Mobilube HD 75W-90

Giroljer for tunge kjøretøy

Mobilube HD 75W-90 er et SAE 75W-90-produkt som oppfyller kravene i API GL-5. Produktet er formulert ved å kombinere basolje av høy kvalitet med et svært skjæringsstabilt viskositetsindeksforbedrer.

 

Datasheets

Egenskaper og fordeler

 Dagens tyngre kjøretøy setter høyere ytelseskrav til smøremidler som brukes til drivlinjer.  Høyere hastigheter, høyere dreiemoment og høyere belastninger krever forbedrede formuleringer for å gi maksimal levetid for utstyret og minimale driftskostnader.   Lengre serviceintervaller stiller ytterligere krav til giroljen som igjen krever effektive baseoljer og tilsetningssystemer.  Giroljer i Mobilube HD-serien  er konstruert for å imøtekomme disse utfordringene.  Nøkkelfordelene innbefatter:

 Egenskaper  Fordeler og potensiell nytte 
 Eksepsjonell termisk stabilitet og resistans mot oksidasjon ved høye temperaturer.  Forlenget levetid for girkasse og lager pga. minimal avleiring
 
 Fremragende beskyttelse mot slitasje pga. lav hastighet/høy dreiemoment, og mot avskalling fra høy hastighet  Økt bæreevne
Redusert vedlikeholdskostnader og lengre levetid for utstyr. 
 Effektiv beskyttelse mot rust og korrosjon  Lengre levetid for komponenter
 Effektiv smøring ved lave temperaturer  Bedre startbarhet
 Kompatibel med typiske tetninger og pakninger for autotransmisjoner Minimal lekkasje og redusert forurensing

 

 Bruksområder

     Anbefalt av Exxonmobil til bruk i:

  • Bakhjulsdrift som krever API GL-5
  • Passasjerkjøretøy, lette og tunge lastebiler og nyttekjøretøy
  • Annleggsvirksomhet, inkludert: Gruvedrift, steinbruddsdrift og landbruk
  • Andre tunge industrielle og motoriserte bruksområder som omfatter hypoidgir, som opererer under forhold hvor høy hastighet/slagbelastning, høy hastighet/lavt dreiemoment, og/eller lav hastighet/høyt dreiemoment er normen

Spesifikasjoner og godkjennelser

Mobilube HD møter eller ovegår kravene til 75W-90
API GL-5X

 

Typiske egenskaper

 Mobilube HDs egenskaper 75W-90
SAE-klasse75W-90
Viskositet, ASTM D 445 
cSt ved 40 ºC103
cSt ved 100 ºC16,0
Viskositetsindeks, ASTM D 2270166
Stivnepunkt, °C, ASTM D 97-39
Flammepunkt, °C, ASTM D 92215
Densitet v/ 15 °C, kg/l, ASTM D 40520,8852

 

Helse og sikkerhet

 Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databaldet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett, eller så kan det skaffes fra selgere til kunder dersom loven påkrever det. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes.