Mobiltherm-varmeoverføringsoljer er høytytende produkter beregnet til bruk i lukkede, indirekte varmeoverføringssystemer. De anbefales til bruk i indirekte varme- og kjølesystemer som er forseglet med kald olje og i alle typer industriprosesser.

Mobiltherm-varmeoverføringsoljer er utviklet av høyraffinerte baseoljer som er motstandsdyktige mot termisk sprekkdannelse og kjemisk oksidasjon. De har veldig høy termisk stabilitet og evne til å oppnå en ekstremt lang levetid uten dannelse av avleiringer eller økning i viskositeten.

Mobiltherm-varmeoverføringsoljer har god varmeoverføringsevne og en viskositet som gjør at de lett kan pumpes både ved oppstarts- og driftstemperaturer. Oljene har spesifikke varmeledningsevner som sørger for raskere varmeavgang. I tillegg har de flammepunkter som ikke reduseres i større grad under bruk, på grunn av oljenes motstand mot termisk sprekkdannelse ved de anbefalte driftstemperaturene.

 

Datasheets

Egenskaper og fordeler

Mobiltherm 600-serien gir følgende fordeler: 

Mobiltherm-oljene er blant Mobils viktige spesialoljer som har oppnådd et rykte for ytelse og pålitelighet, selv under krevende driftsforhold. Moderne raffineringsteknikker er en nøkkelfaktor som bidrar til oljenes fremragende produktegenskaper.

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Motstand mot termisk sprekkdannelse og nedbryting

Ingen slamdannelse og koksavleiringer, minimal innvirkning på varmeoverføringsegenskaper og reduserte vedlikeholdsbehov

Fremragende varmeegenskaper

Høye varmeoverføringshastigheter, samt bedre driftseffektivitet og reduserte driftskostnader

God varme- og oksidasjonsstabilitet

Lang, problemfri levetid og redusert nedetid

God flyteevne ved lav temperatur

Enkel oppstart av kalde systemer

 

Bruksområder

Viktig ved bruk av oljene: Mobiltherm-varmeoverføringsoljer må ikke blandes med andre oljer ettersom dette kan svekke oljenes fremragende varme- og oksidasjonsstabilitet, som igjen forårsaker endringer i andre egenskaper og gjør det vanskelig å tolke analyser beregnet på å bestemme oljenes levetid.  Hvis oljene brukes over anbefalte maksimumstemperaturer kan det oppstå en dampsperre, så fremt ikke systemet er designet for å arbeide ved den høyere temperaturen gjennom å opprettholde trykket med en inert gass, f.eks. nitrogen.   Ved høyere temperaturer vil oljens levetid bli redusert fordi hastigheten på den termiske nedbrytningen øker markant når temperaturene overskrider den anbefalte grensen. I veldesignede systemer skal temperaturen på oljefilmen rundt varmeelementet ligge på rundt 15-30 ºC over bulkoljetemperaturen. Hvis temperaturen er høyere enn dette kan oljens levetid blir redusert, og det kan dannes slam og koksavleiringer som påvirker varmeoverføringshastighetene.

I likhet med andre mineraloljer skal Mobiltherm-varmeoverføringsoljer kun brukes i systemer med tvangssirkulering. Systemer som er avhengig av varmestrømming for sirkulasjon av varmeoverføringsmediet gir ikke en rask nok strøm til å hindre lokal overoppheting og rask nedbryting av oljen. Forøvrig er disse produktene ikke anbefalt til bruk i åpne systemer hvor varm olje kommer i direkte kontakt med luft. Hvis produktene spruter eller lekker fra lekkasjepunkter, kan varm Mobiltherm-olje raskt selvantenne.

Oljene i Mobiltherm 600-serien kan brukes i åpne og lukkede systemer hvor bulkoljens temperaturområder er som angitt i tabellen nedenfor.

     •  Mobiltherm 603:  Lukkede systemer (opptil 285 ºC), åpne systemer (opptil 150 ºC)

     •  Mobiltherm 605:  Lukkede systemer (opptil 315 ºC), åpne systemer (opptil 180 ºC)

     •  Mobiltherm 610:  Åpne systemer (opptil 250 °C)

     •  Mobiltherm 611:  Åpne systemer (opptil 275 °C)

 

Typiske produktdata

Egenskap

603

605

610

611

Tetthet ved 15 °C, kg/l, ASTM D1298

0,835

0,857

0,880

0,906

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

194

230

250

294

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

4,2

5,4

11,5

31,5

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

20,2

30,4

113

490

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-15

-12

-6

-6

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx