Oljene i Mobilgear™ XMP-serien er ekstra høytytende industrigiroljer som er utviklet for å gi optimal utstyrsbeskyttelse og lang brukstid på oljen selv under ekstreme forhold. Oljene i Mobilgear XMP-serien er basert på mineralske baseoljer av høy kvalitet og et unikt, avansert tilsetningssystem, for å gi utmerket beskyttelse mot vanlig slitasje, som skraping, samt god beskyttelse mot materialtretthet som følge av mikropitting. De kan i tillegg gi forbedret smøring av rullelagre i girkasser. Oljene i Mobilgear XMP-serien gir usedvanlig god rust- og korrosjonsbeskyttelse sammenlignet med konvensjonelle giroljer, inkludert når systemet utsettes for sjøvann eller surt vann. Oljene viser ingen tilbøyelighet til å tette fine filtre selv om de skulle være våte. Dessuten er de svært kompatible med jern- og ikke-jernholdige metaller, selv ved høye temperaturer.

Mobilgear XMP-oljene anbefales for lukkede industrigir, inkludert sylindriske, spiralformede og koniske gir av stål-mot-stål type. De anbefales spesielt for bruk hvor det forekommer mikropitting (spesielt tungt belastede girkasser med overflateherdede tannhjul). Oljene kan også brukes i gir og på steder med kraftig korrosjon.

På grunn av disse oljenes unike sammensetting av egenskaper, inkludert beskyttelse mot mikropittingslitasje og god ytelse under vanskelige forhold, nyter produktene i Mobilgear XMP-serien en stadig økende anseelse blant kunder og utstyrsprodusenter rundt om i verden.

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Smøremidlene i Mobilgear-serien er anerkjent og verdsatt verden over for sine innovative egenskaper og enestående ytelse. En nøkkelfaktor i utviklingen av Mobilgear XMP-serien har vært den nære kontakten mellom våre forskere og spesialister samt viktige utstyrsprodusenter for å sikre at våre produkter gir overlegen ytelse i takt med den raske utviklingen i industrigirdesign og -drift.

Vårt samarbeid med utstyrsprodusenter har bidratt til å bekrefte resultatene fra våre egne laboratorietester, som viser den usedvanlige gode ytelsen til oljene i Mobilgear XMP-serien.

Et av de viktigste resultatene av samarbeidet med utstyrsprodusentene er evnen til å motvirke mikropittingslitasje som kan forekomme i hardt belastede, overflateherdede tannhjul.

For å løse problemet med mikropittingslitasje på gir, utviklet våre forskere en unik kombinasjon av tilsetningsstoffer som hindrer vanlig slitasje i tannhjul, foruten å beskytte mot mikropitting samt gi andre ytelsesegenskaper.

Smøremidlene i Mobil XMP-serien tilbyr følgende fordeler:

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Utmerket beskyttelse mot mikropittingslitasje og høy motstand mot vanlig slitasje

Forlenget levetid på gir og lagre i lukkede girkasser som arbeider under ekstrem belastning, hastighet og temperatur

 

Mindre uventet nedetid og vedlikehold – spesielt kritisk for girkasser som ikke er lett tilgjengelige.

Veldig god motstand mot nedbrytning ved høye temperaturer

Forlenger oljens brukstid og oljeskiftintervaller, noe som reduserer oljeforbruket og utgiftene til arbeidskraft

Utmerket motstand mot rust og korrosjon og veldig god demulgeringsevne

Jevn, problemfri drift ved høye temperaturer og i systemer hvor det har kommet inn vann

 

Utmerket kompatibilitet med myke metaller

Ingen tetting av filtre, selv hvis de er våte

Færre filterbytter og reduserte vedlikeholdskostnader

Bruksområder

Oljene i Mobilgear XMP-serien er ekstra høytytende industrigiroljer som er utviklet for å gi optimal brukstid for utstyret og oljen selv under ekstreme forhold. De er spesielt utviklet for å motvirke mikropitting i moderne, overflateherdede tannhjul og bruksområder hvor det kreves at oljen har lang brukstid.

Typiske bruksområder inkluderer:

•  vindturbiner

•  plastekstrudergirkasser

•  girkasser som finnes i papir-, stål-, olje-, tekstil-, tømmer- og sementindustrien

Spesifikasjoner og Godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

MOBILGEAR XMP 150

MOBILGEAR XMP 220

MOBILGEAR XMP 320

MOBILGEAR XMP 460

MOBILGEAR XMP 680

HANSEN

X

X

X

X

 

JAHNEL-KESTERMANN

 

X

X

X

 

ZF TE-ML 04H

X

 

 

 

 

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

 

 

 

 

 

AGMA 9005-E02-EP

 

X

X

X

 

ISO L-CKC (ISO 12925-1:2024)

X

X

 

X

X

ISO L-CKD (ISO 12925-1:2024)

 

 

X

 

 

Typiske produktdata

Egenskap

MOBILGEAR XMP 150

MOBILGEAR XMP 220

MOBILGEAR XMP 320

MOBILGEAR XMP 460

MOBILGEAR XMP 680

Klasse

ISO VG 150

ISO VG 220

ISO VG 320

ISO VG 460

ISO VG 680

Kobberkorrosjon, 3 timer, 100 C, klassifisering, ASTM D130

1B

1B

1B

1B

1B

Tetthet ved 15,6 C, kg/l, ASTM D4052

0,896

0,900

0,903

0,909

0,917

Emulsjon, tid til 40/37/3, 82 C, min, ASTM D1401

10

10

10

10

10

FZG Mikropitting, skadetrinn, klassifisering, FVA 54

 

10+

10+

10+

10

FZG Mikropitting, GFT-klasse, klassifisering, FVA 54

 

Høy

Høy

Høy

Høy

FZG-slitasjetest, skadetrinn, A/16.6/90, ISO 14635-1 (mod)

12

13+

14

14+

14+

FZG-slitasjetest, skadetrinn, A/8.3/90, ISO 14635-1

12+

13+

14

14+

14+

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

258

272

268

270

272

Skum, sekvens I, stabilitet, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

Skum, sekvens I, tendens, ml, ASTM D892

0

0

0

0

0

Firekuletest, belastbarhetsindeks, kgf, ASTM D2783

45

45

45

45

45

Firekuletest, sveiselast, kgf, ASTM D2783

250

250

250

250

250

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

14,6

18,8

24,1

30,6

36,9

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

150

220

320

460

680

Stivnepunkt, °C, ASTM D97

-27

-24

-18

-12

-9

Rustkarakteristika, prosedyre B, ASTM D665

PASS

PASS

PASS

PASS

PASS

Viskositetsindeks, ASTM D2270

96

96

96

96

89

Helse og Sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx