Mobilmet 426

Oljebaserte skjæroljer, som ikke er emulgerbare og ikke kobberkorrosive, for moderat bearbeiding

Produktene i Mobilmet 420-serien er ikke-korroderende universalskjæreoljer av høy kvalitet. De er klorfrie, og gir ikke missfarging av metallet. Oljene er beregnet for lett til moderat krevende skjæring. De er også velegnet som smøreoljer for maskinverktøy og til bruk i lett belastede hydraulikksystemer. Oljene er laget av baseoljer og tilsetningsstoffer av høy kvalitet for å gi høy bearbeidingsytelse over et bredt spekter av bruksområder, med både jernholdige og ikke-jernholdige metaller. Oljene er lyse i fargen og gjennomsiktige, slik at arbeidsområdet er klart synlig hele tiden. Mobilmet 420-serien er formulert for å forebygge dannelse av oljetåke i nærheten av verktøymaskinen.

Oljene i Mobilmet 420-serien motvirker skumming, selv ved mye plasking, og gir derfor fremragende smøring i verktøymaskiner. Med relativt lave stivnepunkter og høye viskositetsindekser, er de lette å bruke ved lave temperaturer og sørger for en tilstrekkelig sterk oljefilm for varme, tungt belastede lager i verktøymaskiner.

 

Datasheets

Egenskaper og fordeler

I tillegg til sine bearbeidingsegenskaper har oljene i Mobilmet 420-serien flere bruksområder. Denne allsidigheten bidrar til å redusere problemer knyttet til krysskontaminering som igjen resulterer i forbedret produksjon og færre arbeidsemner som må forkastes. De er formulert med klorfrie tilsetningsstoffer som reduserer miljøpåvirkningen ved avhending og søl. Oljene i Mobilmet 420-serien kontrollerer dannelsen av spon og uønsket metallkant på verktøyet og beskytter verktøyspissen fra slitasje. De gir bedre overflatefinish som kan fjerne behovet for findreiing eller forming før sliping.

Mobilmet 420-seriens egenskaper og fordeler inkluderer:

EgenskaperFordeler og potensiell nytte
Fremragende bearbeidingsegenskaperØkt produktivitet som følge av lengre levetid for verktøyet, og mindre driftsstans for verktøybytte og behandling av slipeskiven
 Bedre overflatefinish og nøyaktighet som resulterer i færre arbeidsemner som må forkastes og bedre kvalitet på sluttproduktet
 Bidrar til å øke mate- og maskinhastigheter
Velegnet for et bredt spekter av jernholdige og ikke-jernholdige metaller og bearbeidingsprosesserBehov for færre skjæreoljer som følge av det brede bruksområdet, og således potensial for reduserte lagerutgifter
UniversalegenskaperEliminerer problemer med kontaminasjon og gir mulighet for enklere lagerhold
Lys, gjennomsiktig fargeArbeidsområdet er godt synlig til enhver tid

Bruksområder

Oljene i Mobilmet 420-serien anbefales for en rekke bearbeidingsprosesser på alle typer metaller. De kan brukes som universaloljer når det kreves en felles olje for smøring av verktøymaskiner og som hydraulikkolje hvis viskositeten stemmer.

 

  • Mobilmet 423 og Mobilmet 424 anbefales for bearbeiding av aluminium, magnesium og kobber, messing og bronse. I tillegg anbefales de for stål og støpejern med en brinellhardhet på opptil 200. De kan brukes til krevende skjæring av ikke-jernholdige legeringer som silisiumkobber, silisiumbronse og kobbernikkel. De er svært effektive smøremidler for verktøymaskiner og kan brukes over et bredt temperaturområde.
  • Mobilmet 426 og Mobilmet 427 anbefales for kritisk bearbeiding av ikke-jernholdige metaller og automatisk bearbeiding av materialer med en brinellhardhet på opptil ca. 300.

Typiske produktdata

Mobilmet 420-serien423424426427
Viskositet, ASTM D 445    
cSt ved 40 ºC1523 3246 
cSt ved 100 ºC3,54,95,76,9
Stivnepunkt, ºC, ASTM D 97-15-15 -15-12 
Flammepunkt, ºC, ASTM D 92182200210212 
Egenvekt ved 15 °C, Kg/l, ASTM D12980,8590,8620,8740,877
Kobberkorrosjon, ASTM D 130, 3 timer ved 100 ºC1B (maks.)1B (maks.)1B (maks.)1B (maks.)

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det formålet det er tiltenkt og i henhold til de anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet ved avhending av produktet.