Mobilube™ GX-A 80W

Girolje

mobilube gx a 80w 1l

Mobilube GX-A 80W er en girolje, som er fremstilt av høytytende baseoljer og et avansert tilsetningssystem.  Oljen er utviklet for girkasser, akslinger og sluttdrev i nyttekjøretøy hvor det kreves beskyttelse mot slitasje og ripedannelse.  Den anbefales av ExxonMobil for bruk i utstyr fra Mercedes Benz hvor det kreves MB-godkjenning 235.1 og på områder hvor det kreves API GL-4-ytelse.

 

Egenskaper og fordeler

Dagens drivlinjer stiller høyere ytelseskrav til smøremidler. Høyere hastigheter, høyere dreiemoment og høyere belastninger krever forbedrede sammensetninger for å gi maksimal levetid på utstyret og minimale driftskostnader.    Lengre oljeskiftintervaller stiller ytterligere krav til giroljen, som igjen krever effektive baseoljer og tilsetningssystemer.  Giroljen Mobilube GX-A 80W er utviklet for å møte disse utfordringene. De viktigste fordelene omfatter:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

God termisk stabilitet og oksidasjonsbestandighet ved høye temperaturer

Lang gir- og lagerlevetid grunnet minimale avleiringer

Lang pakningslevetid

Utmerket rust- og korrosjonsbeskyttelse

Langt komponentliv

God smøring ved lav temperatur

Redusert slitasje ved oppstart og enkel oppstart

Kompatibel med typiske tetninger og pakninger som brukes i kjøretøy

Minimal lekkasje og redusert forurensing

 

Bruksområder

Anbefales av ExxonMobil for bruk i:

     •  manuelle girkasser og akslinger som krever API GL-4-ytelse

     •  personbiler, lett og tung lastebiltransport, samt nyttekjøretøy

     •  utstyr som brukes i terrengvirksomhet, bl.a. anleggsvirksomhet, steinbruddsdrift og landbruk

     • andre industrielle, kommersielle og kjøretøysrelaterte bruksområder, inkludert hypoidgir som arbeider under moderate til krevende driftsforhold

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Dette produktet har følgende godkjennelser:

MB-godkjenning 235.1

ZF TE-ML 17A

 

Dette produktet anbefales for bruk hvor det kreves:

API GL-4

MAN 341 type Z1

 

Dette produktet oppfyller eller overgår kravene til:

R. Bosch AS TE-ML 08

 

Typiske produktdata

Egenskap

Klasse

SAE 80W

Tetthet ved 15 °C, kg/l, ASTM D4052

0,89

Flammepunkt, Cleveland Open Cup, °C, ASTM D92

216

Kinematisk viskositet ved 100 °C, mm2/s, ASTM D445

10,0

Kinematisk viskositet ved 40 °C, mm2/s, ASTM D445

76

Stivnepunkt, ºC, ASTM D97

-30

Viskositetsindeks, ASTM D2270

104

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx