Datasheets

Produktbeskrivelse

Mobiltac 375 NC, 325 NC og 275 NC er tykke, blyfrie, løsemiddelholdige smøremidler med ekstra høy ytelse beregnet på åpne gir og gruveutstyr. De inneholder ikke-klorinerte, flyktige løsemidler for å gi lett påføring selv ved lave temperaturer. Etter påføring vil løsemiddelet dampe av og etterlate en sterk og fleksibel smørefilm som henger godt på i lang tid. Mobiltac 375 NC, 325 NC og 275 NC fester seg godt til girtenner og annet utstyr, blir ikke slynget av i nevneverdig grad, og gir en viskøs, slitesterk og helhetlig film som gir god smøring ved grensesmøringsforhold. Mobiltac 275 NC inneholder også en fast EP/antislitasjetilsetning som gir ekstra beskyttelse.Mobiltac 375 NC, 325 NC og 275 NC blir ikke harde og vil ikke flasse eller skalle av i kulde. De er selvreparerende og vil ikke pakke seg ved tannroten. De drypper lite og blir ikke slynget av i særlig grad, og de er lette å tørke bort med fille dyppet i løsemiddel. Disse smøremidlene motstår snø, regn og vannvask med prosessvann. Forholdsvis høye flammepunkt minimerer brannrisikoen. Disse siste generasjons smøremidler for gir- og gruvedrift er lette å påføre, enten for hånd eller med automatisk utstyr. Mobiltac NC har raskt rukket å bli en favoritt hos mange brukere av åpne gir og gruveutstyr verden over.

Egenskaper og fordeler

Mobiltac NC-serien representerer det seneste teknologiske fremskrittet innen Mobiltac-familien som har vært brukt med stor suksess til åpne gir og annet gruveutstyr i flere tiår. Disse nyteknologiske produktene gir vesentlige miljøfordeler og forbedret ytelse i forhold til eldre løsemiddelbasert teknologi. De har følgende egenskaper og fordeler:

Egenskaper Fordeler
Utmerket beskyttelse av girtenner og andre maskinelementer som arbeider under forhold med grensesmøring Mindre slitasje og havari, mindre utskifting av deler, mindre dødtid og mindre vedlikeholdskostnader
Utmerket pumpbarhet ved lav temperatur Lett oppstart ved lav temperatur uten behov for utgifter til forvarming
Utmerket motstand mot vannvask Beholder sin meget gode beskyttelse i fuktige miljøer. Færre ikke-planlagte stopper
Minimalt med drypping og produkt som blir slynget av Mindre produkt til spille og lavere utgifter til nytt produkt
Ingen flassing eller avskalling ved lav temperatur Beholder den beskyttende smørefilmen ved lav temperatur
Lett å rengjøre med filler og konvensjonelle løsemidler eller rengjøringsmidler Forbedret sikkerhet og reduserte vedlikeholdskostnader

Bruksområde

Mobiltac 375 NC, 325 NC og 275 NC er laget for et bredt bruksområde når det gjelder åpne gir og gruveutstyr:

  • Mobiltac 375 NC, som inneholder baseolje med høy viskositet, anbefales til smøring av høyt belastede åpne gir, inkludert de som arbeider ved høy temperatur, for eksempel tannkranser på sementovner og store gir i bergverksindustrien.
  • Mobiltac 325 NC har samme bruksområde som Mobiltac 375 NC. Det inneholder mer løsemiddel og har lavere viskositet for å lette påføring ved lavere temperaturer.
  • Mobiltac 275 NC er laget som smøremiddel for anleggsutstyr og lignende, samt åpne gir, tannkranser og glideflater.ranser og glideflater.
  • Laveste brukstemperatur for Mobiltac 325 NC er -18 ºC, for Mobiltac 375 NC -1 ºC og for Mobiltac 275 NC -9 ºC.

Typiske produktdata

Mobiltac NC Mobiltac 375 NC Mobiltac 325 NC Mobiltac 275 NC
Utseende Viskøs, halvtflytende, sort Viskøs, halvtflytende, sort Viskøs, halvtflytende, sort
Viskositet, ASTM D 445
cSt ved 40 ºC, med løsemiddel 5000 1500 -
cSt ved 100 ºC, uten løsemiddel 1260 1000 -
Flammepunkt, ºC, ASTM D 92 135 110 150
Tetthet, ºC kg/l, ASTM D 1298 0,96 0,95 0,99
Maksimal brukstemperatur, ºC 121 93 -

 


Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx