Mobiltrans™ HD 10W

Smøremidler for tungt belastede girkasser og drivlinjer

Generic-Packshot-Imagery

Mobiltrans HD 10W, 30, 50 og 60 er ekstra høytytende smøremidler for tungt belastede girkasser og drivlinjer, som er utviklet for å oppfylle eller overgå kravene i den strenge Caterpillar TO-4-spesifikasjonen.  Denne produktserien er utviklet for å optimalisere ytelsen til powershift-girkasser, girkasser og sluttdrev.  I hydraulikkutstyr gir de maksimal beskyttelse, selv i høytrykkssystemer

 

Denne teknologien kombinerer utvalgte baseoljer og et avansert tilsetningssystem for å levere de nøyaktige ytelsesparametrene som er nødvendige for å sikre maksimal produktivitet i anleggs-, steinbruks- og gruveutstyr som arbeider under krevende forhold. Disse produktene gir en klar ytelsesfordel fremfor bruk av motoroljer til blandede vognparker og tidligere brukte smøremidler som oppfyller Caterpillar TO-2-spesifikasjonen.

 

Bruksområder

Anbefales av ExxonMobil for bruk i:

     •  tungt belastede transmisjoner, girkasser, sluttdrev og hydraulikksystemer i anleggsutstyr

     • terrengvirksomhet, inkludert anleggsvirksomhet, gruvedrift, steinbruddsdrift og landbruk

     •  manuelle og automatiske girkasser, samt powershift-girkasser hvor det kreves Allison C-4-oljer (SAE-klasse 10W og 30), deriblant Twin Disc og girkasser som krever Type F-oljer

     • de fleste typer mobilt hydraulikkutstyr

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

30

50

60

10W

ZF TE-ML 03C

X

 

 

X

ZF TE-ML 07F

X

 

 

 

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

30

50

60

10W

Allison C-4

X

 

 

X

KOMATSU KES 07.868.1   

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

30

50

60

10W

CATERPILLAR TO-4

X

X

X

X

 

Typiske produktdata

Egenskap

30

50

60

10W

Klasse

SAE 30

SAE 50

SAE 60

SAE 10W

Tetthet ved 15 °C, kg/l, ASTM D4052

0,89

0,91

0,91

0,89

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

224

240

244

202

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

11,2

18

25,2

6,3

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

100

195

340

42

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-18

-15

-12

-33

Viskositetsindeks, ASTM D2270

97

100

96

96

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx