Mobilube™ HD 85W-140

Giroljer for tungt belastede kjøretøy

mobilube 85w140 eu 4l

Mobilube HD-serien er høytytende smøremidler til bruk i tungt belastede gir, som er fremstilt av baseoljer av høy kvalitet og et avansert tilsetningssystem. Smøremidlene er utviklet for bruk i motorkjøretøy, inkludert tungt belastede akslinger og sluttdrev, hvor ekstreme trykk og sjokkbelastninger forventes. De anbefales av ExxonMobil for bruk hvor det kreves en olje tilsvarende API GL-5.

 

Egenskaper og fordeler

Dagens tunge belastning av utstyr stiller høyere ytelseskrav til smøremidler som brukes til drivlinjer. Høyere hastigheter, dreiemoment og belastning krever forbedrede sammensetninger for å gi maksimal levetid på utstyret og minimale driftskostnader. Lengre oljeskiftintervaller stiller ytterligere krav til giroljen, som igjen krever effektive baseoljer og tilsetningssystemer. Giroljene i Mobilube HD-serien er utviklet for å imøtekomme disse utfordringene.  De viktigste fordelene omfatter:

 

Egenskaper

Fordeler og potensiell nytte

Veldig god varmestabilitet og lav oksidasjon ved høye temperaturer

Forlenget levetid på girkasse og lager pga. minimale avleiringer.
Lengre levetid på pakninger

Utmerket beskyttelse mot slitasje pga. lav hastighet/høyt dreiemoment, og ripedannelse ved høy hastighet

Økt belastbarhet.
Reduserte vedlikeholdskostnader og lengre levetid på utstyret.

Utmerket rust- og korrosjonsbeskyttelse

Redusert slitasje og lengre levetid på komponenter

Effektiv smøring ved lave temperaturer

Bedre oppstartsytelse

Kompatibel med typiske tetninger og pakninger som brukes i kjøretøy

Minimal lekkasje og redusert forurensing

 

Bruksområder

Anbefales av ExxonMobil for bruk i:

 

- Tungt belastede akslinger og sluttdrev hvor API GL-5 kreves

- Personbiler, lett og tung lastebiltransport, samt nyttekjøretøy

- Terrengvirksomhet, inkludert anleggsvirksomhet, gruvedrift, steinbruddsdrift og landbruk

- Andre industrielle og motoriserte, tungt belastede bruksområder inkludert hypoidgir som drives under forhold hvor høy hastighet/slagbelastning, høy hastighet/lavt dreiemoment, og/eller lav hastighet/høyt dreiemoment er normen

 

Spesifikasjoner og godkjennelser

Produktet oppfyller eller overgår kravene til:

80W-90

MOBILUBE HD 85W-140

API GL-5

X

X

 

Typiske produktdata

Egenskap

80W-90

MOBILUBE HD 85W-140

Klasse

SAE 80W-90

SAE 85W-140

Brookfield-viskositet ved -12 C, mPa.s, ASTM D2983

 

100000

Brookfield-viskositet ved -26 C, mPa.s, ASTM D2983

120000

 

Kinematisk viskositet ved 100 C, mm2/s, ASTM D445

14,5

27,5

Skjærstabilitet (KRL 20t), mm2/s, CEC L-45-A-99

14

27

Viskositetsindeks, ASTM D2270

97

97

 

Helse og sikkerhet

Helse- og sikkerhetsanbefalinger for dette produktet finner du i sikkerhetsdatabladet (SDB) på http://www.msds.exxonmobil.com/psims/psims.aspx