Mobilube 1 SHC™ 75W-90

Girolje med eksepsjonelt høy ytelse

mobilube 1 shc 75w90 eu 1l

Mobilube™ 1 SHC 75W-90 er en syntetisk transmisjonsolje med enestående ytelse laget av syntetiske baseoljer og det nyeste innen tilsetninger. Denne oljen er laget for manuelle girkasser og bakaksler i tung drift hvor det er påkrevet med giroljer som har utmerkede lastbærende egenskaper. Den har også et bredt temperaturområde, og anbefales der det kan forekomme ekstreme trykk-og sjokkbelastninger. Mobilube 1 SHC 75W-90 har enestående oksidasjonsstabilitet og termisk stabilitet, naturlig høy viskositetsindeks (VI), ekstremt lavt flytepunkt og enestående flyteevne ved lave temperaturer.


Teknologien bak Mobilube 1 SHC 75W-90 gir de enestående viskositets-/temperaturegenskapene som er nødvendig for å oppnå et bredt brukstemperaturområde. Den er også skjærstabil, og gir optimal beskyttelse mot termisk nedbryting og oksidasjon, slitasje og korrosjon, sammen med muligheten for økt driftstid og forbedret drivstofføkonomi. Ved å bruke unike syntetiske base oljer kunne oljen formuleres slik at den har høy naturlig VI uten bruk av viskositetsindeksforbedrere. Slik kan den gi sterkere oljefilm ved høyere temperaturer enn det som er mulig med mineraloljer. Den samme teknologien sikrer også effektiv smøring fordi oljen holder seg flytende i sterk kulde. Mobilube 1 SHC 75W-90 møter eller overgår kravene i serviceklassifiseringene API Service M-T1/GL-4/GL-5 for girolje.

 

Egenskaper og fordeler

Dagens teknologi har økt yteevnen til tunge lastebiler og anleggsutstyr vesentlig når det gjelder belastning, dreiemoment, hastighet og funksjonalitet gjennom nyskapende drivlinjekonstruksjoner. Disse konstruksjonene har igjen endret og økt kravene til giroljene slik at de må gi økt ytelse samtidig som de må kunne gi økt produktivitet og reduserte driftskostnader. For sluttdrev i tung drift må en rekke egenskaper balanseres for å gi økt levetid for gir og pakninger, jevn drift, økt drivstofføkonomi, og for å kunne tåle høyere dreiemoment over et vidt spekter av bruksområder. Slike egenskaper er kontrollert friksjon, slitasjebeskyttelse, termisk stabilitet, skjærstabilitet, beskyttelse mot rust og korrosjon samt beskyttelse av pakninger. Mobilube 1 SHC 75W-90 er laget for å gi eksepsjonell ytelse og de laveste driftskostnader når det gjelder smøremidler i moderne drivlinjer. De viktigste fordelene er:

Egenskaper Fordeler og mulige gevinster
Meget god termisk stabilitet og motstandsevne mot oksidasjon ved høye temperaturer Lang levetid for gir og lager grunnet minimale avsetninger
Lang levetid for pakninger
Utmerket beskyttelse mot slitasje ved lav hastighet/høyt dreiemoment, avskalling og mot slitasje ved høy hastighet Økt evne til å tåle høy belastning
Reduserte vedlikeholdskostnader og lengre levetid for maskineriet
Utmerket skjærstabilitet Slitasje forhindres ved at viskositet og oljefilmstyrke opprettholdes under krevende driftsforhold
Meget god beskyttelse mot sverting og korrosjon av kopper og kopperlegeringer Gir bedre synkronisering og lengre levetid for komponentene
Forbedrede friksjonsegenskaper Mulighet fordrivstofføkonomi og forbedret girsjalting
Særdeles god flyteevne ved lave temperaturer i forhold til mineraloljer Redusert slitasje og lett oppstart selv under arktiske forhold
Vidt bruksområde En olje for manuelle girkasser og bakaksler i tung drift
God beskyttelse mot skumming Sikrer effektiv smøring ved at oljefilmstyrken opprettholdes
Forenelig med paknings- og tetningsmaterialer som brukes i bilindustrien Minimal lekkasje og redusert forurensning utenfra

 

Bruksområde

      Anbefalt av Exxonmobil til bruk i:

  • Busser, vare- og lastebiler i både lett og tung drift samt personbiler
  • Anleggsutstyr, også i bygningsindustrien og landbruket
  • Transmisjoner og aksler, samt andre applikasjoner hvor det anbefales å bruke milde smøremidler som tåler ekstremt trykk og møter serviceklassifiseringene API GL-4, GL-5 eller MT-1.
  • Ikke egnet til automatgir, halvautomatkasser og manuelle girkasser hvor det er anbefalt motorolje eller automatgirolje
  • Applikasjoner hvor det kreves utvidede serviceintervaller og garantier

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Mobilube 1 SHC 75W-90 møter eller overskrider kravene til:
ZF TE-ML 07A X
Scania STO 1.0 X
ZF TE-ML 08 X
BOSCH TE-ML 08
X

 

Mobilube 1 SHC 75W-90har følgende produsentgodkjennelse
JSC AVTODIZEL YaMZ Gearboxes X
MAN 341 Typ Z2 X

MAN 342 Typ S1

X
MB-Approval 235.8 X
ZF TE-ML 02B/05B/12L/12N/16F/17B/19C/21A X
SAE J2360 X

 

Mobilube 1 SHC 75W-90er anbefalt av ExxonMobil for bruk i følgende applikasjoner
API GL-4 X
MAN 341 Typ E3
X

  

Dette produktet innfrir eller overgår kravene til:
API GL-5 X
API MT-1 X

  

Typiske produktdata

Mobilube 1 SHC
SAE grad 75W-90
Viskositet, ASTM D 445
cSt ved 40ºC 102
cSt ved 100ºC 15,1
Viskositetsindeks (VI), ASTM D 2270 156
Flytepunkt, ºC, ASTM D 97 -54
Flammepunkt, ºC, ASTM D 92 202
Tetthet ved 15ºC kg/l, ASTM D 4052 0,87

 

Helse og sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøetnår brukt produkt skal avhendes.