Mobilube™ HD 80W-90

Transmisjonsoljer med høy ytelse

mobilube hd 80w90 eu 1l

Mobilube HD 80W-90 og 85W-140 er giroljer med høy ytelse som er laget av høykvalitets baseoljer og et avansert tilsetningssystem. Disse oljene er fremstilt med tanke på tunge bakaksler og sluttdrev hvor det forekommer høye trykk og sjokkbelastninger. De anbefales av ExxonMobil til bruk i applikasjoner hvor det kreves API GL-5.

 

Egenskaper og fordeler

Dagens tunge utstyr setter høyere krav til smøremidlene som brukes til drivlinjer. Høyere hastigheter, høyere dreiemoment og høyere belastninger krever forbedrede formuleringer for å gi maksimal levetid for utstyret og lavest mulige driftskostnader. Lengre serviceintervaller stiller ytterligere krav til giroljen som igjen krever effektive baseoljer og tilsetningssystemer. Mobilube HD-serien er laget for å møte disse utfordringene. De viktigste fordelene er:

EgenskaperFordeler og mulige gevinster
Eksepsjonell termisk stabilitet og motstand mot oksidasjon ved høy temperaturForlenget levetid for girkasse og lager på grunn av minimalt med avsetninger
Lengre levetid for pakninger
Effektiv beskyttelse mot slitasje ved lav hastighet/høyt moment og mot riping ved høy hastighet, særlig i høyt belastede bakakslerØkte lastbærende egenskaper
Reduserte vedlikeholdskostnader og lengre levetid for utstyret
Utmerket rust- og korrosjonsbeskyttelseRedusert slitasje og forlenget levetid for komponenter
Effektiv smøring ved lav temperaturLettere start
Forenelig med typiske pakninger og tetningerMinimalt med lekkasje og redusert forurensning utenfra

 

Bruksområde

      Anbefalt av Exxonmobil til bruk i:

  • Manuelle bakaksler og sluttdrev i tungt materiell som krever API GL-5
  • Vare- og lastebiler
  • Anleggsutstyr, også i gruvedrift, bygningsindustrien og landbruket
  • Andre tunge industrielle og automotive girdrifter, inklusive hypoidgir som opererer under forhold med høy hastighet/sjokkbelastninger, høy hastighet/lavt dreiemoment og/eller lav hastighet/høyt dreiemoment

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Mobilube HD møter eller overskrider følgende industrispesifikasjoner:80W-9085W-140
API GL-5XX

 

Typiske produktdata

Mobilube HD Egenskaper80W-9085W-140
SAE grad80W-9085W-140
Viskositet, ASTM D 445  
cSt ved 40ºC136328
cSt ved 100ºC14,525,3
Viskositetsindeks (VI), ASTM D 227010597
Flytepunkt, ºC, ASTM D 97-30-18
Flammepunkt, ºC, ASTM D 92202224
Tetthet ved 15ºC kg/l, ASTM D 40520,900,91

 

Helse og Sikkerhet

Basert på tilgjengelig informasjon er ikke dette produktet ventet å gi skadelige helsemessige virkninger når det brukes til det tiltenkte formålet og i henhold til anbefalinger som er gitt i HMS-databladet. HMS-datablader kan skaffes gjennom våre salgskontorer eller via Internett. Dette produktet må ikke brukes til andre formål enn det er tiltenkt. Vis hensyn til miljøet når brukt produkt skal avhendes