Mobiltrans™ HD 50

Smøremidler for tungt belastede girkasser og drivlinjer

Generic Packshot Imagery

Mobiltrans HD 10W, 30, 50 og 60 er ekstra høytytende smøremidler for tungt belastede girkasser og drivlinjer, som er utviklet for å oppfylle eller overgå kravene i den strenge Caterpillar TO-4-spesifikasjonen.  Denne produktserien er utviklet for å optimalisere ytelsen til powershift-girkasser, girkasser og sluttdrev.  I hydraulikkutstyr gir de maksimal beskyttelse, selv i høytrykkssystemer

 

Denne teknologien kombinerer utvalgte baseoljer og et avansert tilsetningssystem for å levere de nøyaktige ytelsesparametrene som er nødvendige for å sikre maksimal produktivitet i anleggs-, steinbruks- og gruveutstyr som arbeider under krevende forhold. Disse produktene gir en klar ytelsesfordel fremfor bruk av motoroljer til blandede vognparker og tidligere brukte smøremidler som oppfyller Caterpillar TO-2-spesifikasjonen.

 

Bruksområder

Anbefales av ExxonMobil for bruk i:

     •  tungt belastede transmisjoner, girkasser, sluttdrev og hydraulikksystemer i anleggsutstyr

     • terrengvirksomhet, inkludert anleggsvirksomhet, gruvedrift, steinbruddsdrift og landbruk

     •  manuelle og automatiske girkasser, samt powershift-girkasser hvor det kreves Allison C-4-oljer (SAE-klasse 10W og 30), deriblant Twin Disc og girkasser som krever Type F-oljer

     • de fleste typer mobilt hydraulikkutstyr

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

30

50

60

10W

ZF TE-ML 03C

X

 

 

X

ZF TE-ML 07F

X

 

 

 

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

30

50

60

10W

Allison C-4

X

 

 

X

KOMATSU KES 07.868.1   

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

30

50

60

10W

CATERPILLAR TO-4

X

X

X

X

 

Typiske produktdata

Egenskap

30

50

60

10W

Klasse

SAE 30

SAE 50

SAE 60

SAE 10W

Tetthet ved 15 °C, kg/l, ASTM D4052

0,89

0,91

0,91

0,89

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

224

240

244

202

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

11,2

18

25,2

6,3

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

100

195

340

42

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-18

-15

-12

-33

Viskositetsindeks, ASTM D2270

97

100

96

96

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx