Mobilfluid 428

Moderne, ekstra høytytende universal traktorolje

M-FLUID 428 PAIL 2

Mobilfluid 428 er en moderne, ekstra høytytende universalolje for traktorer som er utviklet for å møte eller overgå de fleste utstyrsprodusentenes krav til gir- og hydraulikkoljer.   Oljen er utviklet for å optimalisere ytelsen til landbruks- og industritraktorer som brukes i en rekke miljøer og ulike forhold.  Mobilfluid 428 anbefales for utstyr som brukes i terrengvirksomhet, bl.a. anleggsvirksomhet, steinbruddsdrift og landbruk.  Oljens friksjonsegenskaper bidrar til å redusere støy ved våtbremsing og PTO (kraftuttak).  Dette moderne produktet er utviklet med baseoljer av høy kvalitet og avansert tilsetningsteknologi for å levere en 10W-30-olje med utmerket varmestabilitet og høy skjærstabilitet.

 

Egenskaper og fordeler

Neste generasjons teknologi har forbedret ytelsen betraktelig for tunge lastebiler når det gjelder last, hastighet, kontroll og pålitelighet gjennom innovativt design av drivlinjer.  Disse designene har endret og økt kravene til drivlinjeoljene slik at de kan levere høyere ytelse, økt produktivitet og reduserte driftskostnader.  Kontrollert friksjon, slitasjebeskyttelse, varme- og skjærstabilitet, rust- og korrosjonsbeskyttelse, samt pumpeevne, er en rekke egenskaper som må avbalanseres optimalt for å gi forlenget clutchlevetid, maksimal dragkrokbelastning og opprettholde jevn drift på ujevnt terreng i ulike temperaturer.  Mobilfluid 428 leverer utmerkede resultater i dagens drivlinjer, transmisjoner, drivaksler, clutcher, kraftuttak (PTO) og hydraulikksystemer. De viktigste fordelene omfatter:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Veldig gode friksjonsegenskaper

Optimalisert clutch og kraftuttak

Kompatibel med clutchmaterialer og elastomerer

Lang clutchlevetid og mindre lekkasje

Høy viskositetsindeks og bedre skjærstabilitet

Konsekvent driftsreaksjon

Utmerket beskyttelse mot rust, korrosjon og messingtæring

Beskytter utstyret i våte eller fuktige miljøer og motvirker for tidlig slitasje

Bedre egenskaper ved lave temperaturer

God driftsreaksjon og effektiv smøring i lave temperaturer

Sterke beskyttelsesegenskaper når det gjelder slitasje og ekstreme trykk

Reduserer slitasje, gir lengre levetid for utstyret og lavere vedlikeholdskostnader

Fremragende varme- og oksidasjonsstabilitet

Reduserer avleiringer, forlenger levetiden på tetninger og gir lengre brukstid for utstyr og smøremiddel

Universale egenskaper

Forenkler lagerholdet og reduserer faren for feilbruk

God filtrerbarhet

Holder systemene rene og gir en jevn drift

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet anbefales av ExxonMobil for bruk hvor det kreves:

AGCO Powerfluid 821 XL

Allison C-4

API GL-4

CNH MAT 3505

CNH MAT 3525

CNH MAT 3540

Denison HF-0

Denison HF-1

Denison HF-2

FORDNH FNHA-2-C-201.00

Ford ESEN-M2C86-B

FORD ESN-M2C134-D

JICASE MS 1204

JICASE MS 1205

JICASE MS 1206

JICASE MS 1207

JICASE MS 1209

JOHN DEERE JDM J20C

MASSEY FERGUSON CMS M1145

MASSEY FERGUSON CMS M1143

MASSEY FERGUSON CMS M1141

MASSEY FERGUSON CMS M1135

New Holland WB NWH 410B

ZF TE-ML 03E

ZF TE-ML 05F

ZF TE-ML 06K

ZF TE-ML 17E

ZF TE-ML 21F

ASTM D6973 (Eaton 35VQ) vingepumpetest

VOLVO WB-101

Denison UTTO/THF

 

Typiske produktdata

Egenskap

 

Tetthet ved 15 ºC, g/ml, ASTM D4052

0,866

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

59

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

9,3

Viskositetsindeks, ASTM D2270

141

Flammepunkt, ºC, ASTM D92

243

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-48

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx