Mobilect 44

Isolasjonsolje

Mobilect 44 er en mineralsk isolasjonsolje av høy kvalitet med veldig gode dielektriske egenskaper og oksidasjonsstabilitet. Oljen er ment for bruk i transformatorer, brytere og annet elektrisk utstyr.

 

Mobilect 44 er inhibert for å gi bedre oksidasjonsbestandighet, og oppfyller spesifikasjonene i ASTM D3487 TYPE II og IEC 60296 - 04 (spesielle bruksområder).

 

Datasheets

Egenskaper og fordeler

•  Mobilect 44 har en høy bestandighet mot kjemisk og termisk nedbryting i kontakt med jern og kopper. Dette reduserer tendensen til slamdannelse og oljeløselige oksidasjonsprodukter. Mobilect 44 er inhibert med en fenolbasert antioksidant for å øke levetiden når utstyret har betydelig kontakt med luft. Hvis det brukes olje med lavere kvalitet, kan disse danne avleiringer i transformatorer og hindre varmeoverføring ved å forstyrre konveksjonsstrømmene. I tillegg kan avleiringer fremskynde skader på isolasjonen, og er svært vanskelige å fjerne uten fullstendig demontering.

•  Mobilect 44 behandles spesielt under fremstillingen for å fjerne fuktighet. Vann reduserer oljens elektriske isoleringsegenskaper og bidrar til oksidasjon. Det er viktig å huske at tørr olje er hygroskopisk og absorberer fuktighet fra luften. Oljen må derfor alltid lagres tørt og i godt lukkede beholdere. Det anbefales sterkt å tørke produktet før bruk, eller bruke det kort tid etter at det er kjøpt, for å unngå at det lagres i lang tid.

•  Den dielektriske styrken til Mobilect 44 er et mål på oljens bestandighet mot elektrisk gjennomslag, og uttrykkes i kV over et gitt område under testforhold. Dette er ikke et mål på oljens kvalitet, men fraværet av forurensninger – spesielt fukt, fiber og polare stoffer.

•  Mobilect 44 er voksfri selv ved lave temperaturer og vil derfor sirkulere fritt i utstyr utendørs. Oljens viskositet sikrer umiddelbar varmeoverføring ved hjelp av konveksjonsstrømmer. Mobilitet er også viktig for å oppnå umiddelbar slukking av gnistoverslag i bryteranlegg.

•  Det lave stivnepunktet til Mobilect 44 sikrer god flyteevne i de fleste situasjoner mellom transformatoren og konservatoren, og opprettholder påliteligheten til lastbrytere selv ved veldig lave temperaturer.

 

Bruksområder

     •  Mobilect 44 anbefales til oljefylte transformatorer og bryteranlegg hvor olje kreves som isolasjons- eller varmeoverføringsmedium.

     •  Mobilect 44 skal brukes der det kreves produkter som tilfredsstiller ASTM D3487 TYPE II og IEC 60296 -04 (spesielle bruksområder).

     •  Mobilect 44 er ikke egnet for bruk i oljefylte kabler, spesielle impregneringsprosesser eller kondensatorer.

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

IEC 60296 :2012  (spesielle bruksområder)

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Gjennombruddsspenning, etter behandling kV, IEC 60156

> 70

Tetthet ved 20 ºC, g/cm3, ASTM D4052

0,877

Tapsfaktor, etter oksidasjon ved 90 °C, IEC 60247

0,03

Flammepunkt, Pensky-Martens lukket kopp, °C, ASTM D93

146

Overflatespenning, mN/m, ISO 6295

50

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

7,6

Oksidasjonsstabilitet, slam, wt%, IEC 61125-METC

<0,02

Oksidasjonsstabilitet, totalt syretall, mgKOH/g, IEC 61125-METC

0,04

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-63

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx