egenskap

Utseende, AA.Lab.101

Væske, gul

Utseende, 5,0 % i vann med 20° dH, AA.Lab.101

Klar og fargeløs

Kinematisk viskositet ved 20 °C, mm2/s, DIN EN ISO 3104

70

Tetthet 15 °C, kg/m3, DIN EN ISO 12185

1085

pH-verdi 5,0 % i vann med 20° dH, DIN 51369

9,5

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx